Igazoláskérés és felvilágosításkérés elhatárolása

Kérdés: Az ajánlatkérő másodszorra kérdezi azonos eljárásban, hogy biztosan nincs-e a német, kapacitást biztosító szervezetemnek online adatbázisa, amit nem nyilatkoztam le korábban. Mit tehetek ilyen helyzetben? Igazoljam idő előtt, és szerezzem meg az igazolásokat már most?
Részlet a válaszából: […] ...erről van szó, úgy az ajánlatkérőnek jeleznie kell, hogy valójában az igazolást kéri, nem pedig újabb és újabb felvilágosításkéréssel bebiztosítania, hogy a gazdasági szereplő valóban úgy akarta kitölteni az EEKD-t, ahogyan tette. Ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Hiányosan benyújtott hiánypótlás pontosítása felvilágosításkérés keretében

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy a hiánypótlás után egy felvilágosításkérés keretében pontosítsam a hiányosan benyújtott hiánypótlást?
Részlet a válaszából: […] ...félreértés, hogy a hiánypótlást és a felvilágosításkérést egymást kiegészítő jogintézménynek tekintik a piaci szereplők. Valójában mindkét esetben a benyújtott dokumentumok hiánypótlás keretében történő információjuttatásnak minősülnek. Ebben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 10.

Kismértékű elírás a felolvasólapon

Kérdés: Miért okoz gondot, ha kismértékű elírás történik egy ajánlat felolvasólapján, ugyanakkor a következő ajánlattevő ajánlata lényegesen magasabb? (Átnéztem több felolvasólappal kapcsolatos DB ügyet, de nem láttam olyat, ami ebben segítene.)
Részlet a válaszából: […] ...elírás, kismértékű eltérés a hazai joggyakorlatban nem játszik szerepet. Amennyiben eltérés mutatkozik, és azt nem lehet hiánypótlás, felvilágosításkérés, számításihiba-javítás keretében jogszerűen rendezni, az ajánlat érvénytelennek minősül.Valóban számos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.

Felhívás alkalmasság igazolására hamis adatszolgáltatás fennállásának kizárása érdekében érvénytelen ajánlat esetén

Kérdés: A Közbeszerzési Levelek 2020. június 17-i számában a 4518. szám alatt megjelent kérdésre adott válasz értelmezhető úgy, hogy amennyiben a hiánypótlás során az ajánlattevő benyújtja az alkalmasságot igazoló dokumentumokat, de azok hiányosak, nem egyértelműek, abban az esetben hiánypótlásra, felvilágosításnyújtásra kell felhívni az ajánlattevőt akkor is, ha ajánlata egyébként - például az említett 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján - érvénytelen, annak érdekében, hogy egyértelműen kizárjuk az esetleges hamis adatszolgáltatás fennállását?
Részlet a válaszából: […] ...ameddig a hamis adatszolgáltatással kapcsolatban bizonyosságot nem szerez. Véleményünk szerint a jogszerűtlen hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés nem lehet irányadó a hamis adatszolgáltatással kapcsolatos értékelés vonatkozásában. Látva azonban például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Ajánlati biztosíték utólagos benyújthatósága

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő felvilágosításkérés keretében kérdezi, hogy az ajánlati biztosíték milyen formában felel meg az előírásoknak, van-e lehetőség utólag benyújtani azt?
Részlet a válaszából: […] ...be például a bankgarancia-nyilatkozatot, vagy esetleg a benyújtott dokumentum ellentmondásos, abban az esetben az ajánlatkérő hiánypótlás, felvilágosításkérés keretében meggyőződhet arról, hogy valójában mi volt az ajánlattevő célja. Előbbi esetben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 5.

Igazoláskérés a Kbt. 69. §-a (7) bekezdésének alkalmazásával

Kérdés: Érdemes-e, illetve mikor érdemes alkalmazni a Kbt. 69. § (7) bekezdés szerinti igazoláskérést?
Részlet a válaszából: […] ...az igazolás benyújtásával. Tapasztalataink szerint ezzel a lehetőséggel ritkán élnek a magyar ajánlatkérők, inkább hiánypótlás, felvilágosításkérés keretében tisztázzák a helyzetet. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az irányelvi szabályok alapján bármikor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Eljárás az ajánlattevő "igazolásképtelensége" esetén

Kérdés: Mi történik, ha az ajánlattevő nem tudja benyújtani a dokumentáció szerinti igazolásokat, és a második ajánlattevőt nem nevezte meg az ajánlatkérő az összegezésben?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 69. § (5) bekezdésének rendelkezése értelmében a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosításkérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.

Referencia elutasításának következményei

Kérdés: Mi a jogkövetkezménye annak, ha az ajánlatkérő az általunk benyújtott referenciát nem fogadja el? Ha az elutasítás indokát vitatjuk, milyen jogorvoslati lehetőségeink vannak?
Részlet a válaszából: […] ...követelményeket, így ebben a körben a referenciát is ellen­őrzi. Amennyiben az előzetes ellenőrzés során - hiánypótlást és/vagy felvilágosításkérést követően - az ajánlatkérő azt állapítja meg, hogy az ajánlattevő által bemutatott referencia nem fogadható el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 9.

Eljárás az ajánlat hibája, hiányossága esetén

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a dokumentációban szereplő azon kitételt, hogy az ajánlat bármely hibája, hiányossága az ajánlat érvénytelenségét eredményezi? Ezek szerint hiánypótlásra tekintet nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...a Kbt. 67. §-ának alkalmazása kötelező, így az érintett előírás csak és kizárólag a hiánypótlás, felvilágosításkérés szabályainak figyelembevételével értelmezhető az alábbiak szerint.A közbeszerzési törvény 67. §-ának (1) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Dokumentációban nem szereplő feltétel megjelölése az ajánlatban

Kérdés: Megjelölhetünk-e az ajánlatunkban olyan feltételt, amely a dokumentációban nem szerepel, de az abban foglaltakkal nem áll ellentétben?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben nyílt eljárásról van szó, nem javasolt olyan feltétel előírása, melyet a későbbiekben nem lehet pontosítani, esetlegesen visszavonni. Ha például a megajánlott termék szállítási határideje időjárástól függően tartható, vagy tűréshatára csak bizonyos mérési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.
Kapcsolódó címke:
1
2