Árindokolás ellentmondásai

Kérdés: Mit tehetünk ajánlatkérőként, ha az aránytalanul alacsony ár indokolásából arra lehet következtetni, hogy az ajánlattevő nem egyedül teljesíti a szerződést, de az ajánlatban nemleges nyilatkozatot tett az alvállalkozó bevonására? Érvénytelenné kell nyilvánítani az ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] ...az egyik nyilatkozatot.Az alvállalkozói fogalom fennállásának megállapítása gyakran vezet hiánypótlási felhívásokhoz vagy felvilágosításkérésekhez. A gazdasági szereplők sok esetben, főleg gyártók, forgalmazók érintettsége esetén, tévesen mérlegelik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Összeférhetetlenség az ajánlatkérő műszaki értékelőcsapatában

Kérdés: Az ajánlatkérő műszaki kiértékelőcsapatában van olyan személy, akinek van közvetlen kapcsolata az egyik ajánlattevőhöz, mivel a kapcsolt vállalkozás cégvezetője. Fennáll ebben az esetben az összeférhetetlenség? Az ajánlattételen már túl vagyunk.
Részlet a válaszából: […] ...bánásmód elvének tiszteletben tartása más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosításkérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Kizárás az eljárásból azonos franchise-szerződés esetében

Kérdés: Ki kell-e zárni azokat az ajánlattevőket, amelyek azonos céggel vannak franchise-kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...alkalommal kért az érintett 4 ajánlattevőtől felvilágosítást a kérelmező által sérelmezett kérdéskör kapcsán, az ajánlatkérő a felvilágosításkérés során egyértelműen fogalmazta meg a problémakört, a tisztázandó kérdéseket. Az érintett 4 ajánlattevő megadta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Hiánypótlás más árfolyam alkalmazásával

Kérdés: Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy az ajánlattevőknek az ártábla egyik tételét 400 Ft/EUR árfolyamon átváltva forintban kell megadnia, azonban az ajánlattevő - módosítva az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott ártáblát - 365 Ft/EUR árfolyammal számolva adta meg. Az ajánlatkérő felvilágosításkérést küldött, amelyre az ajánlattevő úgy javította az ártáblát, hogy az értékelés alá eső mindösszesen ajánlati ár módosítása nélkül elvégezte helyesen az átváltást, azaz 400 Ft/EUR árfolyamnak megfelelően tüntette fel az érintett (átváltandó) tételt, és ezzel arányosan a többi tétel összegét csökkentette, de a végösszeg ugyanaz maradt. Érvényes lehet így az ajánlattevő ajánlata?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 71. § (8) bekezdése részletezi a hiánypótlás korlátait, melyek az önkéntes hiánypótlásra is vonatkoznak, mely esetünkben releváns az alábbiak szerint:"71. § (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Alvállalkozó nyilatkozata kizáró okról

Kérdés: Elegendő-e, ha kizáró oki nyilatkozatot kérek az alvállalkozótól, mielőtt én magam nyilatkozom róla?
Részlet a válaszából: […] ...nyilatkoztatja az alvállalkozót kizáró oki megfeleléséről."73. § (7) Az ajánlatkérő, az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben - felvilágosításkérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett ajánlattevő vagy részvételre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Szükségtelen dokumentumok benyújtása és iratbetekintése

Kérdés: Az ajánlatkérőnek miként kell kezelni az ajánlattevő által benyújtott olyan dokumentumokat (pl. termékadatlapok), amelyek benyújtását az ajánlatkérő nem kérte, nem írta elő? Figyelmen kívül kell hagynia, vagy ellentmondás esetén felvilágosításkérést kell kérnie? Továbbá, ha a 2. helyezett ilyen (azaz az ajánlatkérő által benyújtani nem kért) dokumentumokra kér iratbetekintést, hogyan járhat el jogszerűen az ajánlatkérő? Megmutathatja ezeket a dokumentumokat?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlat érvényessége szempontjából a dokumentumoknak nincs jelentőségük, úgy szükségtelen a hiánypótlás is, hiszen egyértelmű, hogy nincs rá szükség. Gondolunk itt egy adatlap fordításának a bekérésére, melyet nem kért az ajánlatkérő. Az ajánlat ettől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Kizáró okok ellenőrzése büntetőjogi intézkedés esetében

Kérdés: Valamely ajánlattevőnél a cégjegyzékben vagyoni részesedés lefoglalása szerepel, amelyet büntetőjogi intézkedés előzött meg. Az ajánlatkérőnek milyen lehetőségei vannak ennek ellenőrzésére a kizáró okok vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...az esetben javasolt, hogy az ajánlatkérő felvilágosításkéréssel forduljon az ajánlattevőhöz, mivel nyilvános adatbázis nem áll rendelkezésre, ahol további információhoz juthatna. Valójában a kérdés az, hogy mely kizáró oknak felel meg esetlegesen az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Üzleti titok indokolásának hiánypótlása

Kérdés: Ajánlatkérőként nemzeti eljárást bonyolítunk le árubeszerzésre. Az egyik ajánlatban üzleti titok szerepel. Az ajánlattevő csatolta az ajánlatban az üzleti titokká nyilvánítás indokolását, azonban véleményünk szerint az nem meggyőző. Ajánlatkérőként kötelesek vagyunk további indokolást kérni? Ha igen, hány alkalommal? Lehetőségünk van kiegészítő indokolásokat is bekérni, mint az alacsony ár indokolásánál?
Részlet a válaszából: […] ...érvénytelennek nyilvánítható. Ugyanakkor, amennyiben a beérkező hiánypótlás nem egyértelmű kijelentést tartalmaz, az ajánlatkérő a felvilágosításkérés jogintézményét köteles alkalmazni, de figyelemmel kell lennie arra az alapelvi követelményre, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Felvilágosításkérés ajánlatkérő által igényelt igazolási mód esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő egy adott termékre vonatkozó műszaki paraméter alátámasztására termékadatlapot kért, amelyet az ajánlattevő be is nyújtott. Ennek ellenére az ajánlatkérő kérhet felvilágosításkérést arra hivatkozással, hogy a piaci ismeretei alapján az adott termék nem a termékadatlapon szereplő mérettel rendelkezik? Köteles elfogadni az ajánlatkérő a kért igazolási módot, jelen esetben a termékadatlapot, vagy ha kétsége támad, akkor kérhet felvilágosítást az ellentmondás feloldására?
Részlet a válaszából: […] ...nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérni.A felvilágosításkérés célja a nyilatkozat tartalmának tisztázása, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérőnek joga van pontosítást kérni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Az ajánlatkérő lehetőségei összerendezetlen ajánlat benyújtása esetén

Kérdés: Lehet-e érvénytelenségi ok az, ha az ajánlattevő gyakorlatilag összerendezetlenül bocsát rendelkezésre egy halom dokumentumot, melyből az ajánlatkérőnek kell kibogoznia, hogy mely részre kerül a szakember benyújtásra és hol a műszaki tartalom?
Részlet a válaszából: […] ...benyújtásra, és jelentős mértékben megnehezítették az ajánlatkérő részéről azok ellenőrzését, nem vezethet a hiánypótlás, felvilágosításkérés elmulasztásához." Ez utóbbi mondat egyértelműen alátámasztja, hogy az általános kép az adott ajánlatról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.
1
2
3
7