Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott felszámolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyilatkozattétel felszámolási eljárás vonatkozásában

Kérdés: Az ajánlatkérő a kizáró oki nyilatkozatban azt követeli meg, hogy felszámolási eljárás ne induljon cégünk ellen. Egy tanácsadó szerint ez érvénytelenségi ok, más szerint kizáró ok. Egyáltalán van-e lehetőség ezt előírni, amikor a Kbt. 62. §-a nem így fogalmaz? Hamis adatszolgáltatást eredményez-e, ha mégis lenyilatkozzuk?
Részlet a válaszból: […]az ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott műszaki feltételeknek.Esetünkben azonban a felszámolási eljárással kapcsolatos, a kizáró oki szabálytól eltérő előírás sérti a Kbt. 62. §-át, amely kötelező tartalommal írja elő a kizáró ok értelmezését, attól való eltérést nem engedve. Amennyiben ettől eltérő, kiterjesztettebb formában értelmezi az ajánlatkérő a rendelkezést, az a kizáró ok módosításához vezet.Nem merülhet fel tehát ebben az esetben a hamis adatszolgáltatás lehetősége, hiszen az ajánlatkérő nem kérheti a nem jogerősen elrendelt felszámolási eljárásról történő tájékoztatást, melyet ennek megfelelően nem is kell megtennie az ajánlattevőnek.A 62. § (1) bekezdés alábbi hamis adatszolgáltatásra vonatkozó szabályait tehát nem kell másként érteni, hanem abból kiindulni, hogy nem kérhet a kizáró oki szabályoktól eltérő tartalmú nyilatkozatot az ajánlatkérő.A Kbt. 62. § (1) bekezdésének i) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik az a gazdasági szereplő, aki/amely az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben- a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és- a gazdasági szereplő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4466

2. találat: Ajánlattevő felszámolás alá kerülése a szerződés teljesítésének időszaka alatt

Kérdés: A cég, amellyel szerződtünk, felszámolás alá került. Mit tehetünk? Gyorsított eljárást indíthatunk a fennmaradó még teljesítetlen részre, esetleg közbeszerzés mellőzésével is beszerezhető a hiányzó termék?
Részlet a válaszból: […]indítására van lehetőség, azonban nagymértékben nem tudja az ajánlatkérő így sem meggyorsítani rendes közbeszerzési eljárását. Amennyiben nem feltétlenül szükséges a kétszakaszos tárgyalásos eljárás lefolytatása, úgy nyílt
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3582
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Eljárás konzorciumi tag felszámolása esetén

Kérdés: Közbeszerzési eljárást követően egyéves határozott időtartamú szerződést kötöttünk közös ajánlattevőként. A konzorciumi partner a szerződés megkötését követően felszámolás alá került. Ez mennyiben érinti a szerződést?
Részlet a válaszból: […]lehet teljesíteni, a továbbiakat a Kbt. értelmében közbeszerzési környezetben nem tudja kezelni az ajánlatkérő, a szerződést nem képes úgy módosítani, hogy az a szabályoknak megfeleljen. A szerződés megszüntetését kell tehát kezdeményeznie.A Kbt. 128. §-ának (5) bekezdése szerint ugyanis az (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3287
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Felszámolással mint kizáró okkal kapcsolatos változás

Kérdés: Úgy hallottuk, hogy a kizáró okok közül a felszámolással kapcsolatos rendelkezés változott a Kbt. utolsó módosításával. Mennyiben?
Részlet a válaszból: […]megkezdett beszerzésekre, azaz a szeptember 15-e után megindított közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni. A felszámolással kapcsolatos kizáró okról a Kbt. 60. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A módosítást megelőzően az a szervezet nem lehetett ajánlattevő (alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet), aki ellen felszámolási eljárás van folyamatban. Ez a rendelkezés olyképpen módosul, hogy az a szervezet esik a kizáró ok hatálya alá, aki ellen a "felszámolási eljárást jogerősen elrendelték". A fentiekből látható, hogy a módosított rendelkezés megfogalmazása pontosabb, mert konkrétan meghatározza a kizáró ok érvényesülésének időpontját. Ez a felszámolást elrendelő határozat jogerőre emelkedésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2486
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Alvállalkozó felszámolása a szerződésteljesítés ideje alatt

Kérdés: Négy éve közbeszerződési szerződést kötött vállalkozásunk. A teljesítésbe 10 százalékot meghaladó mértékben alvállalkozót vontunk be. Az alvállalkozó most felszámolás alá került. Mi a teendő? Teljesíthet tovább?
Részlet a válaszból: […]kötötték meg, ezért a Kbt. módosítás előtti 304. §-át kell erre az esetre alkalmazni. E szerint, ha a szerződés vagy annak egy része a szerződéskötést követően beállott olyan lényeges körülmény miatt, amely a szerződéskötéskor előre nem volt látható, nem lenne teljesíthető a megjelölt, 10 százalék feletti alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél hozzájárulhat más szervezet/személy közreműködéséhez. Az előzőek szerinti hozzájárulásnak egy feltétele van, nevezetesen az, hogy a bevonni kívánt szervezetnek/személynek meg kell felelnie a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott alkalmassági követelményeknek. A fentiek alapján az ajánlattevőként szerződő félnek be kell jelentenie az ajánlatkérőként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2485

6. találat: Nyertes konzorcium vezető cége csődeljárás, felszámolás alatt teljesítési szakaszban

Kérdés: Mi az eljárás, illetve a következmény, ha egy közbeszerzési eljárás nyertes konzorciumának vezető cége, a megvalósítás ideje alatt csődvédelmet kért, illetve ha a csődvédelem letelte után csődeljárás vagy felszámolási eljárás alá kerül? Mi a kötelezettsége és lehetősége a kiíró szervezetnek, hogyan kell eljárnia ilyen esetben? Mi a szerepe, kötelezettsége a konzorcium társcégének ilyen esetben? A felszámolás vagy csődeljárás alatt lévő céget kizárják? Hogyan tudják biztosítani a nevesített és nem nevesített alvállalkozók, hogy teljesítésük ellenértékét megkapják a fenti esetben és általában?
Részlet a válaszból: […]eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél - a közbeszerzési törvény 99. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő fizetési számlája terhére. Az (5) bekezdés alapján, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában - a 304. § (3) bekezdése szerinti esetben a szerződésben - megjelölt alvállalkozója felé, erről az ajánlatkérőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben az ajánlattevő bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a (6) bekezdés szerinti adatoknak az ajánlatkérő felé történő bejelentésére. Az ajánlatkérő haladéktalanul gondoskodik a (6) bekezdés szerinti adatoknak a honlapján - amennyiben rendelkezik honlappal - történő közzétételéről. A (6) bekezdés a következők szerint szól: az előzőekben utalt, (5) bekezdés szerinti tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: - a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra; - ajánlattevő és alvállalkozó megjelölését; - az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; - a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; - az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát - a)-e) pontok. A (7) bekezdés szerint, ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, a Kbt. 305. §-ának alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2372

7. találat: Végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás hatálya alatt állás igazolása

Kérdés: A kizáró okok körében a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a) pontjáról ki állít ki igazolást? A kiállított igazolás meddig érvényes?
Részlet a válaszból: […]illetve felszámolási eljárás van folyamatban, e tényeket a cég hatályos adatait tartalmazó cégkivonatból lehet megállapítani. A cégkivonat adatai a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság által nyilvántartott adatokkal egyeznek meg. A cégkivonat beszerezhető a székhely szerint illetékes cégbíróságon, annak ügyfélszolgálati irodáján, félfogadási időben. A cégkivonat kiadását írásban kell kérni (a cégnév, cégjegyzékszám, valamint a székhely megjelölésével), a cégkivonat illetéke 5000 forint, amelyet a kérelmen kell leróni. A cégkivonat az előzőek szerinti kérelemmel postai úton is beszerezhető. A cégkivonat közokirat. Szintén közokirati formában juthatunk hozzá a cégkivonathoz az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Cégnyilvántartási Szolgálatánál (Budapest V. ker., Nádor utca 32.). A kivonatot a Szolgálatnál rendelkezésre álló nyomtatványon kell kérni, amelyért költségtérítést kell fizetni. A költségtérítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 135
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,