Független és nem független FAKSZ-ra vonatkozó szabályok

Kérdés: Van-e különbség, ha csak a munkáltatómon belül szeretnék FAKSZ-ként működni, vagy ugyanazoknak az előírásoknak kell megfelelnem, mint a külsős FAKSZ-tanácsadóknak?
Részlet a válaszából: […] A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. kormányrendelet értelmében a független tanácsadó maga fizeti felelősségbiztosítását, míg nem független - azaz alkalmazásban álló - tanácsadó esetében érvényesül a kormányrendelet 19....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

A FAKSZ felelőssége

Kérdés: A FAKSZ kolléga azzal zárta ki a felelősségét, hogy volt belsős bírálóbizottsági tag, aki közbeszerző, így nem ő a felelős az eljárás során elkövetett fatális hibáért. Elfogadható ez az álláspont?
Részlet a válaszából: […] Hasonló problémakört tárgyaltunk a Közbeszerzési Levelek 247. számának 4585. szám alatti kérdésre adott válaszunkban. Jelen kérdés kapcsán rögzítjük, hogy mivel a bírálóbizottság tagja javaslatot tesz, és az ajánlatkérőnek biztosítania kell a közbeszerzési szakértelmet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bírálóbizottsági tagsága

Kérdés: A FAKSZ azzal zárta ki a felelősségét, hogy volt belsős bírálóbizottsági tag, aki közbeszerző volt, így a döntés közös volt, tehát független tanácsadóként nem felelhet a közbeszerzési kérdésekért. Milyen módon kerüljük el ezt a helyzetet úgy, hogy a FAKSZ külsős, tehát nem lehet bírálóbizottsági tag?
Részlet a válaszából: […] A kérdés egy olyan félreértésből adódik, amit érdemes egyértelművé tenni. A független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szerződéses viszonyban van ugyan ebben az esetben a megbízóval, de nincs akadálya annak, hogy a bírálóbizottság tagja legyen. Mivel négyféle...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

KEF által kötött megállapodások teljesítése

Kérdés: Igaz-e, hogy a DKÜ új keretmegállapodások alapján szolgáltat, és már nem lehet a KEF-hez fordulni?
Részlet a válaszából: […] A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. kormányrendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), illetve a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Független akkreditált szaktanácsadó regisztrációja az EKR-ben

Kérdés: Független akkreditált szaktanácsadó lettem, de ezt megelőzően az EKR-ben nem jelentem meg saját jogon, hanem csak a megbízóim kódjával. Az előzőek miatt szükséges-e, hogy szaktanácsadóként jelenjek meg, vagy egyszerűen regisztrálok? (Az EKR FAKSZ-jegyzékben nem találom magam, tehát vélhetően ide külön kell jelentkezni.)
Részlet a válaszából: […] A független akkreditált szaktanácsadói státuszt és az EKR-ben meglévő jogosultságokat el kell választani egymástól. Az EKR szaktanácsadói jelentkezés külön regisztrációt igényel, melyet saját jogon kell megtenni a FAKSZ-nak. Erre kötelező előírást tartalmaz az elektronikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 9.

Független akkreditált szaktanácsadó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

Kérdés: Független akkreditált szaktanácsadó vagyok. Az egyik ügyfelem felhívott vagyonnyilatkozat-tételre, melynek hiányában a megbízási szerződésünket megszünteti. Valóban köteles vagyok megadni a nyilatkozatot? (Nem vagyok közszolgálatban álló személy, így értelmezésem szerint erre nem vagyok kötelezhető.)
Részlet a válaszából: […] Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a értelmében a közszolgálatban álló személy, amely javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult akár önállóan, akár testület tagjaként, valóban köteles a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 11.

Ajánlatkérő kötelezettségei az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatban

Kérdés: Milyen kötelezettségeik vannak most az ajánlatkérőknek abból a szempontból, hogy az elektronikus közbeszerzés még nem kötelező, de az EKR már működik? Kötelező eljárást is indítani, vagy elegendő regisztrálni, és majd később megindítani az eljárást?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet értelmében már a 2018. év első negyedévében vannak az ajánlatkérőknek kötelezettségeik. A Korm. rendelet 35. §-a szerint ugyan a Rendelet rendelkezéseit csak áprilistól kell alkalmazni, ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 14.

Független akkreditált szaktanácsadói képzés engedélyeztetése

Kérdés: Kelet-magyarországi konferenciaszervezők vagyunk, szeretnénk a független akkreditált szaktanácsadói képzést engedélyeztetni. Van-e erre lehetőség jelenleg, és ha igen, milyen feltételekkel? A www.kozbeszerzes.hu-n nem érhető el erre vonatkozóan információ.
Részlet a válaszából: […] A független akkreditált szaktanácsadók képzéséről külön jogszabály jelent meg, mely a Közbeszerzési Hatóság honlapján a jogszabályok között valóban nem szerepel. Az alábbiakban ismertetjük a vonatkozó kormányrendelet legfontosabb tartalmai elemeit.A felelős akkreditált...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 14.

Független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó eljárása a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt

Kérdés: A független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónak ügyvédnek is kell lennie ahhoz, hogy eljárhasson a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 145. §-ának (7) bekezdése értelmében nem szükséges, hogy a független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ügyvéd is legyen.A rendelkezés szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 16.

Független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kötelező bevonása az eljárásba

Kérdés: A Kbt. 27. § (3) bekezdése értelmében részben vagy egészében európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. EU-s forrásból támogatott építési beruházásnál akár a nettó huszonötmillió forint értékű beszerzésnél is követelmény az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó? Az ötszázmillió forintnál pedig forrástól függetlenül?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unióból származó forrásból finanszírozott projekt esetében minden esetben szükséges független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása. Ami félreértést okoz, általában a nem európai uniós forrásból megvalósuló beszerzési tárgyak kérdése.A fenti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.
1
2