Fedezetkezelő közreműködése becsült értéket meghaladó ajánlati ár esetén

Kérdés: A 191/2009. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében építtetői fedezetkezelő működik közre a Kbt. hatálya alá tartozó, és a Kbt. szerinti egybeszámítás nélkül 90 millió forint becsült értéket – ez a megfogalmazás alapján nettó 90 millió forint – elérő vagy meghaladó építési beruházás megvalósítása esetén. Mivel becsült értékről van szó, előfordulhat, hogy az ajánlatkérő által becsült érték nem éri el a nettó 90 millió forintot, ám a beadott ajánlatok alapján a nyertes ajánlat összege nagyobb lesz, mint nettó 90 millió forint, és az ajánlatkérőnek van rá fedezete. Szükség van-e építtetői fedezetkezelő közreműködésére a beruházás megvalósítása során?
Részlet a válaszából: […] Igen, az építtetői fedezetkezelő kötelező közreműködése azépítési szerződés hatálybalépésétől az építőipari kivitelezési tevékenységbefejezéseként benyújtott végszámla kiegyenlítését követő elszámolás lezárásáigterjed.A fedezetkezelői számlát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Fedezetkezelői feladatok ellátása

Kérdés: A 191/2009. Korm. rendelet 17/B. §-a szerint az uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projektek esetében a forrást rendelkezésre bocsátó szervezet köt a kincstárral fedezetbiztosítási számlát? Mikor?
Részlet a válaszából: […] A kormányrendelet jelenleg hatályos 17. §-ának (4) és (5)bekezdése szerint az építtetői fedezetkezelői feladatokat– a (2) bekezdés a) pontja esetében a Magyar Államkincstár(a továbbiakban: Kincstár),– a (2) bekezdés b) pontja esetében – az építtető ésfővállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Támogatási szerződés fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezése

Kérdés: A pályázati forrásból megvalósuló beruházás fedezetéül szolgáló támogatói döntést, támogatási szerződést hogyan lehet az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni? [18. § (3) bekezdés.]
Részlet a válaszából: […] A 191/2009. Korm. rendelet jelenleg hatályos szabályai akérdés vonatkozásában az alábbiak.Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőiparikivitelezési tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő – afedezet forrásaként figyelembe vehető – fedezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Fedezetkezelés az építési beruházásoknál

Kérdés: Kérem, foglalják össze röviden, mit jelent a "fedezetkezelés" építési beruházások esetében?
Részlet a válaszából: […] Az építtetői fedezetkezelés az építtető és a fővállalkozókivitelező között létrejött építési szerződés mindkét fél általi teljesítésétsegíti elő.Annak érdekében, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységfedezete célhoz kötötten kerüljön felhasználásra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Fedezet rendelkezésre állásának igazolása keretszerződés és kétszakaszos eljárás esetén

Kérdés: Rendelkezésre álló fedezet hogyan igazolható keretszerződésnél vagy kétszakaszos eljárásban?
Részlet a válaszából: […] Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.Korm. rendelet értelmében a fedezetkezelői számlát az építtetőnek legkésőbb azépítési szerződés hatályának beálltáig meg kell nyitnia, és köteles gondoskodniarról, hogy az építési tevékenység szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Fedezetkezelő bevonásának szükségessége

Kérdés: Ha a nyertes ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, akkor is szükséges-e a fedezetkezelő bevonása?
Részlet a válaszából: […] Igen, a szabályozás nem teszi lehetővé, hogy ettől azajánlatkérő eltekintsen. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.kormányrendelet Korm. rendelet értelmében a fedezetkezelői számlát azépíttetőnek legkésőbb az építési szerződés hatályának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Fedezetkezelői számla "feltöltése"

Kérdés: Ha kizárólag saját pénzeszközből gazdálkodó költségvetési szerv az intézmény, a megnyitásra kerülő fedezetkezelői számlára át kell utalnom a szerződés szerinti összeget, vagy elég, ha a szerződés üteme (részszámlák) alapján bocsátom rendelkezésre azt? Ez a több hónapos vagy éves építési beruházásoknál "izgalmas", pláne, ha lekötés alatt van a pénzem.
Részlet a válaszából: […] Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.Korm. rendelet értelmében a fedezetkezelői számlát az építtetőnek legkésőbb azépítési szerződés hatályának beálltáig meg kell nyitnia, és köteles gondoskodniarról, hogy az építési tevékenység szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.