Bírálóbizottság felelősségi rendjének módosítása

Kérdés: Kérjük állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy milyen korlátok vonatkoznak a bírálóbizottság munkáját szabályozó felelősségi rend módosítását illetően! Meddig lehet módosítani az abban foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] ...bírálóbizottsággal (továbbiakban: bb) kapcsolatos szabályozás az ajánlatkérő felelőssége és kompetenciája. Az ajánlatkérőtől függ, hogy milyen mélységben szabályozza a bb működését, az egyes felelősségi szinteket hogyan határozza meg. Hasznos, amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Összeférhetetlenség referenciaigazolás esetében

Kérdés: Véleményük szerint összeférhetetlenséget jelent, ha két ajánlattevő is olyan referencialevelet nyújt be, amelyet egymásnak állítottak ki?
Részlet a válaszából: […] ...munka teljesítésének igazolására irányul, mivel az objektíven nem lehetséges. A referencia-ellenőrzés ugyanakkor az ajánlatkérő felelősségi körébe tartozik, így mindenképpen javasolt a referenciák tartalmának fokozott ellenőrzése.(Kéziratzárás: 2023. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Indikatív ár bizonytalansága

Kérdés: Indikatív ajánlatkérés során a gazdasági szereplők sok esetben jelzik számunkra, hogy az általuk megadott indikatív árak csak bizonyos euró/forint árfolyamszintig és bizonyos ideig tarthatóak. Ilyen esetben az ajánlatkérő hogyan tudja betartani a becsültérték-felmérés szabályait?
Részlet a válaszából: […] ...időpontja minősül (Kbt. 3. § 23. pont). A közbeszerzési eljárás megfelelő alaposságú előkészítése az ajánlatkérő felelősségi körébe tartozik [Kbt. 27. § (1) bekezdés]. Ennek az elő­készítő cselekménynek képezi részét a közbeszerzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Konzorciumi tag kiválása

Kérdés: A Kbt. 139. § (1)-(3) bekezdései alapján helyes-e azon értelmezés, miszerint konzorcium esetén a konzorciumi tag a konzorciumból nem léphet ki pusztán azon az elven, miszerint üzleti megfontolásból nem érdeke a konzorcium tagjának lenni, kizárólag a személyében bekövetkező jogutódlás esetén szűnhet meg a konzorciumi tagsága? Helyes-e azon értelmezés, mely szerint konzorciumi megállapodásban nem köthető ki érvényesen a konzorciumi tag kizárása, amennyiben a tag tevékenysége, működése a közbeszerzési szerződés teljesítését pénzügyi vagy szakmai szempontból veszélyezteti, tekintettel a tagok egyetemes felelősségére?
Részlet a válaszából: […] ...nincs szabadságuk a konzorcium fenntartását, változtatását tekintve. Jogutódlás esetében más a helyzet, de figyelemmel az egyetemleges felelősségre, mivel közösen vállalták a felek, így az ajánlatkérő is közösen kívánja fenntartani a helyzetet, a konzorciumi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Hiánypótlás más árfolyam alkalmazásával

Kérdés: Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy az ajánlattevőknek az ártábla egyik tételét 400 Ft/EUR árfolyamon átváltva forintban kell megadnia, azonban az ajánlattevő - módosítva az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott ártáblát - 365 Ft/EUR árfolyammal számolva adta meg. Az ajánlatkérő felvilágosításkérést küldött, amelyre az ajánlattevő úgy javította az ártáblát, hogy az értékelés alá eső mindösszesen ajánlati ár módosítása nélkül elvégezte helyesen az átváltást, azaz 400 Ft/EUR árfolyamnak megfelelően tüntette fel az érintett (átváltandó) tételt, és ezzel arányosan a többi tétel összegét csökkentette, de a végösszeg ugyanaz maradt. Érvényes lehet így az ajánlattevő ajánlata?
Részlet a válaszából: […] ...és annak hibáját nem lehet véletlen elütésnek tekinteni, valójában a teljes költségvetés hibás kialakítása az ajánlattevő felelőssége. Ennek következtében a teljes költségvetés átalakítása, majd ezen belül egy tétel csökkentése alapelvi sérelemhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Termék gyártójának üzleti titokká minősítése

Kérdés: Üzleti titokká lehet nyilvánítani a termék gyártójának megnevezését?
Részlet a válaszából: […] ...számára, hiszen annak igazolása, hogy miért van feltétlenül szükség ennek az információnak a visszatartására, az ajánlattevő felelőssége lesz, érveit pedig az ajánlatkérő vagy elfogadja, vagy nem. A lehetőség a 44. § (2) bekezdés e) pontja alapján áll fenn...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Teljesítési határidő módosulása

Kérdés: Árubeszerzésre tervezünk nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indítani. A becsült érték felmérése során néhány gazdasági szereplő jelezte, hogy esetlegesen szállítási nehézségek merülhetnek fel, amely miatt a szállítási határidőt nem lehet tervezni. A teljesítési határidőre lehet alkalmazni a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját?
Részlet a válaszából: […] ...milyen eseteket tekintenek szállítási nehézségnek. Ezt követően a szállítási nehézségeket el kellene határolni az ajánlattevő felelősségétől, a szállítási nehézség mikor esik az ajánlattevő érdekkörébe, mikor tekinthető az ajánlattevő felelősségén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Kapacitást biztosító szervezet bevonása konzorcium esetében

Kérdés: Ha az eljárás során a konzorciumból csak az egyik ajánlattevő vonta be a kapacitást, akkor a másik félnek is kell bevonnia a teljesítés során?
Részlet a válaszából: […] ...el, mert ebben az esetben mindenképpen be kell vonni, bárki is vonja be a teljesítés során a konzorciumi partnerek közül. Mivel egyetemleges felelősség áll fenn a felek között, így nem annak van jelentősége, hogy melyik fél vonja be, hanem hogy amennyiben a bevonás elmarad,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Indikatív ajánlat bekérésre a DBR második részében

Kérdés: Intézményünk árubeszerzésre (laboratóriumi vegyszerek) nyert európai uniós támogatást. Tekintettel a beszerzendő áruk széles körére és időbeli elhúzódására, DBR-eljárásban kívánjuk beszerezni azokat. Jelenleg a DBR felállításának fázisában van az eljárás. Majd a második - ajánlattételi - rész indítása előtt a konkrét beszerzési igények tekintetében szükséges újabb indikatív árajánlatok bekérése? A támogatási kérelem benyújtása során ez megtörtént, azonban aggregált módon, tehát ezekből az indikatív ajánlatokból nehéz a konkrét ajánlatokra vonatkozóan megállapítani a becsült értéket, és ennek következtében az ajánlatkérő a Kbt. 72. § feltételei szerinti ellenőrzés végrehajtásakor nehézségekbe ütközik.
Részlet a válaszából: […] ...más módja is van. Ezt szabályozza a Kbt. 28. § (2) bekezdése:"Kbt. 28. § (2) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Felelősségbiztosítás igazolása

Kérdés: Az ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságban előírta a felelősségbiztosítást. Köteles vagyok-e ezt igazolni, amikor a 322/2015. Korm. rendelet ennél megengedőbb szabályt alkalmaz?
Részlet a válaszából: […] ...tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet valóban kitér a felelősségbiztosítással kapcsolatos részletszabályokra. Ennek keretében egyértelművé teszi az alábbiak szerint, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.
1
2
3
34