Ajánlattétel holdingstruktúrában

Kérdés: Amennyiben közös ajánlattevők azonos holdinghoz tartoznak, de szeretnék a többi céget is igénybe venni, abban az esetben feltétlenül kapacitást biztosító szervezetek lesznek-e, és kell-e EEKD-t is benyújtaniuk, vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...van szó, úgy egyértelművé teszi a bíróság, hogy szükséges az alkalmasságot igazoló szervezetek EEKD-jának benyújtása. (EEKD = ESPD = European Single Procurement Document.)"Ezzel szemben, ha e közös vállalkozás úgy véli, hogy a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Külföldi gazdasági szereplők igazolásainak beszerzése, hiánypótoltatása

Kérdés: Egy uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásunkban az egyik ajánlattevő külföldi, osztrák. Az ESPD II. részében az A /e) pontban "Igen" választ írt:
"e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?" "Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:" ide nem írt semmit. Az e-Certisben a társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettség szempontoknál azt látom, hogy "Igazolás nem lehetséges". Nem tudom, hogy kell-e hiánypótoltatnom, egyáltalán be kell-e írnia valamit az ajánlattevőnek? Ha igen, mit? Az ESPD III. részében a Kizáró okok A., B., C., D. pontjaiban az ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan NEM elérhető. Külföldi ajánlattevőnek be kellene írnia a konkrét URL-t, hiszen ő nem szerepel a magyar adatbázisokban. Jól tudom? Az e-Certis rendszert nem igazán értem. A típusnál "Igazolás", "Szempont", "Kibocsátó" szerepel. Hogyan kell értelmezni? Például ahol igazolást ír, ott be kell kérni az igazolást, ha magától nem csatolja az ajánlattevő? Tehát a kérdésem, hogy a fent megnevezett hiányokat kell-e hiánypótoltatnom és hogyan?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. főszabálya a 69. § (11) bekezdés értelmében, hogy külföldi ajánlatkérő által meghatározott elektronikus adatbázisban, mely az e-Certis értelmében igazolásra alkalmas, az ajánlatkérőnek magának kell megkeresnie a vonatkozó információt. Amennyiben nem magyar nyelvű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Hiánypótlási felhívás teljesítésének mellőzése

Kérdés: Az ajánlatkérő megnyitotta számomra az ESPD-t, hogy egészítsem ki az egyes honlapokat üzemeltető szervezetekkel, melyet ma már nem lehet előírni. Megtehetem, hogy nem javítom ki? Ha igen, elegendő nyilatkoznom erről?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján az ajánlatkérő hiánypótlásban olyan információt kér, amelyet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 10.

EEKD kötelező tartalmi eleme

Kérdés: Az EEKD-ba be kell-e írni a honlapok elérhetőségét? Van ajánlatkérő, aki hiánypótoltatja, van, aki nem. Mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...esetére a felhívásban foglaltakat tekintette irányadónak. Ebből következően megállapítható, hogy az ajánlattevő által benyújtott ESPD III. rész D. szakaszának kitöltésekor a hatóságok vagy testületek adatainak kitöltése sem lehet hiány. Nem volt vitatott továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 7.

Árverés indítása az EKR-ben

Kérdés: Az EKR-ben folytatunk le árverést. Mikor lehet elindítani? Amikor már megvizsgáltam az ajánlatokat műszakilag, vagy elegendő az árlejtést követően? Az ESPD-k rendben vannak. Milyen joggyakorlat alakult ki erre hazánkban?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet értelmében az árlejtés a bírálat szakaszában történik, méghozzá az ajánlatok érvényességének megállapítását követően.A kormányrendelet 28. §-ának (1) bekezdése alapján a Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Alvállalkozóra vonatkozó nyilatkozat módosítása

Kérdés: Nem tudjuk biztosan, hogy lesz-e alvállalkozónk egy nyílt eljárásban. ESPD-ben jelöltem, hogy lesz, de lehet, hogy mégsem. Később is jelezhetem az esetleges változást a teljesítésig?
Részlet a válaszából: […] Azzal nem követ el jogsértést az ajánlattevő, ha egyes tevékenységeket úgy jelez, mint amire alvállalkozót tervezett bevonni. Amennyiben erre nem kerül sor, lehetőség van új alvállalkozót bevonni a teljesítés során anélkül, hogy azt a korábbiakban az ajánlattevő jelezte...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 9.

Többszörös nyilatkozat kizáró okokra

Kérdés: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben egyrészt ki kell töltenem az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, másrészt még egy kizáró oki nyilatkozatot is kell mellékelnem, majd a végén – mivel a 321/2015. Korm. rendelet nem változott – uniós eljárásban mindezeken túl a közjegyzői nyilatkozatot is be kell nyújtanom a kizáró okokról. Mi ennek az oka?
Részlet a válaszából: […] Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltése mellett valóban van egy nyilatkozat, mely még egyszer tartalmazza a kizáró okok egy részét. Ennek a nyilatkozatnak nincs relevanciája, külön jogszabály nem írja elő, de kitöltése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

ESPD (EEKD) érvénytelensége

Kérdés: Érvénytelen-e az EEKD, ha az alfa pontot véletlenül beikszeltem, de egyébként minden információt megadtam, amit az ajánlatkérő kért? A hiánypótlásban is kiegészítettem a referenciával kapcsolatos adatokat, csak az alfa x-ét felejtettem el kitörölni.
Részlet a válaszából: […] A 321/2015. kormányrendelet értelmében az ajánlatkérőnek lehetősége van az alkalmassági követelmények vonatkozásában az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát kérni. Ez az egyszerű nyilatkozat a kérdésben is jelzett "alfa" pont, mely egyszerűen csak azt jelenti, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Alvállalkozó EEKD-benyújtási kötelezettsége

Kérdés: Ha az alvállalkozót megjelölöm, nevesítem is, akkor az alvállalkozó köteles-e EEKD-t benyújtani?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 67. §-ának (1) és (3) bekezdései értelmében az ajánlattevő vagy a részvételi jelentkező, valamint a kapacitást biztosító szervezet köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. Utóbbinak azonban nem az egész dokumentumot kell kitöltenie.A Kbt. 67....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.

ESPD (EEKD) hiányainak pótlása

Kérdés: Ha az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során ajánlattevőként kihagytuk a vezető tisztségviselő születési helyét, az egészet újra be kell küldeni, vagy csak az adott oldalt?
Részlet a válaszából: […]

Ebben az esetben, mivel a nyilatkozat egységes, a teljes nyilatkozatot újra be kell küldeni.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.
1
2
3
4