Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott felelősségbiztosítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kárigény érvényesítése konzorciummal szemben felelősségbiztosítás alapján

Kérdés: Közös ajánlattevők esetében összeadódhatnak-e a felelősségbiztosítások limitösszegei, együttes megfelelés formájában? Hogyan tudjuk a kárigényt érvényesíteni, ha két szerződőnk van, ahol egyetemleges a felelősség?
Részlet a válaszból: […]az hogyan teljesíthető. De legfőképp attól, hogy a biztosító mire hajlandó és mit hajlandó megfogalmazni. A Kbt. csak az alkalmasságnál teszi lehetővé az együttes megfelelést, vagy az egyedi megfelelést, azonban egyéb szerződéses feltételeknél nem tér ki erre a lehetőségre. Mivel esetünkben az ajánlatkérőn múlik, milyen előírást támaszt, így valójában ő dönti el, hogy milyen formában fogadja el a konzorcium felelősségbiztosítását.Az ajánlatkérők jellemzően két értéket írnak elő, éves kárlimitet és káreseményenkénti limitet. Például, ha az előírás 100 milliós éves kárlimit, káreseményeként 10 millió forinttal, akkor ez azt jelenti, hogy az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy bármelyik ajánlattevő kárt okoz, 100 és 10 millió forintig térítsék meg a kárát. Amennyiben az ajánlatkérő igénye az, hogy bármelyik ajánlattevő teljesítése esetén egy maximum 100 milliós kárt megtérítsen a biztosító, és a közös ajánlattevők rendelkezésre bocsátanak 2 darab 50-50 milliós biztosítást, amelyből kiolvasható, hogy mindegyik konzorciumi tagra és az általuk bevontakra vonatkozik, és bármelyik konzorciumi tag és a bevontak által okozott ugyanazon kár a két biztosításból fedezhető, összesen 100/10 milliós értékben, azaz megvan az ajánlatkérő által kért limit, akkor jogilag nem kifogásolható, ha két felelősségbiztosítással fedik le az ajánlatkérő által meghatározott igényeket. Ha ez a következtetés nem vonható le a kapott biztosításokból, hiszen a biztosítók általános szerződéses feltételei jellemzően nem biztosítják a fenti rugalmasságot, úgy nem felel meg a feltételnek a benyújtott két szerződés, még abban az esetben sem, ha érték szempontjából összességében az előírásoknak a benyújtott felelősségbiztosítások megfelelnek. Amennyiben szakmai felelősségbiztosítás a követelmény, akkor más a helyzet, hiszen annak kell rendelkeznie, aki/amely gazdasági szereplő valóban biztosított kell, hogy legyen tevékenységéből adódóan. Ha például van két tervező és három kivitelező a közös ajánlattevők között, akkor a tervezői felelősségbiztosítást a két tervezőnek kell biztosítania.Összességében a közös ajánlattétel egyetemlegessége miatt csak olyan biztosítás (vagy biztosítások) fogadható(ak) el, amely(ek):- valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozik (vonatkoznak), azaz bármely közös ajánlattevő vagy általuk bevont bármely közreműködő okozza a kárt, vonatkozik rá a biztosítás,- összességében az ajánlatkérő által meghatározott kárlimit lehívható.Különösen nagy az ajánlatkérő szerepe a felelősségbiztosítás tartalmi és lehívási követelményeinek meghatározásában, melyet akár az együttműködési megállapodás tartalmi követelményei közé is besorolhat.Amennyiben alkalmassági követelményként kerül előírásra a tárgybani feltétel, úgy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet értelmében csak és kizárólag szakmai felelősségbiztosítás írható elő, amelyet az adott szakmára vonatkozó szabályok szerint lehet előírni és érvényesíteni.A kormányrendelet 19. § (1) bekezdésének d) pontja szerint az ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolása árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén előírható az eljárást megindító felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolással.Azaz általános felelősségbiztosítás értelmezésünk szerint nem kérhető. Alkalmasság esetében azonban komolyabb problémát okoz a kapacitást biztosító szervezet bevonásának lehetősége. Ebben az esetben különösen fontos mindez, hiszen szakmai felelősségbiztosítás esetében a feladatot valójában végző személy/szervezet részéről kell, hogy a biztosítás fennálljon. Ugyanakkor a pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények során a Kbt. nem a teljesítésben való részvételt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4356
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Felelősségbiztosítás mint alkalmassági feltétel kiírása

Kérdés: Ajánlatkérőként építési beruházás megvalósítására indítunk közbeszerzési eljárást. A szerződés teljesítése során a vállalkozónak rendelkeznie kell érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolható az előírt felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolással. Ugyanakkor a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az elő­írt felelősségbiztosítás megkötésére, illetve a már meglévő biztosítás előírtaknak megfelelő kiterjesztésére. Jogszerű-e, ha már az ajánlattételi szakaszban, alkalmassági feltételként megköveteljük a szigorúbb, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a felelősségbiztosítás meglétét, és előírjuk, hogy ennek igazolását csatolják az ajánlattevők az ajánlatukhoz, vagy ezt megengedőbb módon csak a szerződéskötés feltételeként írhatjuk elő?
Részlet a válaszból: […]fennállásáról szóló igazolással - 14. § (1) bekezdésének d) pontja.Ennek keretében azonban csak az ajánlattétel során benyújtott felelősségbiztosítást értékelheti.Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. kormányrendelet elő­írása azonban nem az alkalmassági követelmények keretében előírt felelősségbiztosításról, hanem azon feltételről szól, amelyet az ajánlatkérő a szerződéskötés feltételének tekint. Az alkalmassági követelmények igazolása nem történhet meg az eljárás eredményéről szóló döntést követően, ezért fogalmilag kizárt a szerződéskötést megelőzően történő igazolás. A kormányrendelet vagylagosan követeli meg a feltétel előírását, mely nem teljes mértékben pontos, hiszen olyan kötelezettségről van szó, melyről az ajánlattevőknek idejekorán értesülniük kell, hiszen közvetlenül hatással lehet döntésükre, hogy indulnak-e az eljárásban. Ha a szerződéses kötelezettségek között jelenik csak meg a tartalom, akkor valójában a szerződéskötés feltételeként már nem értelmezhető.Az előző bekezdés szerinti kormányrendelet 9. §-a értelmében építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3742

3. találat: Közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosításáról ismételten

Kérdés: Hol lehet felelősségbiztosítást kötni a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak? (Úgy tudom, nem minden biztosító kínál hasonlót.)
Részlet a válaszból: […]Biztosító Rt. Felelősség- és Jogvédelembiztosítási Csoport 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel.: 301-7463, fax: 301-7490 A fentieken túl a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete (MÜBSE) kizárólag ügyvédek részére értékesít az együttes rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást, elérhetősége: Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV. 5. Tel.: 239-8989, fax: 465-0786 Ezzel összefüggésben a tájékoztató felhívja az érdekeltek szíves figyelmét, hogy a többszemélyes ügyvédi irodák tekintetében a MÜBSE kizárólag abban az esetben tud az ügyvédi irodára megfelelő felelősségbiztosítást nyújtani, amennyiben az iroda valamennyi tagja hivatalos közbeszerzési tanácsadó, és a tagok külön-külön is rendelkeznek a MÜBSE-nél kötött kiegészítő hivatalos közbeszerzési tanácsadói felelősségbiztosítással. Az első csoportban megjelölt biztosítók többszemélyes ügyvédi irodák tekintetében e speciális feltételek hiányában is kötnek a rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást. A tájékoztató felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy a hatályos szabályozás értelmében minden hivatalos közbeszerzési tanácsadónak külön tanácsadói felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ez alól az sem mentesít, ha a természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenységét kizárólag egy meghatározott - a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe felvett - szervezet keretén belül végzi. A Kbt. szerint csak az válhat hivatalos közbeszerzési tanácsadóvá, illetve láthat el hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 910

4. találat: Felelősségbiztosítás megköthetősége a gyakorlatban

Kérdés: Hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel kapcsolatban hol köthetünk felelősségbiztosítási szerződést?
Részlet a válaszból: […]és a biztosított a megbízottért jogszabály szerint felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítási szerződésnek - a szerződés hatálya alatt folyamatosan - legalább évi 10 millió forint, illetőleg káreseményenként legalább 5 millió forint összeghatárig kell fedezetet biztosítania az okozott károkra. Több azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő káresemény ebből a szempontból egy biztosítási eseménynek minősül. Lényeges, hogy a biztosító a szolgáltatását - az előzőekben foglaltak kivételével - korlátozhatja. A Közbeszerzések Tanácsának elnöke a Közbeszerzési Értesítő 2005. február 2-án megjelent 13. számában tájékoztatót adott ki, amelyben közzétette, hogy a fenti együttes rendeletben szabályozott, az ott írt, és az előzőekben ismertetettek szerinti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítás mely biztosítóknál köthető meg. Ennek megfelelően a felelősségbiztosítást az alábbi biztosítótársaságok értékesítik: Allianz Hungária Biztosító Rt., Nagyvállalati és Nemzetközi Igazgatóság (1061 Budapest, Paulay Ede utca 1., tel.: 429-2500, telefax: 429-2505); OTP Garancia Rt., Vagyonbiztosítási Igazgatóság (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C., telefon: 462-3664, telefax: 462-3680); Generali-Providencia Biztosító Rt., Felelősség- és Jogvédelembiztosítási Csoport (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., tel.: 301-7463, telefax: 301-7490). A kérdéshez kapcsolódóan felhívjuk olvasóink[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 491

5. találat: Közbeszerzési tanácsadó felelősségbiztosítása

Kérdés: Milyen védelmet nyújt a felelősségbiztosítás a hivatalos közbeszerzési tanácsadók részére?
Részlet a válaszból: […]együttes rendelet 1. §-ának (1)-(4) bekezdései értelmében a felelősségbiztosítási szerződés kiterjed a tanácsadói tevékenység során - ebben a minőségben - okozott minden olyan kárra, amelyért a tevékenységet végző (azaz a biztosított) jogszabály alapján felelős. A biztosítási szerződés szerinti összegig a biztosító fedezi a károsult olyan kárát és költségét, amelyre egyébként a biztosítottat kellene kötelezni. Lényeges, hogy a szerződés kiterjed a tanácsadó alkalmazottja, illetve megbízottja által okozott kárra is akkor, ha a tanácsadó e személyek tevékenységéért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 318