Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott esélyegyenlőség sérelme tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ajánlatkérő jogosítványa a kapcsolattartási formák előírására

Kérdés: Mi értelme van a Kbt. 41. § (3) bekezdésének, amikor minden közbeszerzést nemzeti értékhatártól eleve az EKR-ben kell lefolytatni? Nem esélyegyenlőtlen ez a rendelkezés?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőktől.Azon esetek, amelyek nem tartoznak az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet hatálya alá, az alábbiak lehetnek:Egyrészt azok az eljárási cselekmények, melyek az elektronikusan lebonyolított eljárások során sem szükséges, hogy elektronikusan kerüljenek lefolytatásra, a kormányrendelet 2. §-ának (3) bekezdésében találhatók.A 2. § (3) bekezdés szerint az (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni:- az eljárás előkészítése során a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése körébe tartozó nyilatkozatokra,- a szerződés megkötésére és- a szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás, iratbetekintési kérelem és az azzal összefüggő írásbeli kommunikáció, valamint a Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével - a szerződés megkötését követő kommunikációra - a)-c) pontok.Kifejezett mentességet a kormányrendelet a 2. §-ának (4) bekezdésében foglalt eljárások számára ad csupán. Eszerint a Kbt. 98. § (4) bekezdésének c)-d) pontja szerinti eljárásra, valamint az innovációs partnerség szerződéses szakaszára az (1) bekezdés szerinti, elektronikus úton történő kapcsolattartás kötelezettsége nem alkalmazandó.További lehetőség, mely az ajánlatkérő megítélésétől függ, és melynek következménye lehet az eljárás papíralapon történő lefolytatása.A kormányrendelet 3. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő abban az esetben rendelkezhet úgy, hogy nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha:- a közbeszerzés különleges jellegéből adódóan az elektronikus úton történő kommunikáció olyan sajátos berendezéseket vagy fájlformátumokat igényelne, amelyek nem állnak széles körben rendelkezésre, vagy amelyeket a széles körben elérhető alkalmazások nem támogatnak;- az ajánlatok elkészítéséhez részben olyan fájlformátumok használata szükséges, amelyek nem kezelhetők más nyílt vagy széles körben elérhető alkalmazással, vagy felhasználási engedélyhez kötöttek, és az ajánlatkérő nem tudja ezeket az 5. § (3) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4181
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Versenytársak befolyásolása közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Adott tenderen egy potenciális ajánlattevő a közbeszerzésben várhatóan részt vevő ajánlattevőknek körlevelet küldött. A körlevél lényege az volt, hogy a címzettnek vállalnia kellett, hogy ha indul a tenderen, és megnyeri azt, akkor a beszerezni kívánt áru egy részét (igen nagy hányadát) a körlevelet kiküldő ajánlattevőtől szerzi be. Ez az eljárás minek minősíthető a közbeszerzés szempontjából?
Részlet a válaszból: […]esélyegyenlőségnek az alapelve sérült, másrészt a körlevelet kiküldő ajánlattevő magatartása ütközik az ún. "többszörös megjelenés" közbeszerzési tilalmába. A Kbt. 36. § (1) bekezdésének b) pontja ugyanis tiltja, hogy az ajánlattevő ugyanazon közbeszerzési eljárásban más ajánlattevő alvállalkozójaként vegyen részt. Márpedig abban az esetben, ha az ajánlattevő a közbeszerzési szerződés keretében szállítani kívánt áru nagy részét egy másik ajánlattevőtől szerzi be, a másik ajánlattevő alvállalkozónak minősül. Ez alól csak az az eset jelent kivételt, ha körlevelet küldő ajánlattevő egyúttal az áru forgalmazója is, mert ez kivételt képez az alvállalkozók körében a Kbt. 3. §-ának 2. pontja alapján.Amennyiben a jelzett magatartás az ajánlatkérő tudomására jut, az eljárás tisztaságának sérelme miatt a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről dönthet - a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján.Abban az esetben viszont, ha a címzett ajánlattevők nem fogadták el a körlevelet kiküldő ajánlattevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3920

3. találat: Esélyegyenlőség sérelme a gyakorlatban

Kérdés: Milyen gyakorlati tapasztalataik vannak arról, hogy milyen konkrét esetekben, tényállás alapján állapította meg a DB az esélyegyenlőség megsértését az ajánlatkérők terhére?
Részlet a válaszból: […]időpontban juttatják el, vagy a hiánypótlást nem bocsátja ki egy ajánlattevő vonatkozásában az ajánlatkérő, hanem automatikusan érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatát, úgy jellemzően a Kbt. konkrét szakaszának sérelme mellett az esélyegyenlőség megsértését is kimondja a Közbeszerzési Döntőbizottság. Az esélyegyenlőség alapelvi sérelme tehát
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3704

4. találat: Esélyegyenlőség alapelvének sérelme

Kérdés: Nem esélyegyenlőtlen-e az az elvárás, hogy az ajánlattevők a beszerzés tárgyát képező termékhez kizárólag környezetbarát emblémával ellátott alapanyagot használhatnak fel?
Részlet a válaszból: […]szervezettől származó vizsgálati jelentést is. Tehát az ökocímkével ellátott alapanyag előírható, amennyiben ezzel egyenértékű megoldást is elfogad az ajánlatkérő, hiszen kizárólag környezetbarát emblémával ellátott alapanyag engedélyezése előnyösebb helyzetbe hozza azokat a gyártókat, akik/amelyek elismert szervezet vizsgálat jelentésével támasztják alá megfelelőségüket.A kormányrendelet 27. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzési műszaki leírást valamennyi felhasználó, ezen belül, amennyiben a közbeszerzés tárgyára nézve értelmezhető, a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának figyelembevételével kell meghatározni.A (2) bekezdés alapján amennyiben az ajánlatkérő a 26. § (2) bekezdés b) pontja szerinti teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények keretében környezetvédelmi jellemzőket állapít meg, hivatkozhat az európai, nemzeti vagy nemzetközi ökocímkékre, vagy bármely más ökocímke által meghatározott részletes leírásokra, vagy szükség esetén azok egy részére, feltéve hogy:- ezek a leírások alkalmasak a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzők meghatározására,- az ökocímke követelményeit tudományos adatok alapján állapították meg,- az ökocímke olyan eljárás keretében került elfogadásra, amelyben valamennyi érdekelt fél részt vehetett, és- a leírások valamennyi érdekelt számára hozzáférhetők - a)-d) pontok.A (3) bekezdés szerint az ajánlatkérő előírhatja, hogy az ökocímkével ellátott termékek és szolgáltatások esetében vélelmezi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3698

5. találat: Alkalmasság megállapítása preferencia-sorrend alapján

Kérdés: Benyújtottuk az ajánlatunkat egy olyan felhívásra, amelyben összesen négy részre lehetett ajánlatot tenni. Ajánlatkérő lehetőséget biztosított arra is, hogy amennyiben az alkalmassági feltételek közül nem felel meg ajánlatkérő minden egyes feltételnek, akkor az ajánlattevő által meghatározott preferencia-sorrend figyelembevételével bírálja el az ajánlatokat. Ezt nem találom a Kbt.-ben, létezik ilyen?
Részlet a válaszból: […]referencia. Azonban az egyes részek teljesen külön értelmezendők, azaz ajánlatkérő egy szakembert több esetben is javasolhat, hiszen nem lehet abban biztos, hogy melyik részben lesz nyertes. Amint ajánlatkérő korlátozni próbálja ajánlattevőt, gyakorlatilag leosztva annak a kapacitásait,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2761
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Esélyegyenlőség elvének sérelme a gyakorlatban

Kérdés: Sérül-e az esélyegyenlőség elve, ha a műszaki terveket csak digitális formában (CD-n) adjuk ki, papíralapon nem?
Részlet a válaszból: […]gyakorlat jelenleg nem fogadja el azonos formában (érvénnyel) a digitális és a papíralapú megismerhetőséget. A félreértések és a kialakulatlan joggyakorlat által felvetődő problémák elkerülése végett javasoljuk a papíralapú dokumentáció elkészítését és átadását is. Érvelhetnénk az esélyegyenlőség elve mellett, de gyakorlati szempontból ennek egyre kevésbé
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 570
Kapcsolódó tárgyszavak: