Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott feltétel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szerződésteljesítés feltételhez kötésének jogszerűsége

Kérdés: Jogszerű-e az a kiírás, amelyben az ajánlatkérő a szerződés teljesítését szociális feltételekhez köti? (Korábban ilyen kiírással nem találkoztunk.)
Részlet a válaszból: […]feltételekről részletesen rendelkezik a dokumentációban. Megjegyezzük, hogy e rendelkezést az ajánlatkérő kötelezettségévé teszi a törvény, e körben nem mérlegelhet. Mindezeken túl, amennyiben az ajánlatkérő a fentiek szerint jár el, eljárása nem eredményezheti az ajánlattevők indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetését - hiszen az a Kbt. alapelveibe ütközne. Továbbá nem lehet előírni a szerződés teljesítésével kapcsolatban a közbeszerzési műszaki leírás, az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága vizsgálatának körébe tartozó, valamint az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által bírálati szempontnak minősített feltételt sem. Végül megemlítjük, hogy a törvény felsorolás - tehát nem kógens - jelleggel meghatározza, hogy mi minősül szociális feltételnek. Így annak tekintendő különösen: - a szerződésnek védett foglalkoztató, védett szervezeti szerződést kötött szervezet, illetőleg szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1169

2. találat: Fizetési kötelezettség kikötése a felhívásban, ajánlati dokumentációban

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásában vagy a később kiadandó dokumentációban kiköthet-e olyan feltételt, hogy az ajánlattevő akár az ajánlatkérőnek, akár az ajánlatkérő nevében eljáró személynek - bármilyen címen is (például lebonyolítási díj, esetleg az ajánlatkérőnek bérleti vagy tárolási díj stb.) - fizetni legyen köteles? Álláspontom szerint nem, ugyanis a jogszabály és a közbeszerzés lényege, hogy ez egy beszerzés, ahol az ajánlatkérő ellenszolgáltatást köteles fizetni. A jogszabály szellemével és a jogalkotó akaratával ellentétesnek látom ezt a kialakuló gyakorlatot, és mivel a jogszabály kógens, az attól való eltérés sem megengedett. Mi a helyes értelmezés ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]jogosult megrendelő, az ajánlattevő pedig mint kötelezett vállalkozó lesz a szerződés jogalanya. A lebonyolítási tevékenységet az ajánlattevő érdekében kell a lebonyolítónak ellátnia, ami viszont nem keletkeztet jogviszonyt az ajánlattevő és a lebonyolító között. Abban az esetben, ha a tárgyalásos eljárás során igény merül fel esetleges bérleti vagy tárolási díj fizetésére, abban a felek szerződéses szabadsága megállapodni. Azonban mindennek az ajánlati felhívás vagy a dokumentáció részévé tétele nem fogadható el a Kbt. szerint. Egy speciális kivételt azért érdemes megemlíteni, nevezetesen a Kbt. 26. §-ában meghatározott építési koncessziót, amely olyan építési beruházásnak minősül, amely alapján az ajánlatkérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 347
Kapcsolódó tárgyszavak: ,