FAKSZ bevonása a DBR második részébe

Kérdés: Mikor/milyen esetben kell a DBR 2. (ajánlattételi) szakaszában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni?
Részlet a válaszából: […] ...27. § (3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Aránytalanul alacsony ár nemzeti eljárásrendben

Kérdés: Építési beruházásra vonatkozó nemzeti, nyílt eljáráson indultunk, ahol a második legjobb árat adtuk. Szerintünk a nyertes ajánlattevő ára nagyon alacsony, de az ajánlatkérő nem vizsgálta az árat, és a céget hirdette ki nyertesnek. Tudunk előzetes vitarendezést indítani az ajánlatkérő döntése ellen?
Részlet a válaszából: […] ...illetve a kapcsolódó érvénytelenségi okra vonatkozó szabályokat.Más megítélés alá esik, ha az ajánlatkérő a rezsióradíj mértékét értékelési szempontként jelölte meg a közbeszerzési eljárásban. Amennyiben az ajánlatkérő értékelési szempontként jelölte meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Nem egy meghatározott adat a felolvasólapon

Kérdés: Az egyik ajánlattevő a felolvasólapon a "vállalt teljesítési idő" értékelési részszempontra a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal ellentétben nem egy konkrét értéket (pl. 24 hónap) adott meg, hanem egy "tól-ig" értéket: 24-36 hónap. Ezen értékelési részszempontra a kötelezően megajánlandó minimális érték a 24 hónap volt. Az ajánlatában sehol máshol nem szerepel a vállalt teljesítési idő, kizárólag az említett felolvasólapon. Érvénytelenné kell nyilvánítani az ajánlatot, vagy az ajánlatkérő értelmezheti úgy, hogy az ajánlattevő a kötelezően előírt minimum 12 hónapos teljesítési időt tulajdonképpen megajánlotta, és mivel az értékelési sorrendet a "12-36 hónap" megajánlás nem befolyásolja, így az ajánlat érvényes?
Részlet a válaszából: […] ...kell az ajánlathoz képest. A szerződést az ajánlatnak megfelelő tartalommal kötelesek a felek megkötni, így ez a pontatlanság nemcsak az értékelés, hanem a szerződéses kötelezettség vonatkozásában is gondot fog okozni. Erre utal egyértelműen a Kbt. 131. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Építési beruházás beszerzése keretmegállapodással

Kérdés: Lehet-e építési beruházást keretmegállapodásban beszerezni, és ha igen, akkor mire lehet ajánlatot tenni?
Részlet a válaszából: […] ...azt is, hogy mely feltételek tekintetében kerülhet sor a verseny újranyitására."Függően tehát attól, hogy az ajánlatkérő milyen értékelési szempontot alkalmaz, valójában az újraversenyeztetett beszerzési tárgyak esetében nagymértékben megkönnyítheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Összeférhetetlenség a tervező kivitelezésbe történő bevonása során

Kérdés: Azzal, hogy a 322/2015-ös Korm. rendelet 18. §-át hatályon kívül helyezték, ez egyben azt is jelenti, hogy a tervezőt nem lehet bevonni a továbbiakban a teljesítésbe, mert összeférhetetlen?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmához tartozó miniszteri indokolásában a jogalkotó úgy értelmezte, mely szerint az összeférhetetlenség egy olyan helyzet (pl. az értékelésben részt vevő személy és az egyik ajánlattevő vállalkozás tagja közötti rokonság), amely egy objektivizált mérce...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Nyilatkozat ajánlat fenntartásáról

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján kéri fel az ajánlattevőket az ajánlataik fenntartására, akkor az ajánlattevőknek kifejezetten nyilatkozniuk kell ajánlatuk fenntartásáról, vagy ebben az esetben is irányadó a Kbt. 70. § (2) bekezdésének azon fordulata, miszerint "ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja"?
Részlet a válaszából: […] ...kockázatot jelent. A közpénzek hatékony felhasználása és a közbeszerzés más alapelvei szempontjából különösen problémás eset, ha az értékelési szempontok alapján legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő lép vissza az eljárásból a bírálat indokolatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Ajánlattétel egyéb kommunikáció keretében

Kérdés: Hogyan kell eljárnia az ajánlatkérőnek akkor, ha egy ajánlattevő az ajánlatát egyéb kommunikáció keretében nyújtja be az ajánlattételi határidő előtt 2 nappal?
Részlet a válaszából: […] ...lejártát megelőzően jutott az ajánlatkérő tudomására az ajánlat tartalma, de még nem járt le a határidő, ezért ezzel kapcsolatban értékelésre vonatkozó eljárási cselekményt az ajánlatkérő nem tehet. Valójában az ajánlatkérőnek nem kötelessége bármilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Tervpályázati eljárás indítása

Kérdés: Szükséges-e igazolnom, hogy indíthatok tervpályázati eljárást, az eljárást megindító hirdetményben tovább tervezés esetében, vagy saját magam döntöm ezt el?
Részlet a válaszából: […] ...- bármely olyan esetben is alkalmazhat, amikor az ajánlatkérő célja a pályázók által elkészített pályaművek összehasonlítása és értékelése."A fentieket pedig kiegészíti a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, mely szerint az ajánlatkérő dönt arról, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Alternatív ajánlattétel keretmegállapodás során

Kérdés: Lehet-e azonos terméket különböző áron megajánlani azonos keretmegállapodásos eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...során is szerepet játszanak. A jogorvoslati fórum szerint az alternatív, többváltozatú ajánlattétel torzító hatással bírt az értékelés alá eső ajánlati árra, mert ugyanazon termék esetében az ajánlati ár a fentiekben leírtak alapján a több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Ajánlat visszavonása ajánlati kötöttségi időszakban

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha már beállt az ajánlati kötöttség, és mi mégis vissza szeretnénk vonni az ajánlatot, amikor az ajánlatkérő már értékel, de még nincs döntés?
Részlet a válaszából: […] ...közvetlenül kárt, hiszen még nincs döntés, azaz van lehetőség arra, hogy az összegezésben mást jelöljön meg az ajánlatkérő. Az értékelés során történő visszalépés folyamata az EKR-ben ennek megfelelően rendkívül egyszerű. A visszalépésnek tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.
1
2
3
65