Ún. érdemi változtatásnak számító mennyiség

Kérdés: Mi az a mennyiség, ami már érdemi változtatásnak számít? (A kérdés egy érvénytelenített meghirdetés nélküli pályázattal kapcsolatos, majd azt követően tárgyalásos eljárást írtak ki mennyiségi változtatással.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 124. §-ának (2) bekezdésének a) pontja szerint azajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást akkoralkalmazhat, ha a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd aközbeszerzési törvény 92. §-ának b) vagy c) pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 25.

Ajánlat érvénytelensége aláírt szerződéstervezet hiányában

Kérdés: Hol találom a Kbt.-ben azt a kitételt, hogy az ajánlat aláírt szerződéstervezet nélkül érvénytelen, mivel a törvény 70. §-ában nem találtam?
Részlet a válaszából: […] Ezt az ajánlatkérőnek kell előírnia, vagy nyilatkoztatni azajánlattevőt arra, hogy elfogadja a felhívásban és dokumentációban foglaltfeltételeket. Nem kötelező a szerződés aláírattatása, ezt az ajánlatkérő döntiel, hogy milyen esetben fogadja el az ajánlatot. Tárgyalásos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.

Feltételek megváltoztatása tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Tárgyalásos eljárásban van-e lehetőség a közbeszerzés szempontjából nem jelentős körülmények megváltoztatására?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint az ún. nem jelentős körülmények a tárgyalások során változtathatók, de figyelemmel arra, hogy az új Kbt. alkalmazásának még nem alakult ki a gyakorlata, ezért minden változtatás meglehetősen kockázatos a későbbi jogviták, problémák felmerülése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 23.