Szakmai tapasztalat mint értékelési szempont árubeszerzés esetén

Kérdés: Árubeszerzés esetén a szakember szakmai tapasztalata megjelölhető értékelési szempontként?
Részlet a válaszából: […] ...végrehajtási rendeletek, illetve az ágazatszakmai jogszabályok tartalmazhatnak további előírásokat [pl. a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet], így válaszunk az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Közbeszerzési eljárás felfüggesztése

Kérdés: Felfüggeszthetjük a közbeszerzési eljárásunkat az Ákr. alapján, ha olyan előzetes vitarendezési kérelem érkezik, amelynek eldöntéséhez több tényezőt kell megvizsgálni, és nem elég a 3 munkanap a kérelem megválaszolására?
Részlet a válaszából: […] ...néhány konkrétan nevesített esetet találhatunk a jogszabályban. Az esetkörök egy része az Integritás Hatóságot megillető jogi eszközként határozza meg a közbeszerzési eljárás felfüggesztését a részvételi, illetve ajánlattételi határidőt megelőzően [Kbt. 55...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Szerződésszegés - alvállalkozói adatszolgáltatás elmulasztása

Kérdés: Ajánlatkérőként milyen jogi eszközökkel élhetünk, ha az ajánlattevő a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti, az alvállalkozót megillető ellenszolgáltatásra vonatkozó adatokat nem adja át részünkre?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Alvállalkozók kifizetése

Kérdés: Építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén is van lehetőség az alvállalkozó "közvetett" kifizetésére?
Részlet a válaszából: […] ...jogszabályban meghatározott tervezése együtt;c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagy módon történő kivitelezése.Összességében tehát egy tervezési szolgáltatás vagy egy mérnöki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Európai közbeszerzési adattér

Kérdés: Mi az a közbeszerzési adattér? Az EKR?
Részlet a válaszából: […] ...automatizálását.Első lépésként a Bizottság létrehozza a közbeszerzési adattér alaparchitektúráját és egy minimális adatelemzési eszköztárat. A TED lesz az első adatforrás, amelyet a közbeszerzési adattérrel összekapcsolnak. Előreláthatóan a jövőben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Közszolgáltató védelmi beszerzése

Kérdés: Lefolytathat-e védelmi beszerzést nem állami tulajdonú közszolgáltató?
Részlet a válaszából: […] ...azok az ajánlatkérők, akik nem a Vbt. kötelező hatálya alá tartoznak, de beszerzési tárgyaikat tekintve védelmi beszerzést kívánnak eszközölni, úgy a Vbt. szerint járjanak el. A tárgyi hatály vonatkozásában nem teljeskörűen az alábbiakban a 4. § (1) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Sikerdíjas szerződés keretmegállapodás esetében

Kérdés: Véleményük szerint központi beszerzővel megkötött keretmegállapodás vonatkozásában van-e lehetőség arra, hogy egy forrás megrendelő általi elnyeréséhez kötötten beálló fizetési kötelezettséggel, tulajdonképpen sikerdíjas szerződés megkötésére irányuló verseny-újranyitásos eljárást folytasson le az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...szempontból azonos, amennyiben egy olyan keretmegállapodás alapján kíván az ajánlatkérő eljárni, melynek keretében beszerzését eszközli, kötelezettséget vállal, miközben vár saját forrására. Attól, hogy ezt sikerdíjnak hívja, mert a későbbiekben jut forráshoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Műszaki leírásban előírt összetevők vagy a funkcionális megfelelőség vizsgálata

Kérdés: Az ajánlatkérő árubeszerzés tárgyában folytat le közbeszerzési eljárást, a közbeszerzési dokumentáció részét képező ártáblázat tartalmazza a részletes termékfelsorolást és a termékekhez tartozó műszaki követelményeket. Konkrét márka nem került megjelölésre az egyes termékek kapcsán. Az ajánlatkérő kizárólag a felhívásban hivatkozott a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: "azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad". Kizárólag olyan termék ajánlható meg/fogadható el, amely az ajánlatkérő által felsorolt összetevőket tartalmazza? Az egyenértékűség vizsgálatát kizárólag az összetevők határozzák meg, vagy elegendő a funkcionális megfelelőség a termékek kapcsán?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérők számára pedig a szerződés odaítélését. ...Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.

Nemzeti szabvány előírása egyenértékűség nélkül

Kérdés: Előírható-e speciális nemzeti szabvány a műszaki leírásban úgy, hogy az azzal egyenértékűséget nem teszi lehetővé az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.

Ajánlattétel holdingstruktúrában

Kérdés: Amennyiben közös ajánlattevők azonos holdinghoz tartoznak, de szeretnék a többi céget is igénybe venni, abban az esetben feltétlenül kapacitást biztosító szervezetek lesznek-e, és kell-e EEKD-t is benyújtaniuk, vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatot kíván benyújtani, ha bizonyítja, hogy a szóban forgó szerződést úgy tudja teljesíteni, hogy csak a saját személyi és tárgyi eszközeit használja".Esetünkben a holding egyes szereplői rendelkeznek jogi személyiséggel, azaz nem csak és kizárólag az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.
1
2
3
30