Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott ESPD tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Külföldi gazdasági szereplők igazolásainak beszerzése, hiánypótoltatása

Kérdés: Egy uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásunkban az egyik ajánlattevő külföldi, osztrák. Az ESPD II. részében az A /e) pontban "Igen" választ írt:
"e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?" "Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:" ide nem írt semmit. Az e-Certisben a társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettség szempontoknál azt látom, hogy "Igazolás nem lehetséges". Nem tudom, hogy kell-e hiánypótoltatnom, egyáltalán be kell-e írnia valamit az ajánlattevőnek? Ha igen, mit? Az ESPD III. részében a Kizáró okok A., B., C., D. pontjaiban az ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan NEM elérhető. Külföldi ajánlattevőnek be kellene írnia a konkrét URL-t, hiszen ő nem szerepel a magyar adatbázisokban. Jól tudom? Az e-Certis rendszert nem igazán értem. A típusnál "Igazolás", "Szempont", "Kibocsátó" szerepel. Hogyan kell értelmezni? Például ahol igazolást ír, ott be kell kérni az igazolást, ha magától nem csatolja az ajánlattevő? Tehát a kérdésem, hogy a fent megnevezett hiányokat kell-e hiánypótoltatnom és hogyan?
Részlet a válaszból: […]információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.Amennyiben az e-Certis alapján adatbázisból elérhető az adat, úgy az EEKD-ban így kell szerepelnie az ajánlattevő, kapacitást biztosító nyilatkozatának, melyre vonatkozóan hiánypótlás kérhető. Az adatbázis url-jét, fenntartóját hasonlóképpen hiánypótoltatni szükséges, hiszen nem feltétlenül EU-tagállamból érkezett az ajánlattevő, kapacitást biztosító nemzeti adatbázisáról nyilatkozik a gazdasági szereplő. A nyilatkozatnak összhangban kell lennie az e-Certissel.Az e-Certisben a szempont azt a kizáró oki vagy alkalmassági szempontot jelenti, melyre vonatkozóan az adott template az igazolás formáját, tartalmát, elérhetőségét tartalmazza. A kibocsátó az adatbázis fenntartója, míg az igazolás azt az igazolási formát tartalmazza, mely alapján az ajánlatkérő el kell hogy tudja dönteni, hogy elektronikus adatbázist vizsgál, vagy a 69. § (4) bekezdése alapján a későbbiekben hatósági igazolást kér, vagy saját nyilatkozatot fogad el. A kérdésben jelzett szempontok szerint tehát az adatbázisban könnyebben lehet keresni, eligazodni, annak ellenére, hogy az egyes EU-tagállamok által töltött e-Certis adattáblái gyakran hiányosak, esetenként pontatlanok. A kérdésben említett hiányosságokat javasoljuk kérni, illetve benyújtás hiányában hiánypótoltatni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4453

2. találat: EEKD kötelező tartalmi eleme

Kérdés: Az EEKD-ba be kell-e írni a honlapok elérhetőségét? Van ajánlatkérő, aki hiánypótoltatja, van, aki nem. Mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszból: […]elő."A Döntőbizottság megvizsgálta a Korm. rendelet 8. §-ának rendelkezését, mely az ajánlatkérő által a dokumentációban megkövetelt valamennyi hatóság vagy testület adatait előírta, mely ellenőrzésére az ajánlatkérő a Korm. rendelet szerint köteles, így ezen adatok megadása az ajánlattevők részéről nem elvárható a Korm. rendelet alapján. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő ezen adatok megadását a dokumentációban előírta, így ez az előírás ellentmondásban áll a felhívásban irányadónak tekintett Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal.Az ajánlatkérő a dokumentáció I.1) pontjában megfogalmazott követelménye alapján az ellentmondások esetére a felhívásban foglaltakat tekintette irányadónak. Ebből következően megállapítható, hogy az ajánlattevő által benyújtott ESPD III. rész D. szakaszának kitöltésekor a hatóságok vagy testületek adatainak kitöltése sem lehet hiány. Nem volt vitatott továbbá, hogy az egyéb érdekelt magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő, így e vonatkozásban jogszabályi előírások határozzák meg kötelezően azt, hogy az egyes kizáró okok hatálya alá tartozást az ajánlatkérő mely hatóság által vezetett nyilvántartásból köteles ellenőrizni. Ennélfogva az egyéb érdekelt ajánlatában az egyes nyilvántartások URL-címének feltüntetése kizárólag formai követelmény lehet, amelyre nyilvánvalóan nem alapítható a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelensége. A bírálat jogszerűségének megítélése szempontjából tehát közömbös a kizárólag formai hiba, hiány."Ezt követően a Döntőbizottság azt vizsgálta, hogy az ajánlatkérő által kibocsátott hiánypótlási felhívás a Kbt. 71. §-ának (6) bekezdésébe ütközik-e.Mivel az egyéb érdekelt ajánlatában becsatolt ESPD III. rész D. szakasza[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4266
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Többszörös nyilatkozat kizáró okokra

Kérdés: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben egyrészt ki kell töltenem az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, másrészt még egy kizáró oki nyilatkozatot is kell mellékelnem, majd a végén - mivel a 321/2015. Korm. rendelet nem változott - uniós eljárásban mindezeken túl a közjegyzői nyilatkozatot is be kell nyújtanom a kizáró okokról. Mi ennek az oka?
Részlet a válaszból: […]nincs relevanciája, külön jogszabály nem írja elő, de kitöltése kötelező. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Korm. rendelet 8. §-a továbbra is tartalmazza egyes kizáró okok esetében a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat előírását. Ez a kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4138
Kapcsolódó tárgyszavak: , , , ,

4. találat: ESPD (EEKD) érvénytelensége

Kérdés: Érvénytelen-e az EEKD, ha az alfa pontot véletlenül beikszeltem, de egyébként minden információt megadtam, amit az ajánlatkérő kért? A hiánypótlásban is kiegészítettem a referenciával kapcsolatos adatokat, csak az alfa x-ét felejtettem el kitörölni.
Részlet a válaszból: […]megjelöli, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagy kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ha az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. Részletes információk kérése esetén a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban.Jogi értelemben, ha az ajánlatkérő a részletes információkat is kéri, azaz az alkalmasság igazolására az ajánlattevő által későbbiekben benyújtása kerülő igazolások tartalmát stb., akkor azt az ajánlattevő köteles megadni, akár hiánypótlás keretében. A kérdésből ítélve az ajánlattevő ezt megtette, ugyanakkor az általános nyilatkozatot is fenntartotta ("alfa" pont), mely nem ellentétes a részletes adatokkal. Így nincs önellentmondás az egységes európai közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4090
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Alvállalkozó EEKD-benyújtási kötelezettsége

Kérdés: Ha az alvállalkozót megjelölöm, nevesítem is, akkor az alvállalkozó köteles-e EEKD-t benyújtani?
Részlet a válaszból: […]teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.A (3) bekezdés értelmében, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban - vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben - be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.Az alvállalkozók vonatkozásában a törvény 67. §-ának (4) bekezdése egyértelművé teszi, hogy az ajánlattevőnek kell nyilatkoznia az alvállalkozók kizáró ok hatálya alá nem tartozásáról, azaz a dokumentum benyújtására nincs szükség. Ennek megfelelően az ajánlatban az az alvállalkozó, mely nem biztosít kapacitást, nem jelenik meg saját jogon, emiatt az ajánlattevő vállal azért felelősséget, hogy lenyilatkozza az alvállalkozók kizáró ok hatálya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4052
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: ESPD (EEKD) mellékleteként csatolt dokumentum kezelése

Kérdés: Az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálatakor figyelembe vehet-e olyan dokumentumot, amelyet az ESPD mellé mint "mellékletet" csatol az ajánlattevő, és az ESPD-ben nem a részletes adatokat adja meg, csak hivatkozik a jelentkezés/ajánlat meghatározott oldalán szereplő dokumentumra?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevő részletes referencialeírást csatol, mert az ajánlatkérő igényének megfelelően azt nem kívánta az ESPD-be beírni, akkor ezt az ajánlatkérőnek el kell fogadnia.Az elmondottakat támasztja alá a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja, mely szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4021
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: EDPD (EEKD) formátuma

Kérdés: Kérheti-e az ajánlatkérő hogy docx-formátumban készítsem el az ESPD-t, hiszen úgyis kinyomtatva kell benyújtani, a CD-re írt fájlt pedig inkább pdf-formátumban készíteném el?
Részlet a válaszból: […]ajánlat tartalmával megegyező tartalmú elektronikus ajánlatát, ezzel az ajánlattevő ajánlata nem lesz érvénytelen. Az ajánlatkérő hiánypótoltathat, ezt a "hiányt" azonban az ajánlattevő nem köteles hiánypótolni, ajánlata mégis érvényes marad.Ennek jogalapja az érvénytelenség szabályai között található alábbi, Kbt.-beli előírás:Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4020
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: TED-szám megjelölése az ESPD-ben (EEKD-ban)

Kérdés: Ajánlatkérőként kitöltöm az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, de nem tudom kitölteni a TED-számot, hiszen még nem adtam fel a hirdetményt. Ezt a problémát hogyan kezelem?
Részlet a válaszból: […]egységes európai közbeszerzési dokumentum online megtalálható legyen, ehhez nem feltétlenül kell a TED-szám. Így tette lehetővé az Európai Bizottság szolgáltatásának felhasználóbarátabb kitöltését a szolgáltató, azaz valójában már nem csak a TED-számmal kereshető és található meg a dokumentum, ha online bocsátották az ajánlattevők
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4019
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: ESPD (EEKD) hiányainak pótlása

Kérdés: Ha az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során ajánlattevőként kihagytuk a vezető tisztségviselő születési helyét, az egészet újra be kell küldeni, vagy csak az adott oldalt?
Részlet a válaszból: […]a nyilatkozat egységes, a teljes nyilatkozatot
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4018
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Részvételi jelentkezés érvényessége többletinformáció közlése esetén I.

Kérdés: Érvénytelen-e a részvételi jelentkezés, ha szakember alkalmassági követelményként történő előírásakor és egyúttal a szakember értékelésekor az ajánlatkérő előírja az alfa-szakaszt, és az ajánlattevő az ESPD (EEKD) benyújtásán túl a tételes igazolásokat is benyújtja?
Részlet a válaszból: […]legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja, és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4012
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést