Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott FAKSZ-szolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Független és nem független FAKSZ-ra vonatkozó szabályok

Kérdés: Van-e különbség, ha csak a munkáltatómon belül szeretnék FAKSZ-ként működni, vagy ugyanazoknak az előírásoknak kell megfelelnem, mint a külsős FAKSZ-tanácsadóknak?
Részlet a válaszból: […]érvényesül a kormányrendelet 19. § (5) bekezdése az alábbiak szerint:Az (1) bekezdéstől eltérően a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókra vonatkozó felelősségbiztosítás a nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókénti névjegyzékbe vételnek nem feltétele.Fontos, hogy fenti esetben csak a munkáltató érdekében járhat el a tanácsadó, melyet nem kell igazolni jogorvoslati eljárás során sem, hiszen a névjegyzékbe eleve nem független tanácsadóként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2022. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4840

2. találat: Eljárás FAKSZ-szolgáltatás 2021. február 1-jét követő igénybevétele esetén keretmegállapodás hiányában

Kérdés: Mit kell tennem, ha még nincs hatályban keretmegállapodás, amennyiben a FAKSZ-szolgáltatást a központosított közbeszerzési rendszerből kell igénybe vennem februártól?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzési törvény szabályaival összhangban - a központi beszerző szervezet jóváhagyását követően - saját hatáskörben is megvalósíthatják, ha-a működéshez, fenntartáshoz szükséges kiemelt termékbeszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik, és a hatályos keretszerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer igénybevételével a közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható;-a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretszerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer;-lehetőségük van más intézmény készletének átvételére, és az megfelel az állami normatíváknak; vagy-a keretszerződésben meghatározott, és az egyéb (pl. azonos szolgáltatási) feltételek tekintetében is mindenben megfelelő kiemelt terméket a keretszerződés szerinti árnál alacsonyabb áron tudnak beszerezni - a)-d) pontok.A jóváhagyás kérése nem indokolható a kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése szerinti alacsonyabb árral, vagy rendkívüli sürgősséggel, hanem csak a hatályos központosított közbeszerzési keretszerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer megléte esetében választható.A kormányrendelet értelmében ugyanakkor a FAKSZ-beszerzés esetében további saját hatáskörrel kapcsolatos szabály található. A 7. § (1a) bekezdés 1. sz. mellékletének 11. pontja szerinti szolgáltatás saját hatáskörben történ ő beszerzését - az (1) bekezdésben foglalt eseteken túl - ugyanis a Kormány határozatával engedélyezheti.A saját hatáskörben történ ő beszerzést kezdeményez ő nyilatkozatban ugyanakkor az ajánlatkér ő tudomásul veszi, hogy a kormányrendelet 8. §-ának (4) bekezdése alapján kizárólag a központi beszerz ő szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötend ő keretszerz ő dés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének id ő pontjáig vállalhat kötelezettséget.A 8. § (4) bekezdése alapján a 7. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre tekintettel kell megállapítania.Amennyiben már hatályban van az ajánlatkérőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4669