Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott felolvasólap pontatlansága tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kismértékű elírás a felolvasólapon

Kérdés: Miért okoz gondot, ha kismértékű elírás történik egy ajánlat felolvasólapján, ugyanakkor a következő ajánlattevő ajánlata lényegesen magasabb? (Átnéztem több felolvasólappal kapcsolatos DB ügyet, de nem láttam olyat, ami ebben segítene.)
Részlet a válaszból: […]ebben a formában az eltérés mennyiségének nincs jelentősége. Például a D. 428/2020. számú esetben a Döntőbizottság nem fogadta el az ajánlatkérő arra vonatkozó előadását, amely szerint a tárgybani esetben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba javítása keretében lehetett volna a felolvasólapon szereplő adatot korrigálni. A Döntőbizottság rámutatott arra, hogy számítási hiba abban az esetben keletkezik az ajánlatban, ha az ajánlattevő valamely matematikai művelet elvégzése során helytelen eredményre jut. Jelen esetben azonban nem számítási hiba történt, ugyanis az ajánlattevő által az ajánlata részeként becsatolt árazott költségvetésben az egyes tételek alapján mind a bruttó, mind a nettó ár helyesen lett összeadva, de az ajánlattevő ezt a helyes összeget - elírás folytán - nem megfelelően tüntette fel az ajánlat felolvasólapján."Az (...) Kft. a felolvasólapon azt jelölte meg, hogy az egyösszegű nettó ajánlati ára nettó 43.473.869.- Ft, míg a beárazott költségvetés főösszesítőjében az szerepelt, hogy a munkák nettó ára 43.473.590.- Ft."Ebben az esetben is kismértékű az elírás, melyet függetlenül kell kezelni a következő ajánlat mértékétől, vagy éppen az elírás jellegétől (bruttó összegben történik, vagy a nettó összegben). Ténykérdés, hogy uniós forrásból finanszírozott projekt esetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4611

2. találat: Felolvasólap és önéletrajz eltérésének kezelése bírálati szakaszban

Kérdés: Az új hiánypótlási szabályt értelmezve kérdezem, hogy mi az eljárásrend, ha az ajánlattevő a felolvasólapon 60 hónapot ír, de az önéletrajzból csak 59 hónap derül ki, vagy fordítva? Ezt hogyan kell értelmezni a bírálat során?
Részlet a válaszból: […]szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja;- a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni - a) és b) pontok.Először érdemes a b) pontot alapul venni. Ez az eset arra utal, hogy a felolvasólapon a kérdésből is kiindulva 59 hónap szerepel, de az önéletrajzból akár 60 hónap is megalapozott lenne. Ekkor az ajánlatérőnek kérdés, hiánypótlás nélkül az 59 hónapot kell figyelembe vennie az értékelés során.Ha azonban az a) pontban meghatározott eset áll fenn, azaz az ajánlattevő 60 hónapot írt a felolvasólapra, de az önéletrajzból csak 59 hónap igazolható, akkor az ajánlatkérő kötelessége, hogy felvilágosítást kérjen. A felvilágosításkérés ilyenkor arra irányul, hogy az ajánlattevő oldja fel az ellentmondást a felolvasólapon szereplő magasabb érték és az önéletrajz adatai között. Függően attól, hogy az ajánlatkérő milyen formában és mit kért az adott értékelési szempont igazolására, hiánypótlás keretében az ajánlattevő megoldhatja a kérdést, de fentiek értelmében szakembert csak két esetben cserélhet. Vagy azért, meg az alkalmassági követelményeknek nem felel meg, vagy azért, mert a kizáró okok hatálya alatt áll a Kbt. 71. §-ának (4) bekezdése értelmében. E rendelkezés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4484

3. találat: Eljárás pontatlan adattartalmú felolvasólap esetében

Kérdés: Amennyiben hiba csúszik a bontásba, mert kiderül, hogy a felolvasólapon nem pontosan szerepelnek az adatok, milyen határidővel lehet javítani a jegyzőkönyvet?
Részlet a válaszból: […]feltételével az ajánlattevő. Azaz az ajánlatban szereplő ellentmondást nem a bontási eljárás során kell felfedni, hanem az a bírálat során derül ki. Ennek megfelelően az ajánlatkérőnek a bontási eljárást, illetve akár az arról szóló jegyzőkönyv elkészültét követően kell észlelnie a hibát. Amennyiben korábban, azaz a jegyzőkönyv elküldése előtt észleli azt, akkor sincs lehetősége a jegyzőkönyv módosítására, azaz annak hibás tartalommal való kiküldése nem az ajánlatkérő, hanem az ajánlattevő hibájának minősül, ami az eljárás további szakaszában orvosolható. Kapcsolódva a kérdéshez, érdemes felvetni azt a gyakori problémát is, hogy mi a teendő abban az esetben, ha a jegyzőkönyvbe hiba csúszik, vagy egy hiánypótlás kiküldése hibásan történik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1369
Kapcsolódó tárgyszavak: