Közbeszerzési értékhatár túllépése folyamatos teljesítés esetén

Kérdés: Önkormányzat vagyunk. Eddig egy cég végezte a számítógépeink karbantartását, de két év után a megbízási díj elérte a 8 000 000 forint összeghatárt. Kell-e közbeszereztetnünk?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évre irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárokat aMagyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény határozza meg.Az értékhatárra vonatkozó rendelkezések alapján, miután akarbantartási szerződés szolgáltatásnak minősül, a szolgáltatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Értékhatárok, eljárásrendek 2008-ban

Kérdés: Változik-e 2008-ban a nemzeti közbeszerzési értékhatár? Marad-e a két nemzeti eljárásrend?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési törvényben tudomásunk szerint nem kerültelőterjesztésre a 2008. évi közbeszerzési értékhatárok változása, ezértmaradnak a 2007. évre irányadó értékhatárok, nevezetesen a nemzeti és egyszerűeljárásrend értékhatárai várhatóan a következők lesznek: ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 19.

Értékhatárok és jogalkotói szándék

Kérdés: Milyen jogalkotói indok lehet az értékhatárok meghatározása mögött?
Részlet a válaszából: […] A közösségi értékhatárok vonatkozásában nincs mozgástere amagyar jogalkotónak, az értékhatárok meghatározása és forintra történőátváltása is független, uniós döntés eredménye, a 2083/2005/EK bizottságirendelettel módosított 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 29.

Értékhatárok emelkedése

Kérdés: Ugye nem emelik meg az egyszerű közbeszerzés értékhatárait, mert akkor közbeszerzés nélkül "suba alatt elmennek" azok a munkák is, amelyeket a kis- és középvállalkozások idáig legalább "egyenesben" meg tudtak nyerni? (Javasoljuk kiterjeszteni az értékhatár felét el nem érő esetekre is a kötelező, Közbeszerzési Értesítőben való meghirdetést, ezzel is tovább erősíteni a nyilvánosságot és az igazi piaci viszonyok kialakulásának lehetőségét.)
Részlet a válaszából: […] Az egyszerű eljárás értékhatárainak megemelése szerepel amódosítási javaslatok között. A törvénymódosítási javaslat árubeszerzés ésszolgáltatás megrendelése esetén 8 millió forintra, építési beruházás esetén 15millió forintra emelné az értékhatárokat. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 5.

Értékhatárok változása a közszolgáltatók tekintetében, nemzeti rezsimben

Kérdés: A közszolgáltatók esetében a nemzeti rezsimben az értékhatárokat – tudomásunk szerint – nem emelik. Mi ennek az indoka?
Részlet a válaszából: […] A tervezet a nemzeti közbeszerzési értékhatárok és az ahhozkapcsolódó eljárási rend további fenntartására tesz javaslatot. A nemzetiértékhatárok fenntartásán keresztül kívánja biztosítani a jogalkotó, hogy aközpénzek felhasználásával megvalósított beszerzések minél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 5.

Értékhatárok változása a közbeszerzési tervhez képest

Kérdés: Ha a közbeszerzési tervben általam előírt beszerzés mégsem közösségi értékhatár felett valósul majd meg, abban az esetben is közösségi rezsimben kell az eljárást lefolytatnom?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 5. §-ának (3) bekezdése értelmében a közbeszerzésiterv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljáráslefolytatásának kötelezettségét. További könnyítés, hogy az ajánlatkérő aközbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 21.

Egyszerű eljárás értékhatárai

Kérdés: Egyszerű eljárásban várható-e az értékhatárok változása?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 402. §-ának (4) bekezdése értelmében az egyszerűközbeszerzési eljárás értékhatára 2004. január <br> 1-jétől 2005.december 31-ig:– árubeszerzés esetében 2 millió forint,– építési beruházás esetében 10 millió forint, továbbá– szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.