Fedezetelvonás

Kérdés: Az ajánlatkérő szolgáltatásbeszerzésre írt ki nyílt közbeszerzési eljárást. Az ajánlatok felbontását követően – a bírálati cselekményeket mellőzve – az írásbeli összegezés megküldésével közölte az ajánlattevőkkel, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozva eredménytelennek minősíti az eljárást. Előzetes vitarendezésben rákérdeztünk az indokra. Azt a választ kaptuk, hogy forrásátcsoportosítás történt az ajánlatkérő belső körülményei miatt, így a szerződés megkötésére már nem lenne képes megfelelő anyagi fedezet hiányában. Jogsértő-e az ajánlatkérő döntése?
Részlet a válaszából: […] ...eljárást, haa) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)–(6) bekezdés].”A Kbt. 53. § (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy az ajánlatkérő akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 10.

Eredménytelenné nyilvánítás

Kérdés: Egy nyílt közbeszerzési eljáráson vettünk részt, ahol az ajánlatkérő fedezethiányra hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította, az ajánlatokat nem is bírálta el. Van jogi lehetőség az eredménytelenségi döntés megtámadására?
Részlet a válaszából: […] ...eljárást, ha a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált, vagy a szerződéstől való elállásnak, vagy a szerződés felmondásának lenne helye, fedezethiányra hivatkozás esetében pedig egy további elő­írást találhatunk. Amennyiben a fedezet eredetileg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Súlyos szerződésszegés bejelentése

Kérdés: Önkormányzat ajánlatkérő vagyunk. Szerintünk az egyik szerződő partnerünk súlyos szerződésszegést követett el, kötbérezni akarjuk, és erről hivatalos levélben tájékoztattuk. A partnerünk jelezte, hogy nem fogadja el a véleményünket, és pert fog indítani, ha mégis szerződésszegésre hivatkozással kötbérezzük. Ebben az esetben mikor kell a súlyos szerződésszegést bejelenteni a Közbeszerzési Hatóság részére? Hiszen nem ismert a per kimenetele.
Részlet a válaszából: […] ...szerződő fél valamely szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegte, és ez a súlyos szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, azaz a szerződés egyoldalú megszüntetéséhez vezetett; vagy kártérítés követeléséhez vezetett; vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Nem közbeszerzési szerződés nem teljesítése

Kérdés: Ha nem teljesítenénk egy egyszerű meghívásos beszerzési eljárás (nem EKR-ben megjelenő pályázat) eredményeként megköttetett szerződést, az milyen következménnyel járna? Lehetséges, hogy a következő beszerzési eljárásokból és esetleg az EKR-ben megjelenő közbeszerzési pályázatokból is kizárhatnak bennünket?
Részlet a válaszából: […] ...eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Öntisztázás a szerződéses szakaszban

Kérdés: Egy ajánlatkérővel árubeszerzés megvalósítására kötöttünk szerződést. A szerződés rendelkezései szerint a kizáró ok beállása velünk szemben súlyos szerződésszegésnek minősül. A szerződés teljesítése során beállt kizáró ok alól lehet öntisztázással mentesülni?
Részlet a válaszából: […] ...ebben az esetben a Kbt. a szerződés megszüntetésére kötelezi az ajánlatkérőt, a szerződés típusától függően elállással vagy felmondással, hiszen a közbeszerzési eljárásban a kizáró ok hatálya alatt álló és emiatt kizárásra kötelezett ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Szerződés rendes felmondásának kizárása

Kérdés: Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben előírható, hogy a szerződés rendes felmondással való megszüntetését kizárják?
Részlet a válaszából: […] ...csak speciális esetekről rendelkezik, így egyébiránt a Ptk. szabályai szerint kell eljárni, azaz az általános szabály szerint a rendes felmondás kizárása előírható. Az ajánlatkérőnek azonban figyelemmel kell lennie az adott szerződés speciális szabályaira, mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Összegezés módosítása szerződéskötés után

Kérdés: Véleményük szerint hogyan módosítható az összegezés, ha a nyertes ajánlattevő ajánlatának érvénytelensége valószínűsíthető, de úgy tudjuk, az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő már megkötötte a szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...megkötését követően az összegezés módosítására sincs lehetőség, kizárólag a Ptk. szerződés megszűnésére (pl. elállás, felmondás, szerződés megszüntetése közös megállapodással), esetlegesen a szerződés érvénytelenségére vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Teljesítési határidő módosulása

Kérdés: Árubeszerzésre tervezünk nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indítani. A becsült érték felmérése során néhány gazdasági szereplő jelezte, hogy esetlegesen szállítási nehézségek merülhetnek fel, amely miatt a szállítási határidőt nem lehet tervezni. A teljesítési határidőre lehet alkalmazni a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját?
Részlet a válaszából: […] ...szerződő felet mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Szerződésszegés – alvállalkozói adatszolgáltatás elmulasztása

Kérdés: Ajánlatkérőként milyen jogi eszközökkel élhetünk, ha az ajánlattevő a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti, az alvállalkozót megillető ellenszolgáltatásra vonatkozó adatokat nem adja át részünkre?
Részlet a válaszából: […] ...elmulasztására vagy késedelmes teljesítésére. Továbbá ezek mellett átgondolható a súlyos szerződésszegés, az elállás és felmondás esetkörei közé sorolás, amelyekhez közbeszerzési jogkövetkezményként bejelentési kötelezettség [Kbt. 142. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Kizáró ok hatálya alá kerülés szerződés aláírása előtt

Kérdés: Egy nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás szabályosan lezajlott, megtörtént az eljárás eredményéről történő összegzés megküldése, szerződéskötésre azonban még nem került sor. A nyertes ajánlattevő, aki az eljárásban nyilatkozott a kizáró okok felől – melyet az ajánlatkérő leellenőrzött és rendben talált –, a szerződés aláírása előtt szóban, telefonon jelezte, hogy időközben a kizáró okok hatálya alá került (rajta is van GVH listáján). Tekintettel arra, hogy az eljárás uniós forrásból finanszírozott, az ajánlatkérőt sürgeti a pályázati határidő, azonban kérdés, hogy az ajánlatkérő a jelen helyzetben aláírhatja-e a nyertes ajánlattevővel a szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...áttételesen a törvény 143. § (2) bekezdése – mely egyébiránt az előző esetre vonatkozó megítélést is erősíti – a szerződés felmondását teszi kötelezővé, amennyiben a szerződés megkötését követően jut az ajánlatkérő tudomására a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.
1
2
3
7