Rendes felmondás alkalmazása közbeszerzési szerződésben

Kérdés: A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés a Ptk.-val összhangban tartalmazhat-e rendes felmondást, például 90 napos felmondási idővel, illetve azzal, hogy a szerződés a megkötésétől számított egy (vagy kettő) évig rendes felmondással nem mondható fel?
Részlet a válaszából: […] ...Ptk. szabályai szerint van lehetőség arra, hogy a felek megegyezzenek a rendes felmondás korlátaiban, feltételeiben. Például tartós megbízási szerződés esetében a Ptk. 6:278. §-ának (4) bekezdése értelmében erre lehetőség van az alábbiak szerint:A felmondás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 6.

Felmondás, elállás a Kbt.-ben

Kérdés: A Kbt. 143. §-ában meghatározott felmondási-elállási eseteket rendes vagy rendkívüli felmondásként kell értelmezni?
Részlet a válaszából: […] ...jellegéből következő lehetőségek, illetve adott esetben kötelezettségek. A Kbt. nyitva hagyja azt a kérdést, hogy rendes, azaz felmondási időhöz kötött, vagy rendkívüli, azaz a szerződés azonnali megszüntetéséhez vezető felmondási okról van-e szó az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 17.

Szerződés rendkívüli felmondása

Kérdés: Van-e lehetőség a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés rendkívüli felmondására?
Részlet a válaszából: […] ...azaz a Ptk.-t kellalkalmazni. Ebből az következik, hogy amennyiben a Ptk. az adott közbeszerzésiszerződéstípus esetén a rendkívüli felmondás lehetőségét megengedi, és erről amegkötött egyedi szerződésben a szerződő felek megállapodtak (azaz van olyanrendelkezése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.
Kapcsolódó címkék:  

Uniós csatlakozás előtt kötött szerződés idő előtti felmondása

Kérdés: 2004. május 1-je előtt kötött árubeszerzési szerződés idő előtti felmondása esetén van-e jogorvoslati lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...a szerződés felmondásával kapcsolatban vetődik fel például az esetleges hibás vagy késedelmes teljesítés, a jogsértésre nem a Kbt., hanem a Ptk. szabályai alkalmazandók, azzal, hogy ebben az esetben keresettel kell fordulni az illetékes bírósághoz, és - a Ptk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 15.
Kapcsolódó címkék:    

Meghiúsult szerződés értékének figyelembevétele

Kérdés: Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítés előtti felmondása esetén az ugyanerre a beszerzési tárgyra kiírt új közbeszerzésnél figyelembe kell-e venni a meghiúsult szerződés értékét (összeszámítás)?
Részlet a válaszából: […] Az alábbiakban kétféle módon szeretnénk tisztázni a kérdést. A becsült értéken a Kbt. 35. §-ának (1) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált legmagasabb öszszegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni. E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.
Kapcsolódó címkék: