Kbt. 111. § x) pontjában szereplő kivételi szabály értelmezése

Kérdés: Állásfoglalásukat kérem a Kbt. 111. § x) pontjának értelmezésére vonatkozóan: "E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő olyan beszerzés esetén, ahol a szerződésben foglalt feladatot az 5. § (1) bekezdése vagy a 7. § (2) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett ajánlatkérők társulása jogszabályban vagy hatósági határozatban - az EUMSZ-szel összhangban - meghatározott kizárólagos jog alapján teljesíti." Melyek azok a körülmények, amelyek esetén a hivatkozott rendelkezés alkalmazható? Mi az alkalmazhatóság tartalma, korlátja?
Részlet a válaszából: […] ...elkerülése és más reális alternatíva létezésének kizárása, melyre az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésre (EUMSZ) utal. A nemzeti kizáró ok azonban még pontosabban rögzíti, hogy csak jogszabályban vagy hatósági határozatban egyértelművé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.
Kapcsolódó címkék: