Második legkedvezőbb ajánlatot tévő gazdasági szereplő felhívása igazolások benyújtására

Kérdés: Felhívhatom-e a második legkedvezőbb ajánlatot tévő gazdasági szereplőt az igazolások benyújtására akkor, ha az első visszalépett közvetlenül szerződéskötés előtt?
Részlet a válaszából: […] Nem, erre a Kbt. 69. §-ának (6) bekezdése értelmében nincs lehetőség. Ez azt feltételezi ugyanis, hogy az összegzésben az ajánlatkérő nem jelölte meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, és ennek megfelelően nem is hívta fel az igazolások benyújtására. A kérdés azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Határidőben teljesített eljárási cselekmény az EKR-ben

Kérdés: Elegendő-e egy eljárási cselekményt megkezdenem az EKR-ben ahhoz, hogy az határidőben megtörténtnek minősüljön?
Részlet a válaszából: […] ...jó példa a D. 391/2019-es eset, ahol az ajánlatkérő 2019. július 12-én 17.23 órakor tájékoztatta az ajánlattevőket arról, hogy a felhívást és dokumentációt módosítja, és az ajánlattételi határidőt 2019. július 19-re hosszabbítja. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Felhívás részekre bontása verseny újraindítása esetén

Kérdés: Keretmegállapodás esetében, amennyiben versenyt újraindítok, van-e lehetőség a felhívás részekre bontására?
Részlet a válaszából: […] ...tételére, a második részben részekre bonthatja a beszerzését.A Kbt. 104. §-ának (3) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő megjelöli, hogy az eljárás egy vagy több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 9.

Kiírás és dokumentáció ellentmondásának jelzése az ajánlatkérő számára

Kérdés: A kiírás és a dokumentáció helyenként ellentmond egymásnak. Jelezzük-e ezt a körülményt az ajánlatkérőnek, ha igen, milyen formában? Ebben az esetben melyik dokumentum az irányadó?
Részlet a válaszából: […] ...eljárást megindító felhívás és a dokumentáció fölé-alá rendeltségi viszonyban áll egymással. Tehát a felhívástól eltérő tartalmú dokumentációelem eleve semmisnek tekinthető az alábbiak szerint.A 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Hirdetmény közzétételére utaló további felhívás megjelentetésének törvényessége

Kérdés: Egy - a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő - hirdetmény közzétételére utaló felhívást három megyei napilapban meg szeretnénk jelentetni, az intézményünk honlapján történő kötelező közzétételen túl. Véleményük szerint a három megye olvasói nem részesülnek előnyben ezáltal, és emiatt eljárásunk nem ütközik a Kbt. 1. §-ának (3) bekezdésébe?
Részlet a válaszából: […] ...tehát ahirdetmény már megjelent a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED-en, azajánlatkérő bármilyen módon reklámozhatja saját felhívását, ezt a törvény nemtiltja, ezzel olyan információt nem közöl potenciális ajánlattevőivel, amimiatt őket akár kizárná...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Hiánypótlási felhívás adattartalma

Kérdés: Nem ütközik-e a Kbt.-be az eljárás, ha az ajánlatkérő az ajánlattevőknek kiküldött hiánypótlási felhívásban valamennyi ajánlattevő e-mail- és telefonelérhetőségét is feltünteti?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy az ajánlat ezen elemei nyilvánosak,továbbá azt a célt szolgálják, hogy az ajánlattevő kapcsolattartója közvetlenülés könnyen elérhető legyen, ezzel az ajánlatkérő - véleményünk szerint - nemkövetett el jogsértést. Tény ugyanakkor, hogy elviekben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.

Hivatkozási szám megjelölése a felhívásban

Kérdés: Mikor kell az ajánlati felhívásban megjelölni az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási számot? Mit jelent a nyomtatványnak az a megjelölése - e kérdéshez kapcsolódva -, hogy "adott esetben"?
Részlet a válaszából: […]

Amennyiben az ajánlatkérőnek van vonatkozó hivatkozási száma, akkor annak megjelöléséről van szó, az ajánlatkérő döntéséről függően.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Szakmai ellentmondások a kiírásban

Kérdés: Adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő ötéves sterilitást írt elő olyan olyan radiofarmakonok esetében, amikor a termék a gyártástól számított két héten belül elbomlik. Számos ilyen, szakmailag értelmezhetetlen feltétel szerepel a kiírásokban. Kérdésünk, hogy az ellentmondó, szakmailag értelmezhetetlen szerződéses kitételek esetében mi a megfelelő eljárás annak érdekében, hogy ne zárják ki az ajánlattevőt, de ne kelljen betarthatatlan szerződéses részeket elfogadnia?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattevőnek a kérdésben említett esetekben többlehetősége is van. Elsőként említjük azt, hogy a felhívás vagy a dokumentációkézhezvételét követően írásban felhívhatja az ajánlatkérő figyelmét arra, hogyszerződéstervezete szakmailag értelmezhetetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 21.

Tanulmányterv és építési terv készítésére kiírt pályázaton történő részvétel összeférhetetlensége

Kérdés: Kérjük tisztelettel, határozzák meg, hogy egy tanulmányterv készítője indulhat-e a tanulmányterv tárgyában, az építési terv elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárásban, vagy a Kbt. 10. §-a értelmében összeférhetetlen?
Részlet a válaszából: […] ...az összeférhetetlenséget vizsgálni, akik az adottközbeszerzés tekintetében a közbeszerzési eljárás előkészítésében részt vettek,a felhívás vagy a dokumentáció elkészítésében közreműködtek, vagy aközbeszerzési eljárás más szakaszában az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 18.

Kiírási feltételek módosítása a gyakorlatban

Kérdés: A kiírási feltételek módosításának minősül-e, ha a kiíró a kérdésekre adott válaszokban az eredetileg másolatban kért igazolásokról azt mondja, hogy hiteles másolatban kéri?
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő tájékoztatás során nincs lehetőség adokumentációban, illetőleg a felhívásban foglaltak módosítására, amely ebben azesetben egyértelmű. A Kbt. 56. §-ának (4) bekezdése ezzel kapcsolatbanegyértelműen fogalmaz, amikor akként rendelkezik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 18.