Formai követelmények nemteljesítésének hatása az ajánlat érvényességére

Kérdés: Jól értjük, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján formai követelmények nemteljesítése nem okozhatja az ajánlat érvénytelenségét, ellenben a Kbt. 98. § (2) bekezdésének a) pontja eredménytelen eljárást követően kizárja egy esetleges második, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásból azokat az ajánlattevőket, akik az első eljárásban nem felelnek meg a formai követelményeknek? Nincs ellentmondás abban, hogy az első előírás gyakorlatilag komolytalanná teszi a formai követelményeket, a második viszont döntő fontosságú tényezőként veszi figyelembe?
Részlet a válaszából: […] A főszabály az, hogy nem csak azért érvénytelen az eljárás, mert az ajánlat az igazolások benyújtása vonatkozásában hiányos, nem megfelelő.A Kbt. 73. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha– az ajánlattevőt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 10.

Eredménytelenség részajánlattétel esetén

Kérdés: Igaz-e az ajánlatkérő azon érve, hogy a három részből az egyik részre nem érkezett ajánlat, tehát e részben az eljárás eredménytelen lett, emiatt megfontolja, hogy a többi részt is eredménytelennek nyilvánítja? (Nem tartom korrektnek ezt az eljárást.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 75. §-ának (5) bekezdése valóban tartalmaz egy olyan lehetőséget, mely bármely rész eredménytelensége esetében a többi rész eredménytelenségi okát is jelentheti. Ennek azonban egyértelműen az a feltétele, hogy erről az ajánlatkérő az eljárást megindító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.

Érvénytelenség eljárásban részt vevő téves megjelölése miatt

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a bontást követően észleli, hogy az ajánlattevő alvállalkozóként jelölte meg – közös ajánlattevő helyett – a 25 százalék feletti gazdasági szereplőt, akkor ajánlata érvénytelen?
Részlet a válaszából: […] Igen, a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja szerint nemhiánypótolható a kérdésben szereplő téves megjelölés, mivel az sértené a Kbt.70. §-ának (6) bekezdését, mely szerint ha egy – a Kbt. 4. § 2. pontjának a)-d)alpontjai hatálya alá nem tartozó – személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Eljárás érvénytelenítése békéltetés eredményeként

Kérdés: A békéltetés eredményeként csak az eljárás érvénytelenítése lehet a következmény, vagy a döntés másképpen is megváltoztatható?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 365-367. §-ai a békéltetési eljárás lefolytatásátszabályozzák. A kérdéshez kapcsolódó előírások értelmében – a békéltetési eljárás megindulása esetén az ajánlatkérő afolyamatban levő közbeszerzési eljárását felfüggesztheti, a szerződésmegkötését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 10.

Közbeszerzési eljárás érvényessége

Kérdés: Egyszerű eljárásban három ajánlat érkezett, de egy ajánlat érvénytelen. Ebben az esetben érvényes-e az eljárás, avagy sem?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 299. §-ának (1) bekezdése alapján az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben köteles közzétenni, ha a Kbt. IV. része (nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.