Kárigény érvényesítése konzorciummal szemben felelősségbiztosítás alapján

Kérdés: Közös ajánlattevők esetében összeadódhatnak-e a felelősségbiztosítások limitösszegei, együttes megfelelés formájában? Hogyan tudjuk a kárigényt érvényesíteni, ha két szerződőnk van, ahol egyetemleges a felelősség?
Részlet a válaszából: […] ...egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.A felelősségbiztosítást alkalmassági követelményként ritkán írják elő az ajánlatkérők, hiszen nagymértékben szűkíti a versenyt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 19.

Felelősségbiztosítás mint alkalmassági feltétel kiírása

Kérdés: Ajánlatkérőként építési beruházás megvalósítására indítunk közbeszerzési eljárást. A szerződés teljesítése során a vállalkozónak rendelkeznie kell érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolható az előírt felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolással. Ugyanakkor a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az elő­írt felelősségbiztosítás megkötésére, illetve a már meglévő biztosítás előírtaknak megfelelő kiterjesztésére. Jogszerű-e, ha már az ajánlattételi szakaszban, alkalmassági feltételként megköveteljük a szigorúbb, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a felelősségbiztosítás meglétét, és előírjuk, hogy ennek igazolását csatolják az ajánlattevők az ajánlatukhoz, vagy ezt megengedőbb módon csak a szerződéskötés feltételeként írhatjuk elő?
Részlet a válaszából: […] ...követelmények között a kérdésben jelzett 310/2011. kormányrendelet 14. § (1) bekezdésének szabályai értelmében van lehetőség a felelősségbiztosítás kiírására, így ezt az ajánlatkérő elő­írhatja a hivatkozott kormányrendelet értelmében az alábbiak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosításáról ismételten

Kérdés: Hol lehet felelősségbiztosítást kötni a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak? (Úgy tudom, nem minden biztosító kínál hasonlót.)
Részlet a válaszából: […] ...számában, 2005. november 23-án megjelent tájékoztatójafelsorolja a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezőfelelősségbiztosításra vonatkozó, 30/2004. IM-PM együttes rendeletnek megfelelőfelelősségbiztosítást kínáló biztosítókat az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.

Felelősségbiztosítás megköthetősége a gyakorlatban

Kérdés: Hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel kapcsolatban hol köthetünk felelősségbiztosítási szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a Kbt. 11. §-ának (3) bekezdése alkalmazásában ahivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezőfelelősségbiztosítási szerződésnek ki kell terjednie a hivatalos közbeszerzésitanácsadói tevékenység során e minőségben okozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 21.

Közbeszerzési tanácsadó felelősségbiztosítása

Kérdés: Milyen védelmet nyújt a felelősségbiztosítás a hivatalos közbeszerzési tanácsadók részére?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolása előtt megjegyezzük, hogy a felelősségbiztosítás amellett, hogy bizonyos értelemben a biztosított - azaz a közbeszerzési tanácsadó - védelmét is szolgálja, jelentős garanciát nyújt a tanácsadói tevékenységet igénybe vevők számára is.A 30/2004...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 18.