Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott Európai Unió tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Feladás napja EU-s hirdetmény esetén

Kérdés: EU-s hirdetménynél mi számít a feladás napjának, erről melyik jogszabályhely rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]jogszabályban meghatározott módon történő feladása esetében pedig legkésőbb öt napon belül. A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérő által megküldött hirdetményt - továbbküldése, feladása előtt - megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A hirdetményt közzétételre a Közbeszerzések Tanácsa adja fel. A hirdetmény feladásának napját a Közbeszerzések Tanácsának kell igazolnia Kbt. 44. §-ának (3)-(5) bekezdései. A 34/20044. Korm. rendelet 23. §-ának (1) bekezdése értelmében az ún. EU-s hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladását a Közbeszerzések Tanácsának Szerkesztőbizottságához benyújtott kérelemmel kell kezdeményeznie az ajánlatkérőnek. A kormányrendelet hivatkozott §-ának (4) bekezdése szerint a kérelem és mellékletei kézhezvételét a Szerkesztőbizottság a kézhezvétel napján haladéktalanul írásban visszaigazolja a kérelmezőnek. A kormányrendelet alapján, ha a kérelem és a hirdetmény megfelel a kormányrendeletben előírtaknak, úgy a hirdetményt a Szerkesztőbizottság annak kézhezvételét követően legkésőbb két munkanapon belül adja fel az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre olyan módon, amilyen módon az a Szerkesztőbizottsághoz érkezett, azzal az eltéréssel, hogy a személyesen vagy kézbesítő útján benyújtott vagy levélben megküldött hirdetmények esetén a Szerkesztőbizottság telefaxon adja fel a hirdetményt. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 266
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,