Konzorciumi tagok felelőssége biztosítás tárgyú beszerzésnél

Kérdés: Közös ajánlattétel történik egy biztosítási szolgáltatásra, és az ajánlattevők együttműködési megállapodást kötnek erre az esetre, ha a Bit. törvény azt mondja, hogy előre rögzített arányok mellett kell teljesíteni a szolgáltatásokat, és vállalni a kötelezettséget. Ugyanakkor a Kbt. és a Ptk. arról szól, hogy egyetemleges felelősségük van a közös ajánlattevőknek a külső jogviszonyaikban. Ebben az esetben mi a hierarchia a két jogszabály között? Mindenképpen egyetemleges felelősségnek kell lennie a Kbt. szerint?
Részlet a válaszából: […] ...rögzíti a teljesítési feltételeket, arányokat, szolgáltatásokat és a felek kötelezettségét is, úgy ettől függetlenül az egyetemleges felelősség fennáll. Így véleményünk szerint nincs hierarchia a két törvény között, és az egyetemlegesség ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

Aránytalanul alacsony ár megállapítása miatti felelősség

Kérdés: Kinek a felelőssége az aránytalanul alacsony ár megállapítása, pontosabban kinek kell több információt szolgáltatnia, előrelátóbbnak lennie? Az ajánlatkérőnek, aki sokszor kérdez, vagy az ajánlattevőnek kell kitalálnia, mit akarnak tőle kérdezni?
Részlet a válaszából: […] ...megállapítása esetében. A D. 470/2021. számú döntésben például a jogorvoslati fórum egyértelműen kijelenti, az ajánlattevő felelőssége, hogy úgy mutassa be az ajánlati árának költségelemeit, olyan részletességgel, hogy az megalapozottan alátámassza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Felelősség a teljesítésbe más szakember bevonása miatti adminisztráció elmaradásáért

Kérdés: Kinek a felelőssége, ha az alkalmasságba és értékelésbe bevont szakember helyett mégis más teljesít, és ezt nem foglalják írásba a felek? Ez egy olyan kötelezettség, amit mindenképpen az ajánlatkérőnek kell tudnia, nem másnak?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettsége fennáll. A kérdés az, hogy ennek elmaradása, más szakember foglalkoztatása és egyben ennek adminisztrációja kinek a felelőssége. A témához kapcsolódik például a D. 421/2020. eset, melyben az építési napló adatai alapján a kérelmezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Konzorciumi ajánlatkérők felelőssége

Kérdés: Ha konzorciumi ajánlatkérők indítanak közbeszerzési eljárást, majd a teljesítés során kiderül, hogy a megrendelés a keretmegállapodásból jogszerűtlen volt, akkor mindhárom ajánlatkérőt éri a retorzió, vagy csak azt, aki/amely jogszerűtlenül megrendelt? Érvényesül-e ebben az esetben az egyetemleges felelősség?
Részlet a válaszából: […] ...teszi, hogy a jogsértésért ne csak az ajánlatkérőnek, hanem a közbeszerzési szerződés nyertes ajánlattevőjének is megállapítsák a felelősségét, és vele szemben bírságot szabjanak ki abban az esetben, ha valamely teljesítés alatt álló közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Felelősség a közbeszerzési törvény alkalmazásának mellőzése miatt

Kérdés: Számonkérhető-e az ajánlattevő, ha tudott arról, hogy az ajánlatkérő mellőzte a közbeszerzési törvény alkalmazását, bár aktív módon nem vett részt annak elkerülésében? Ha szerződésmódosítás keretében történik mindez, ahol közösen döntenek, hogyan változik az előző kérdés megítélése?
Részlet a válaszából: […] ...teszi, hogy a jogsértésért ne csak az ajánlatkérőnek, hanem a közbeszerzési szerződés nyertes ajánlattevőjének is megállapítsák a felelősségét, és vele szemben bírságot szabjanak ki abban az esetben, ha valamely teljesítés alatt álló közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

Üzemeltető felelőssége az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerért

Kérdés: Az üzemeltető milyen formában vállal felelősséget az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerért?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. MvM rendelet 5. §-a értelmében az üzemeltető NEKSZT Kft.-t nem terheli kártérítési felelősség az alábbiak szerint:Az EKR működtetésében közreműködőket nem terheli kártérítési felelősség a felhasználókkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.
Kapcsolódó címkék:    

Felelősség megosztása konzorciumi szerződésben

Kérdés: A közös ajánlattevők egymás közötti szerződésükben rendelkezhetnek a felelősségük vétkesség arányában történő egymás közötti megosztásáról, annak ellenére, hogy a felelősség az ajánlattevővel szemben egyetemleges?
Részlet a válaszából: […] ...megfelelően az ajánlatkérő felé együttesen felelnek, de saját belső viszonyaiknak megfelelően ők maguk rendelkezhetnek a felelősség és a kár megosztásáról, melyet a Ptk. alábbi, 338. §-ban meghatározott szabálya is megalapoz, a következők szerint:-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.
Kapcsolódó címkék:  

Alvállalkozó felelőssége az ajánlattevő szerződésszegéséért

Kérdés: 10 százalékot meghaladó alvállalkozóként veszünk részt egy közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésében. Úgy tűnik, hogy a nyertes a saját tevékenysége vonatkozásában nem tudja teljesíteni a szerződést, és várható, hogy az ajánlatkérő felbontja a megállapodást. Ez kihat ránk? Ugye jól tudom, hogy csak a konzorciumi tagok felelőssége egyetemleges? Más lenne a helyzet, ha 10 százalék alatti alvállalkozók lennénk?
Részlet a válaszából: […] ...alvállalkozó magatartásáért - a Ptk. és a Kbt.rendelkezései szerint is - az ajánlattevő felel. Való igaz, hogy egyetemlegesfelelőssége csak a közös ajánlattevőknek van.Ebből következően, ha az alvállalkozó teljesít, de afővállalkozó ajánlattevő nem, és emiatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.
Kapcsolódó címkék:  

Anyagok biztosítása építési beruházáshoz az ajánlatkérő által

Kérdés: Az ajánlatkérő kiírhatja-e úgy az építési munka kivitelezését, hogy az anyagokat ő biztosítja? Nem sérti ez az ajánlattevő döntését? Hogyan lehet garanciális kötelezettséget vállalni, szerződést jogszerűen teljesíteni, ha a támogatott a munka elszámolásánál a saját teljesítményt önmagának igazolja stb.?
Részlet a válaszából: […] ...kulcsrakész kivitelezés esetén. Például az ajánlattevőnek azajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagok minőségéért nem kellfelelősséget vállalnia, csak a beépítésért. A teljesítési feltételekmeghatározásánál tekintettel kell lenni arra a szerződésben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.
Kapcsolódó címkék:  

Egyetemleges felelősség, alvállalkozói részesedés aránya

Kérdés: Ajánlattevővel egyetemleges a felelőssége az alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek? A felelősség jellege függ-e attól, hogy milyen mértékű az alvállalkozó igénybevétele? Kérdésünk még, hogy elképzelhető-e a gyakorlatban az, hogy a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződést 90 százalékos mértékben az alvállalkozó teljesíti, és ajánlattevő részvétele csupán 10 százalékos?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés teljesítéséért a nyertes ajánlattevőkéntszerződő fél tartozik felelősséggel. A teljesítésért való felelősséget azajánlattevő érvényesíti a közreműködő alvállalkozóval vagy az erőforrást nyújtószervezettel szemben, de az ajánlatkérő közvetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.
1
2