Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott felhívás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Második legkedvezőbb ajánlatot tévő gazdasági szereplő felhívása igazolások benyújtására

Kérdés: Felhívhatom-e a második legkedvezőbb ajánlatot tévő gazdasági szereplőt az igazolások benyújtására akkor, ha az első visszalépett közvetlenül szerződéskötés előtt?
Részlet a válaszból: […]amikor már az összegzést közzétette. Ezen azonban már nem tud módosítani, mivel a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt korábban kellett volna felkérnie az igazolások benyújtására.A Kbt. 69. §-ának (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő ugyanis az összegzésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4588

2. találat: Határidőben teljesített eljárási cselekmény az EKR-ben

Kérdés: Elegendő-e egy eljárási cselekményt megkezdenem az EKR-ben ahhoz, hogy az határidőben megtörténtnek minősüljön?
Részlet a válaszból: […]július 19-re hosszabbítja. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a módosított felhívás és dokumentáció feltöltését 2019. július 12-én 17.24 perckor kezdte meg, de 2019. július 15-én 16.09-kor fejezte be, így az ajánlattevők július 15-én 16.09-kor értesültek a módosított ajánlati előírások tartalmáról.Az EKR-rendszerben ajánlattételi határidőként 2019. július 19-e szerepel, de az nem állapítható meg, hogy ez mikor került átállításra, figyelemmel arra, hogy a rendszer bontotta a benyújtott ajánlatokat 2019. július 12-én, de bontási jegyzőkönyvet nem generált, valamint a július 12-e utáni időpontban benyújtott ajánlatokat elkésettként minősítette.Összegezve a fentieket, a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő jogsértő módon az ajánlattételi határidőn[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4413

3. találat: Felhívás részekre bontása verseny újraindítása esetén

Kérdés: Keretmegállapodás esetében, amennyiben versenyt újraindítok, van-e lehetőség a felhívás részekre bontására?
Részlet a válaszból: […]több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul, és hogy a 105. §-ban foglaltaknak megfelelően, az adott keretmegállapodás alapján a beszerzés megvalósítására milyen módon vagy módokon kerülhet sor. Ennek során a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő úgy is rendelkezhet, hogy a keretmegállapodás különböző részei esetében - függetlenül attól, hogy az eljárásban részajánlat tételére lehetőség volt-e - a szerződések megkötésére a 105. § (1) bekezdése vagy több ajánlattevő részvétele esetén a 105. § (2) bekezdése szerint lehetséges eltérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4406

4. találat: Kiírás és dokumentáció ellentmondásának jelzése az ajánlatkérő számára

Kérdés: A kiírás és a dokumentáció helyenként ellentmond egymásnak. Jelezzük-e ezt a körülményt az ajánlatkérőnek, ha igen, milyen formában? Ebben az esetben melyik dokumentum az irányadó?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy a dokumentáció (ismertető) valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, a több szakaszból álló eljárás ajánlattételi felhívásától vagy e törvénytől. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, elő­­írása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó - Kbt. 45. §-ának (6) bekezdése.Ha az ellentmondást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3629
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Hirdetmény közzétételére utaló további felhívás megjelentetésének törvényessége

Kérdés: Egy - a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő - hirdetmény közzétételére utaló felhívást három megyei napilapban meg szeretnénk jelentetni, az intézményünk honlapján történő kötelező közzétételen túl. Véleményük szerint a három megye olvasói nem részesülnek előnyben ezáltal, és emiatt eljárásunk nem ütközik a Kbt. 1. §-ának (3) bekezdésébe?
Részlet a válaszból: […]információkat. Érdemes emlékeznünk a Kbt. korábbi 17/C. §-ára, mely kifejezetten előírta a saját honlapon való közzétételt is. Amennyiben tehát a hirdetmény már megjelent a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED-en, az ajánlatkérő bármilyen módon reklámozhatja saját felhívását, ezt a törvény nem tiltja,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2550
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Hiánypótlási felhívás adattartalma

Kérdés: Nem ütközik-e a Kbt.-be az eljárás, ha az ajánlatkérő az ajánlattevőknek kiküldött hiánypótlási felhívásban valamennyi ajánlattevő e-mail- és telefonelérhetőségét is feltünteti?
Részlet a válaszból: […]§-ának (2) bekezdésében - nem érinti a kapcsolattartó személyét, miszerint a részvételre jelentkező nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének) a nyilvánosságra hozatalát. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Amennyiben tehát az ajánlattevő a Kbt. 106. § (1) bekezdése alapján megtiltja kapcsolattartója elérhetőségének nyilvánosságra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1816
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Hivatkozási szám megjelölése a felhívásban

Kérdés: Mikor kell az ajánlati felhívásban megjelölni az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási számot? Mit jelent a nyomtatványnak az a megjelölése - e kérdéshez kapcsolódva -, hogy "adott esetben"?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó hivatkozási száma, akkor annak megjelöléséről van szó, az ajánlatkérő
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1745
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Szakmai ellentmondások a kiírásban

Kérdés: Adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő ötéves sterilitást írt elő olyan olyan radiofarmakonok esetében, amikor a termék a gyártástól számított két héten belül elbomlik. Számos ilyen, szakmailag értelmezhetetlen feltétel szerepel a kiírásokban. Kérdésünk, hogy az ellentmondó, szakmailag értelmezhetetlen szerződéses kitételek esetében mi a megfelelő eljárás annak érdekében, hogy ne zárják ki az ajánlattevőt, de ne kelljen betarthatatlan szerződéses részeket elfogadnia?
Részlet a válaszból: […]sérti vagy veszélyezteti. A kérelem a jogsértés megtörténtétől számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül nyújtható be. Ha a jogsértés a kérelmezőnek később jutott tudomására, a határidő a tudomásra jutással veszi kezdetét. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. Az említett határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A fenti bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés megtörténtének kell tekinteni - a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét, közvetlen felhívás esetében a felhívás megküldését; - az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét; - a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a szerződés megkötésének időpontját, illetőleg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdését. A fentiek szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutásának kell tekinteni - a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény közzétételétől vagy közvetlen felhívás kézhezvételétől, illetőleg dokumentáció esetében annak rendelkezésre bocsátásától számított tizenötödik napot; - az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételétől számított tizenötödik napot; - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés e törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése esetében a szerződés módosításáról, illetőleg teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételétől számított harmincadik napot. A kérelem benyújtása előtt az ajánlattevő vagy egyéb érdekelt kérelmező köteles erről értesíteni az ajánlatkérőt, illetőleg a beszerzőt. A Kbt. a kérelem tartalma vonatkozásában előírja, hogy abban meg kell jelölni - a kérelmező (és képviselőjének) nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezői jogosultságot alátámasztó tényeket; - a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, székhelyét és a közbeszerzés tárgyát, illetőleg a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a beszerző nevét, székhelyét és a beszerzés tárgyát; - a jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező arról való tudomásszerzésének időpontját; - a megsértett jogszabályi rendelkezést; - a Közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1581
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Kiírási feltételek módosítása a gyakorlatban

Kérdés: A kiírási feltételek módosításának minősül-e, ha a kiíró a kérdésekre adott válaszokban az eredetileg másolatban kért igazolásokról azt mondja, hogy hiteles másolatban kéri?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatban egyértelműen fogalmaz, amikor akként rendelkezik, hogy a kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé kell tenni, illetőleg meg kell küldeni. A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását. A hiteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1201

10. találat: Tanulmányterv és építési terv készítésére kiírt pályázaton történő részvétel összeférhetetlensége

Kérdés: Kérjük tisztelettel, határozzák meg, hogy egy tanulmányterv készítője indulhat-e a tanulmányterv tárgyában, az építési terv elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárásban, vagy a Kbt. 10. §-a értelmében összeférhetetlen?
Részlet a válaszból: […]érdekelt gazdálkodó szervezet), továbbá olyan személy vagy szervezet, aki az érdekelt gazdálkodó - szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (például megbízási szerződés), - szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja, - szervezetben tulajdonos, - a felsorolt személyek hozzátartozója. Az érdekelt gazdálkodó szervezet vagy vele a fentiek szerinti kapcsolatban álló személy akkor vonható be az eljárásba, ha ún. távolmaradási nyilatkozatot tesz, azaz nyilatkozik arról, hogy a közbeszerzési eljárásban nem kíván sem ajánlattevőként, sem alvállalkozóként részt venni. Az összeférhetetlenségi rendelkezés célja, hogy a Kbt. alapelvei - mint a verseny tisztasága és az ajánlatevők esélyegyenlősége - ne sérüljenek. Ennek alapján, véleményünk szerint, a tanulmányterv készítése nem feltétlenül és minden esetben eredményez összeférhetetlenséget a készítő számára. Abban az esetben, ha a tanulmányterv részét képezi az ajánlatkérő által összeállításra kerülő dokumentációnak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1191