Éves beszerzések kimutatása

Kérdés: A Kbt. milyen kötelezettségeket ír elő az ajánlatkérőknek éves beszerzéseiket illetően?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 16. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban (HR.) meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 1.
Kapcsolódó címke: