Nyilatkozattétel felszámolási eljárás vonatkozásában

Kérdés: Az ajánlatkérő a kizáró oki nyilatkozatban azt követeli meg, hogy felszámolási eljárás ne induljon cégünk ellen. Egy tanácsadó szerint ez érvénytelenségi ok, más szerint kizáró ok. Egyáltalán van-e lehetőség ezt előírni, amikor a Kbt. 62. §-a nem így fogalmaz? Hamis adatszolgáltatást eredményez-e, ha mégis lenyilatkozzuk?
Részlet a válaszából: […] ...végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

Ajánlattevő felszámolás alá kerülése a szerződés teljesítésének időszaka alatt

Kérdés: A cég, amellyel szerződtünk, felszámolás alá került. Mit tehetünk? Gyorsított eljárást indíthatunk a fennmaradó még teljesítetlen részre, esetleg közbeszerzés mellőzésével is beszerezhető a hiányzó termék?
Részlet a válaszából: […] Nincs olyan kivételi lehetőség, mely ebben az esetben a Kbt. mellőzését lehetővé tenné. Gyorsított eljárás indítására van lehetőség, azonban nagymértékben nem tudja az ajánlatkérő így sem meggyorsítani rendes közbeszerzési eljárását. Amennyiben nem feltétlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Eljárás konzorciumi tag felszámolása esetén

Kérdés: Közbeszerzési eljárást követően egyéves határozott időtartamú szerződést kötöttünk közös ajánlattevőként. A konzorciumi partner a szerződés megkötését követően felszámolás alá került. Ez mennyiben érinti a szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...nem kezeli ezt a helyzetet, pontosabban jogutódlás nélküli megszűnésre nem ad lehetőséget, még konzorciumi partnerek esetében sem. A felszámolási eljárás során még lehet teljesíteni, a továbbiakat a Kbt. értelmében közbeszerzési környezetben nem tudja kezelni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Alvállalkozó felszámolása a szerződésteljesítés ideje alatt

Kérdés: Négy éve közbeszerződési szerződést kötött vállalkozásunk. A teljesítésbe 10 százalékot meghaladó mértékben alvállalkozót vontunk be. Az alvállalkozó most felszámolás alá került. Mi a teendő? Teljesíthet tovább?
Részlet a válaszából: […] ...felszámolás alá került alvállalkozó nyilván nem tud atovábbiakban teljesíteni, hiszen a felszámolással meg fog szűnni. Ebben azesetben a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek más alvállalkozót kell aszerződés teljesítésébe bevonnia. Erre a helyzetre a Kbt. 304...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Felszámolással mint kizáró okkal kapcsolatos változás

Kérdés: Úgy hallottuk, hogy a kizáró okok közül a felszámolással kapcsolatos rendelkezés változott a Kbt. utolsó módosításával. Mennyiben?
Részlet a válaszából: […] ...A rendelkezések nagy része - kivéve a Közbeszerzések Tanácsáravonatkozó részeket - 2010. szeptember 15-én lépett hatályba. Így afelszámolással kapcsolatos kizáró ok is ebben az időpontban változott. Ez aztjelenti, hogy a megváltozott kizáró okot a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Nyertes konzorcium vezető cége csődeljárás, felszámolás alatt teljesítési szakaszban

Kérdés: Mi az eljárás, illetve a következmény, ha egy közbeszerzési eljárás nyertes konzorciumának vezető cége, a megvalósítás ideje alatt csődvédelmet kért, illetve ha a csődvédelem letelte után csődeljárás vagy felszámolási eljárás alá kerül? Mi a kötelezettsége és lehetősége a kiíró szervezetnek, hogyan kell eljárnia ilyen esetben? Mi a szerepe, kötelezettsége a konzorcium társcégének ilyen esetben? A felszámolás vagy csődeljárás alatt lévő céget kizárják? Hogyan tudják biztosítani a nevesített és nem nevesített alvállalkozók, hogy teljesítésük ellenértékét megkapják a fenti esetben és általában?
Részlet a válaszából: […] ...a teljesítési szakaszban kezdődik a csőd­eljárásvagy felszámolási eljárás, akkor ameddig a teljesítés folyamatos, addig azellenérték megfizetése megtörténhet. Ha azonban a teljesítés során probléma lépfel, abban az esetben a jogosult nem teljesít, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás hatálya alatt állás igazolása

Kérdés: A kizáró okok körében a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a) pontjáról ki állít ki igazolást? A kiállított igazolás meddig érvényes?
Részlet a válaszából: […] ...az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 28.