Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárásrendje nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetében

Kérdés: Nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetében milyen jogszabályok szabályozzák a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárásrendjét? Milyen értékhatártól előírás a három árajánlat bekérése?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény ma már nem tartalmaz szabályozást a nemzeti értékhatár alatti beszerzésekre. Az önkormányzatok jellemzően belső szabályozásban oldják meg, hogy áru és szolgáltatás beszerzése esetében 15millió, építési beruházás esetében 50 millió forint alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Eredményhirdetés elmaradásának indokolása értékhatár alatti beszerzéseknél

Kérdés: Három ajánlatot kaptam értékhatár alatt, de egyik sem elfogadható. Köteles vagyok-e megindokolni, miért nem szeretnék eredményt hirdetni?
Részlet a válaszából: […] A 459/2016. kormányrendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 2021. január 1-jén hatályát vesztette, így a továbbiakban erre nem vonatkozik szabályozás. Amennyiben az ajánlatkérő úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Versenyeztetés formája értékhatár alatti beszerzéseknél

Kérdés: A 15 millió forint alatti beszerzéseknél melyik jogszabály írja elő, hogy már nem kell rotált ajánlattevői körrel dolgoznia az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] A 459/2016. Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 2021. január 1-jén hatályát vesztette, így a továbbiakban erre nem vonatkozik a szabályozás. Az ajánlatkérő saját maga dönti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 10.

Beszerzések ellenőrzésével kapcsolatos kormányrendelet hatálytalansága

Kérdés: Olvastam, hogy már nem kell alkalmazni a 459/2016. kormányrendeletet, de akkor hatályát is kellene vesztenie, hiszen így félreérthető, hogy mégis alkalmazni kell az értékhatár alatti beszerzések esetében. Mikor veszti hatályát a rendelet?
Részlet a válaszából: […] A 471/2020. kormányrendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. kormányrendelet módosításáról a központi ellenőrzést megszünteti, melynek keretében a kérdéssel érintett kormányrendelet hatályon kívül helyezése is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.

Értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó kormányrendelet kötelező alkalmazása

Kérdés: Köteles vagyok-e alkalmazni az értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó kormányrendelet szabályait?
Részlet a válaszából: […] Jelenleg sajátos helyzetben kell értelmezni a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. kormányrendelet hatályával kapcsolatos kérdést. A kormány a közbeszerzésekről szóló 2015....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Értékhatár alatti eljárások lebonyolítása EKR-ben

Kérdés: Az értékhatár alatti eljárást lebonyolíthatom EKR-ben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés két szempontból értelmezhető. Egyrészt értékhatár alatti eljárások is lebonyolíthatók az EKR-ben 2019. július 1-jétől, bár ez a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Tankerületi intézmény közbeszerzési értékhatár alatti beszerzése

Kérdés: Egy tankerület intézménye uniós forrásból szeretne árubeszerzést megvalósítani (számítógép, monitor, nyomtató, szoftver), a becsült érték nem éri el a 8 millió forintot. Szükséges a KEF-portálról a versenyt újraindítani, vagy lehet hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeni, esetleg verseny nélkül vásárolni?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) ebben az esetben a közbeszerzés alanya, mely esetben sem a tankerület, sem az intézmény nem indíthat saját jogon közbeszerzési eljárást. A KLIK a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozik, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Ajánlatkérő Kbt.-hez kötöttsége nemzeti értékhatár alatti beszerzésnél

Kérdés: Az ajánlatkérő nemzeti értékhatár alatt szeretne árut beszerezni több részben. Egy rész tekintetében közbeszerzési eljárást indított. Igaz-e, hogy e rész tekintetében csak az elindított eljárás lezárulásáig van kötve a Kbt.-hez, és ha ez az eljárás eredménytelenül zárul, beszerezheti saját lebonyolításban?
Részlet a válaszából: […] Mivel feltehetően nem volt szükség közbeszerzési eljárás lebonyolítására, így az ajánlatkérő önkéntesen alkalmazta a közbeszerzési törvényt. Ez feltehetően az egybeszámítási szabályok figyelembevételével történt. Ebben az esetben az eljárás lebonyolítása során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 12.

Tárgyalások bírálati szakaszban szabadon kialakított eljárás lefolytatása esetén

Kérdés: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 121. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben, ha az ajánlatkérő a 123. §-ban meghatározott esetben és módon szabadon kialakított eljárást folytat le, határozhat-e az egyszakaszos eljárás ajánlattételi felhívásában úgy, hogy a bírálati szakaszban az ajánlattevőkkel tárgyalásokat folytat?
Részlet a válaszából: […]  A Kbt. 121. §-a lehetőséget biztosít saját eljárásrendlefolytatására, amelyet a 123. § szabályoz részletesen.A 121. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az ajánlatkérő aKbt. adott részének hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor a 123...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Költségvetési szerv nemzeti rezsimbe tartozó közbeszerzése

Kérdés: Költségvetési szerv indíthat-e most nemzeti rezsimbe tartozó közbeszerzést, noha a Kbt. 183. §-ának 19. pontja szerinti kormányrendelet még nem jelent meg? Ez alapján a költségvetési szervek 123. § szerinti eljárását kormányrendelet szabályozhatja, ami a költségvetési szervekre kötelező. Továbbá a 122. § szerinti eljárás esetén is van egy rendelkezés, ami kormányrendeleti felhatalmazást biztosít. Tehát értelmezésem szerint a 122. § alkalmazása esetén is kellene kormányrendeleti szabályozás a (11) bekezdés miatt. Jól látom?
Részlet a válaszából: […]  A Kbt. 122. §-ának (11) bekezdése lehetőségként fogalmazzameg a szabályrendszer jogalkotó általi kialakítását, amely ez idáig nem történtmeg (és nem lesz lehetőség azt visszamenőleg hatályba léptetni). Ezért most aKbt. szabályaival összhangban kell eljárnia az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.
1
2
3