Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott fenntartott közbeszerzések tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Külföldi ajánlattevő kizárása fenntartott eljárásból

Kérdés: Kizárhatom-e a külföldi ajánlattevőt, ha fenntartott eljárásról van szó? Azaz hazai fenntartott eljárásnak tekinthetem-e a nemzeti eljárásrendben történő fenntartást?
Részlet a válaszból: […]elbánást Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.Azoknak az országoknak a felsorolását, melyek ajánlattevői nem zárhatók ki, az aktuális Hatósági Útmutató tartalmazza. (Jelenleg a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója, "Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről" címmel van hatályban. Megjelent: KÉ 2020. évi 254. szám; 2020. 12. 31.)A kérdésben jelzett fenntartott eljárás esetében az ajánlatkérő a részvétel jogát kisebb árbevétellel rendelkező ajánlattevők számára tartja fenn, támogatva ezzel a kis- és középvállalkozásokat. A szabály kógenciájából adódik, hogy nincs lehetőség tágan értelmezni, és esetleg csak hazai vállalkozások számára fenntartani az eljárást. Attól, hogy nemzeti rezsimben szerez be az ajánlatkérő, a nemzeti elbánás szabályát nem vegyítheti a fenntartott eljárás szabályrendszerével, vagy nem alkalmazhat a nemzeti elbánástól eltérő megoldást kisebb értékű eljárások esetében sem.[A Kbt. 114. §-ának (11) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző évben, árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4649

2. találat: Fenntartható közbeszerzés kezelése az EEKD-ban

Kérdés: A fenntartható közbeszerzés kapcsán van ajánlatkérő, aki azt kéri, hagyja az ajánlattevő figyelmen kívül ezt a részt az EEKD-ban. Az online verzióban azonban ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mi a megoldás?
Részlet a válaszból: […]választania a válaszok között, nem hagyhatja figyelmen kívül az adott dokumentumtartalmat. A megoldás az, hogy az ajánlattevő megfelelően válaszoljon az EEKD-ban az ajánlatkérő útmutatója ellenére, hiszen ezzel nem tesz jogszerűtlen nyilatkozatot, nem sérti meg a Kbt.-t, csupán szükségtelenül további információt közöl az ajánlatkérővel. Ennek megfelelően nem lesz tételes jogsértés a figyelmen kívül nem hagyható kérdés megválaszolásából. Ha az ajánlatkérő kifogásolja az ajánlattevő eljárását, akkor a kulcskérdés nem az, hogy az ajánlattevő nem az útmutatónak megfelelően járt-e el,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3986
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Védett foglalkoztatókra vonatkozó szabályok változása

Kérdés: Mennyiben változtak a védett foglalkoztatókra vonatkozó szabályok? Milyen arányban vesznek részt ezek a szervezetek a gyakorlatban a közbeszerzési eljárásokban?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatnak. Erre a tényre az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérőnek hivatkoznia kell.A Kbt. a kérdés vonatkozásában fentieken túl a következő rendelkezéseket és fogalommeghatározást tartalmazza:- az ajánlatkérő az (1) bekezdésnek megfelelően fenntartott szerződések esetében köteles biztosítani az Európai Unióban letelepedett azon gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, amelyek ötven százalékot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatnak;- az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárások személyi és tárgyi hatályát, valamint részletes szabályait külön jogszabály határozza meg;- az (1) bekezdésben meghatározott esetben az ajánlatkérő - a közbeszerzések becsült értékére is figyelemmel - a közbeszerzési törvény és a külön jogszabály (302/2006. kormányrendelet) szerint köteles eljárni - Kbt. 29. § (2)-(4) bekezdése.A védett munkahely fogalmát a Kbt. 4. §-ának 23. pontja határozza meg. Eszerint védett munkahely az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit vagy tartós foglalkoztatást, és munkavállalóinak legalább 50 százaléka a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül.A kérdés második[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3178

4. találat: Alvállalkozó a Kbt. 253. §-a értelmezésében

Kérdés: A megrendelő él a Kbt. 253. §-ában biztosított lehetőségével, tehát kizárja az 1 Mrd Ft nettó árbevételt elérő cégeket az eljárásból mint ajánlattevőket. Ebben az esetben egy 1 Mrd Ft nettó árbevétel alatti cégnek lehet-e olyan 10 százalék feletti alvállalkozója, amelynek a nettó árbevétele 1 Mrd Ft felett van?
Részlet a válaszból: […]forintot az alábbiak szerint: - az ajánlatkérő a VI. fejezet - általános egyszerű közbeszerzési eljárás - szerinti közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az éves nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők számára; - az előző bekezdés építési beruházás és építési koncesszió esetében csak akkor alkalmazható, ha a beszerzés értéke nem haladja meg a kétszázmillió forintot; - az ajánlatkérő a fenti első bekezdésnek megfelelően fenntartott szerződések esetében köteles biztosítani az Európai Unióban letelepedett azon ajánlattevők esélyegyenlőségét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2432
Kapcsolódó tárgyszavak: ,