Külföldi gazdasági szereplők igazolásainak beszerzése, hiánypótoltatása

Kérdés: Egy uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásunkban az egyik ajánlattevő külföldi, osztrák. Az ESPD II. részében az A /e) pontban "Igen" választ írt:
"e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?" "Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:" ide nem írt semmit. Az e-Certisben a társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettség szempontoknál azt látom, hogy "Igazolás nem lehetséges". Nem tudom, hogy kell-e hiánypótoltatnom, egyáltalán be kell-e írnia valamit az ajánlattevőnek? Ha igen, mit? Az ESPD III. részében a Kizáró okok A., B., C., D. pontjaiban az ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan NEM elérhető. Külföldi ajánlattevőnek be kellene írnia a konkrét URL-t, hiszen ő nem szerepel a magyar adatbázisokban. Jól tudom? Az e-Certis rendszert nem igazán értem. A típusnál "Igazolás", "Szempont", "Kibocsátó" szerepel. Hogyan kell értelmezni? Például ahol igazolást ír, ott be kell kérni az igazolást, ha magától nem csatolja az ajánlattevő? Tehát a kérdésem, hogy a fent megnevezett hiányokat kell-e hiánypótoltatnom és hogyan?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. főszabálya a 69. § (11) bekezdés értelmében, hogy külföldi ajánlatkérő által meghatározott elektronikus adatbázisban, mely az e-Certis értelmében igazolásra alkalmas, az ajánlatkérőnek magának kell megkeresnie a vonatkozó információt. Amennyiben nem magyar nyelvű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

EEKD kötelező tartalmi eleme

Kérdés: Az EEKD-ba be kell-e írni a honlapok elérhetőségét? Van ajánlatkérő, aki hiánypótoltatja, van, aki nem. Mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...esetére a felhívásban foglaltakat tekintette irányadónak. Ebből következően megállapítható, hogy az ajánlattevő által benyújtott ESPD III. rész D. szakaszának kitöltésekor a hatóságok vagy testületek adatainak kitöltése sem lehet hiány. Nem volt vitatott továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 7.

Többszörös nyilatkozat kizáró okokra

Kérdés: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben egyrészt ki kell töltenem az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, másrészt még egy kizáró oki nyilatkozatot is kell mellékelnem, majd a végén - mivel a 321/2015. Korm. rendelet nem változott - uniós eljárásban mindezeken túl a közjegyzői nyilatkozatot is be kell nyújtanom a kizáró okokról. Mi ennek az oka?
Részlet a válaszából: […] Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltése mellett valóban van egy nyilatkozat, mely még egyszer tartalmazza a kizáró okok egy részét. Ennek a nyilatkozatnak nincs relevanciája, külön jogszabály nem írja elő, de kitöltése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

ESPD (EEKD) érvénytelensége

Kérdés: Érvénytelen-e az EEKD, ha az alfa pontot véletlenül beikszeltem, de egyébként minden információt megadtam, amit az ajánlatkérő kért? A hiánypótlásban is kiegészítettem a referenciával kapcsolatos adatokat, csak az alfa x-ét felejtettem el kitörölni.
Részlet a válaszából: […] A 321/2015. kormányrendelet értelmében az ajánlatkérőnek lehetősége van az alkalmassági követelmények vonatkozásában az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát kérni. Ez az egyszerű nyilatkozat a kérdésben is jelzett "alfa" pont, mely egyszerűen csak azt jelenti, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Alvállalkozó EEKD-benyújtási kötelezettsége

Kérdés: Ha az alvállalkozót megjelölöm, nevesítem is, akkor az alvállalkozó köteles-e EEKD-t benyújtani?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 67. §-ának (1) és (3) bekezdései értelmében az ajánlattevő vagy a részvételi jelentkező, valamint a kapacitást biztosító szervezet köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. Utóbbinak azonban nem az egész dokumentumot kell kitöltenie.A Kbt. 67....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.

ESPD (EEKD) hiányainak pótlása

Kérdés: Ha az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során ajánlattevőként kihagytuk a vezető tisztségviselő születési helyét, az egészet újra be kell küldeni, vagy csak az adott oldalt?
Részlet a válaszából: […]

Ebben az esetben, mivel a nyilatkozat egységes, a teljes nyilatkozatot újra be kell küldeni.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

TED-szám megjelölése az ESPD-ben (EEKD-ban)

Kérdés: Ajánlatkérőként kitöltöm az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, de nem tudom kitölteni a TED-számot, hiszen még nem adtam fel a hirdetményt. Ezt a problémát hogyan kezelem?
Részlet a válaszából: […] Ez a hirdetmény hibája, emiatt a kitöltése nem kötelező. Amennyiben a hirdetmény feladását visszaigazolja a TED, a kapott szám is elegendő ahhoz, hogy az érintett egységes európai közbeszerzési dokumentum online megtalálható legyen, ehhez nem feltétlenül kell a TED-szám. Így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

EDPD (EEKD) formátuma

Kérdés: Kérheti-e az ajánlatkérő hogy docx-formátumban készítsem el az ESPD-t, hiszen úgyis kinyomtatva kell benyújtani, a CD-re írt fájlt pedig inkább pdf-formátumban készíteném el?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő meghatározhat olyan formai követelményeket, melyek a papíralapú dokumentummal azonos tartalommal bíró elektronikus formára vonatkoznak. Amennyiben azonban az ajánlattevő nem a kért formai követelményeknek megfelelően, hanem például pdf-formátumban nyújtja be a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

ESPD (EEKD) mellékleteként csatolt dokumentum kezelése

Kérdés: Az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálatakor figyelembe vehet-e olyan dokumentumot, amelyet az ESPD mellé mint "mellékletet" csatol az ajánlattevő, és az ESPD-ben nem a részletes adatokat adja meg, csak hivatkozik a jelentkezés/ajánlat meghatározott oldalán szereplő dokumentumra?
Részlet a válaszából: […] ...ESPD formailag egységes nyilatkozat, melynek alkalmazását a Kbt. kötelezővé teszi. Tény ugyanakkor, hogy formai hiányosság miatt nem lehet érvénytelen az ajánlat. Ha tehát az ESPD mellé az ajánlattevő részletes referencialeírást csatol, mert az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

ESPD (EEKD) hiányos kitöltésének következménye

Kérdés: Kérdésünk az EEKD II. e) pontjának részleges kitöltésével kapcsolatos. Megalapozza-e az ajánlat érvénytelenítését az igen/nem kitöltésének következők szerinti hiánya? A kitöltés során a sorok elcsúsztak, az e) pont mellett nem jelent meg az igen/nem sor, de a megfelelő hatóság és elérhetőség, azaz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az e-mail elérhetőség megfelelően lett kitöltve. Az ajánlatkérő a hiánypótlásban kérte a fenti pont helyes kitöltését, de sajnos a jelzett ok miatt az nemi gen lett kitöltve. Azonban a III. rész B pontjában az adó- és járulékfizetésre vonatkozóan helyesen válaszoltunk, tehát az ajánlatkérő meggyőző választ kapott: azaz látható, hogy nincsen járulék- és adótartozásunk, a köztartozásmentes adózók adatbázisában szerepelünk, melynek elérhetőségét szintén megadtuk a II. e) pontjában. Nem kellett volna az ajánlatkérőnek tisztázó kérdés feltevésével lehetőséget adni az EEKD II. e) pontjának pontosítására? Cégünk az eljárásban a legjobb ajánlatot adta, és a kérdésünkben szereplő, álláspontunk szerint formai hibának minősíthető ok miatt érvénytelenítettek minket. Előzetes vitarendezésre még van lehetőségünk, érdemes azt benyújtanunk?
Részlet a válaszából: […] Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum a nyilatkozati elven alapul, ami ebben az esetben több helyen is tartalmazza a kért információt. Mivel a kérdésben jelzett esetben egyértelműen ki lett töltve a vonatkozó rész, kiderül belőle a tartalom, hiszen a köztartozásmentes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.
1
2
3