Felelősségbiztosítás igazolása

Kérdés: Az ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságban előírta a felelősségbiztosítást. Köteles vagyok-e ezt igazolni, amikor a 322/2015. Korm. rendelet ennél megengedőbb szabályt alkalmaz?
Részlet a válaszából: […] ...tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet valóban kitér a felelősségbiztosítással kapcsolatos részletszabályokra. Ennek keretében egyértelművé teszi az alábbiak szerint, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Felelősségbiztosítás feltételes közbeszerzés esetén

Kérdés: Ajánlatkérőként építési beruházás megvalósítására feltételes közbeszerzési eljárást szeretnénk lefolytatni. Feltételes közbeszerzési eljárás esetén mikor kell a felelősségbiztosítás rendelkezésre állását megkövetelnünk a nyertes ajánlattevőtől?
Részlet a válaszából: […] ...§ (5)-(6) bekezdései alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytathat le.Az építési beruházások vonatkozásában a kötelező felelősségbiztosítást az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Független és nem független FAKSZ-ra vonatkozó szabályok

Kérdés: Van-e különbség, ha csak a munkáltatómon belül szeretnék FAKSZ-ként működni, vagy ugyanazoknak az előírásoknak kell megfelelnem, mint a külsős FAKSZ-tanácsadóknak?
Részlet a válaszából: […] ...akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. kormányrendelet értelmében a független tanácsadó maga fizeti felelősségbiztosítását, míg nem független - azaz alkalmazásban álló - tanácsadó esetében érvényesül a kormányrendelet 19. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Kárigény érvényesítése konzorciummal szemben felelősségbiztosítás alapján

Kérdés: Közös ajánlattevők esetében összeadódhatnak-e a felelősségbiztosítások limitösszegei, együttes megfelelés formájában? Hogyan tudjuk a kárigényt érvényesíteni, ha két szerződőnk van, ahol egyetemleges a felelősség?
Részlet a válaszából: […] ...egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.A felelősségbiztosítást alkalmassági követelményként ritkán írják elő az ajánlatkérők, hiszen nagymértékben szűkíti a versenyt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 19.

Támogatott önkormányzat és támogatást nyújtó társulás beszerzése konzorciumban

Kérdés: Önkormányzatunk egy hazai forrású támogatásból közbeszerzés-köteles építési tevékenységet szeretne megvalósítani. A beruházást az önkormányzat egy, egyéb témákban is érdekelt társulásával közösen szeretné megvalósítani, oly módon, hogy a megvalósításához szükséges, valamennyi közbeszerzési tevékenység végzésével (műszaki ellenőr, közbeszerző projektmenedzser) megbízná a társulást. Kérdésként vetődik fel, hogy az önkormányzat mint támogatott (kb. 90 százalék) és a társulás mint a beruházás megvalósításához kb. 10 százalékos mértékű támogatást nyújtó által megvalósuló beruházásban létrejövő konzorcium megbízhatja-e minden közbeszerzési tevékenységgel a társulást? Lehet-e alkalmazni a Kbt. 29. §-ában meghatározott közös eljárást? Milyen módon kell a megbízást dokumentálni, vagy ilyen esetben a törvényből adódik, hogy a megbízott szabályzata, közbeszerzési terve stb., valamint egyéb dokumentumai alapján és elvárásainak megfelelően jár el a megbízott, a társulás? Ilyen esetben az esetleges szabálytalansági eljárás, és az abból adódó felelősség és terhek egyértelműen a megbízottat terhelik, vagy egyetemleges a felelősség? Mit jelent a 29. § (4) bekezdésében meghatározott együttes felelősség? Ha a társulás végül nem ad a beruházáshoz támogatást (a beruházás a támogatásból megvalósítható), de az önkormányzat megbízza a fenti feladatokkal a társulást (közbeszerzés lebonyolítása), akkor a társulás ajánlatkérőnek minősül? Utóbb ebből származhat-e az önkormányzatnak kötelezettsége? Ez esetben a közbeszerzés és egyéb feladatok ellátása szolgáltatási tevékenységnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...esetet kimeríti a tervezett projekt, úgy a társulásnak független akkreditált szaktanácsadóval kell rendelkeznie, akinek/amelynek megfelelő felelősségbiztosítása is van.A Kbt. 27. §-ának (3) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 8.

Felelősségbiztosítás mint alkalmassági feltétel kiírása

Kérdés: Ajánlatkérőként építési beruházás megvalósítására indítunk közbeszerzési eljárást. A szerződés teljesítése során a vállalkozónak rendelkeznie kell érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolható az előírt felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolással. Ugyanakkor a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az elő­írt felelősségbiztosítás megkötésére, illetve a már meglévő biztosítás előírtaknak megfelelő kiterjesztésére. Jogszerű-e, ha már az ajánlattételi szakaszban, alkalmassági feltételként megköveteljük a szigorúbb, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a felelősségbiztosítás meglétét, és előírjuk, hogy ennek igazolását csatolják az ajánlattevők az ajánlatukhoz, vagy ezt megengedőbb módon csak a szerződéskötés feltételeként írhatjuk elő?
Részlet a válaszából: […] ...követelmények között a kérdésben jelzett 310/2011. kormányrendelet 14. § (1) bekezdésének szabályai értelmében van lehetőség a felelősségbiztosítás kiírására, így ezt az ajánlatkérő elő­írhatja a hivatkozott kormányrendelet értelmében az alábbiak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Alkalmassági feltétel előírása a szerződéskötés időpontjára

Kérdés: Előírható-e a dokumentációban egy alkalmassági feltétel úgy, hogy annak az ajánlat benyújtásának időpontjában még nem kell megfelelni, de az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéskötés időpontjában az előírt alkalmassági feltételnek megfelel majd?
Részlet a válaszából: […] ...- az alkalmasság igazolását szükségessé teszi már ajánlat/részvételi szakaszban az érvényesség megítéléséhez.A leggyengébb pont a felelősségbiztosítás megléte, mellyel szintén rendelkeznie kell az ajánlattevőnek már az ajánlattétel/részvételre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása

Kérdés: Szükséges-e hivatalos közbeszerzési tanács­adó alkalmazása közbeszerzésekben? Van erre vonatkozóan valamilyen előírás? (A Kbt.-ben a hivatalos közbeszerzési tanácsadóra vonatkozó rész már nem szerepel.) Jól értelmezem, hogy ezt a feladatot bárki elvégezheti? Elég, ha a megbízott cégnél van közbeszerzési ismeretekkel rendelkező szakember, és a bírálóbizottsági szakembert és jogi szakértőt az önkormányzat adja?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési tanácsadó kerüljön bevonásra. Lényeges szempont azonban, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadói vagy ügyvédi felelősségbiztosítás esetén is lehetőség van kibújni a felelősségre vonás alól, ezért a legfontosabb az egyértelmű és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hatályos Kbt.-ben

Kérdés: Van-e értelme a hivatalos közbeszerzési tanácsadói státusznak jelenleg? Mi a véleményük?
Részlet a válaszából: […] ...(XII. 30.) NFM rendelet szabályoz. Nagyobb biztonságot esetleg a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályok képezhetnek, amennyiben a tanácsadó felelőssége megállapítható. A piaci gyakorlat azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 20.

Felelősségbiztosítás közös ajánlattételnél

Kérdés: Ha konzorciumban indultunk egy közbeszerzési eljáráson, és az ajánlatkérő kérte, hogy kössön felelősségbiztosítást az ajánlattevő, akkor elegendő-e csak az egyik konzorciumi fél részéről kötni, vagy mindkettőnknek meg kell kötnünk?
Részlet a válaszából: […] ...az esetben elegendő az egyik ajánlattevőnek megkötni a felelősségbiztosítást, vagy kiterjesztenie saját, már létező felelősségbiztosítását. A felelősségbiztosítás a 310/2011. kormányrendelet 14. §-ának d) pontja alapján pénzügyi alkalmassági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 21.
1
2
3
6