Helyszíni bejárás elmaradása

Kérdés: Egyik közbeszerzési eljárásunkban helyszíni bejárást biztosítottunk, amelyet egy vihar miatt nem tudtunk megtartani. Lehetséges új helyszíni bejárást biztosítani?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 56. §-a alapján a helyszíni bejárás a kiegészítő tájékoztatás egyik formája. A helyszíni bejárásra vonatkozó információkat a közbeszerzési dokumentumoknak kell tartalmaznia. A Kbt. nem rendelkezik arra a helyzetre vonatkozóan, ha vis maior okok miatt a helyszíni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Létszámra vonatkozó alkalmassági minimumkövetelmény előírhatósága takarításszolgáltatás beszerzésénél

Kérdés: Intézménytakarítás tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban előírhat-e az ajánlatkérő olyan alkalmassági minimumkövetelményt, hogy az ajánlattevőnek a korábbi három év mindegyikében legalább 150 fő fizikai állománnyal kell rendelkeznie, vagyis hogy az ajánlattevőnél ennyi legyen az éves átlagos statisztikai állományi létszám?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolása szempontjából elsődlegesen annak van jelentősége, hogy a megkövetelt létszám ténylegesen alátámasztja-e a szerződés teljesítésének jobb megvalósítását. A Kbt. 65. § (3) bekezdése ugyanis akként rendelkezik, hogy az ajánlatkérőnek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Az ajánlattevők lehetőségei túlzottan szigorú összeférhetetlenségi szabályok megállapítása esetén

Kérdés: Mit lehet tenni abban az esetben, ha az ajánlatkérő túlzottan szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg, vagyis például előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek garantálnia kell, hogy a műszaki leírásban meghatározott projektek és informatikairendszer-fejlesztések megvalósításában sem vállalkozóként, sem alvállalkozóként, sem egyéb közreműködőként nem vett vagy vesz részt, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan szakembert, alvállalkozót vagy egyéb közreműködő személyt vagy szervezetet, aki vagy amely a műszaki leírásban meghatározott projektek és informatikairendszer-fejlesztések megvalósításában bármilyen módon közreműködött vagy közreműködik?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. összeférhetetlenségi szabályai mögött a verseny tisztaságának védelme és az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos közbeszerzési alapelvek érvényre juttatásának szándéka húzódik meg. Vagyis az a közérdek, hogy egyik ajánlattevő se kerüljön kedvezőbb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

Ajánlatkérő jogosítványa a kapcsolattartási formák előírására

Kérdés: Mi értelme van a Kbt. 41. § (3) bekezdésének, amikor minden közbeszerzést nemzeti értékhatártól eleve az EKR-ben kell lefolytatni? Nem esélyegyenlőtlen ez a rendelkezés?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott rendelkezés a Kbt. kötelező elektronikus közbeszerzésre utaló 40. §-a mellett kitér arra, mit írhat elő az ajánlatkérő, amennyiben az elektronikus közbeszerzés nem kötelező, azaz az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazása nem követelmény....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.

Versenytársak befolyásolása közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Adott tenderen egy potenciális ajánlattevő a közbeszerzésben várhatóan részt vevő ajánlattevőknek körlevelet küldött. A körlevél lényege az volt, hogy a címzettnek vállalnia kellett, hogy ha indul a tenderen, és megnyeri azt, akkor a beszerezni kívánt áru egy részét (igen nagy hányadát) a körlevelet kiküldő ajánlattevőtől szerzi be. Ez az eljárás minek minősíthető a közbeszerzés szempontjából?
Részlet a válaszából: […] A körlevelet kiküldő potenciális ajánlattevő a jelzett magatartásával befolyásolni kívánta, vagy ténylegesen befolyásolta versenytársait, attól függően, hogy a potenciális ajánlattevők a körlevélben foglaltakat hogyan fogadták.Ez a magatartás akkor ütközik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.

Esélyegyenlőség sérelme a gyakorlatban

Kérdés: Milyen gyakorlati tapasztalataik vannak arról, hogy milyen konkrét esetekben, tényállás alapján állapította meg a DB az esélyegyenlőség megsértését az ajánlatkérők terhére?
Részlet a válaszából: […] Az általános tapasztalat az, hogy konkrét jogsértés nélkül nem állapítják meg az esélyegyenlőség megsértését. Ha azonban például az összegezést nem egységesen egy időpontban juttatják el, vagy a hiánypótlást nem bocsátja ki egy ajánlattevő vonatkozásában az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Esélyegyenlőség alapelvének sérelme

Kérdés: Nem esélyegyenlőtlen-e az az elvárás, hogy az ajánlattevők a beszerzés tárgyát képező termékhez kizárólag környezetbarát emblémával ellátott alapanyagot használhatnak fel?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. kormányrendelet lehetővé teszi úgynevezett ökocímke előírását a műszaki leírásban, melynek rendelkezésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Bontott ajánlat kezelése

Kérdés: A postai úton beérkezett ajánlatra az ajánlattevő nem írta fel a felhívás szerinti szöveget, miszerint az ajánlat az iktatóban nem bontható fel, hanem azt a címzett részére kell továbbítani felbontás nélkül. Emiatt az ajánlatot a beérkezést követően a postázóban felbontották, majd azt így, nyitott állapotban kaptuk meg. Mit tehetünk ebben az esetben? Mi lesz az ajánlat sorsa?
Részlet a válaszából: […] A kérdés az ajánlat benyújtásával, az ajánlat érvényességével, illetve az eljárás eredményével összefüggő közbeszerzési kérdéseket és szabályokat érinti.A Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi), több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Alkalmasság megállapítása preferencia-sorrend alapján

Kérdés: Benyújtottuk az ajánlatunkat egy olyan felhívásra, amelyben összesen négy részre lehetett ajánlatot tenni. Ajánlatkérő lehetőséget biztosított arra is, hogy amennyiben az alkalmassági feltételek közül nem felel meg ajánlatkérő minden egyes feltételnek, akkor az ajánlattevő által meghatározott preferencia-sorrend figyelembevételével bírálja el az ajánlatokat. Ezt nem találom a Kbt.-ben, létezik ilyen?
Részlet a válaszából: […]  A preferencia-sorrend alapja vélhetően például arendelkezésre álló szakember-állományi korlát, rendelkezésre álló referencia.Azonban az egyes részek teljesen külön értelmezendők, azaz ajánlatkérő egy szakemberttöbb esetben is javasolhat, hiszen nem lehet abban biztos,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Esélyegyenlőség sérelme

Kérdés: Nem sérti-e az az ajánlati felhívásban szereplő kitétel a Kbt. esélyegyenlőségi alapelvét, miszerint akkor, ha több részvételre jelentkező a rangsorolása alapját képező referenciák esetében azonos összértékű referenciával rendelkezik, és az alkalmas jelentkezők száma meghaladja a keretszám felső határát, akkor az ajánlatkérő az azonos összértékű referenciával rendelkező jelentkezők közül a rangsorolásnál figyelembe vett, meghatározott évi, meghatározott darab magasabb összértékű referenciával rendelkező ajánlattevőt hívja fel ajánlattételre?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a másodlagos szabályt az ajánlatkérő ahirdetményben is közzétette, jogszerűen járt el, és feloldotta azt azellentmondást, hogy a keretszámot nem növelte jogszerűtlenül az azonosösszértékű referenciaszám miatt. Így eljárása nem ütközik a Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.
1
2