Független mérnök definíciója

Kérdés: Ki minősül független mérnöknek, milyen jogosultsággal kell rendelkeznie, illetve FIDIC szerint végzett mérnöki munkára vonatkozó referencia egyenértékű-e a független mérnöki munka referenciával? Milyen jogszabályok határozzák meg a független mérnök tevékenységét, jogosultságát?
Részlet a válaszából: […] Eredetileg a független mérnök definícióját az időközben hatályon kívül helyezett 281/2006. kormányrendelet tartalmazta az alábbiak szerint.A 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén a kedvezményezett köteles független mérnök...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 8.

281/2006. Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti értékhatár alkalmazása

Kérdés: A 281/2006. Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdése szerint a 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén a kedvezményezett köteles független mérnök nyilatkozatát is benyújtani a közreműködő szervezethez. A független mérnökkel kapcsolatos követelményeket a pályázati felhívásban rögzíteni kell. A független mérnök nyilatkozatának igazolnia kell, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmaznia kell a munka készültségi fokát. Kérdésem, hogy a 250 milliós értékhatárt a projekttámogatással megvalósuló részhez kell érteni, vagy a projekttámogatással megvalósuló részt nem nézve, csak az építési beruházás (vélelmezem, hogy bruttó) költségéhez kell érteni?
Részlet a válaszából: […] A rendelet hatálya a 2007-2013. programozási időszakban azEurópai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatásokfelhasználásának pénzügyi lebonyolításában és ellenőrzésében részt vevő, azállamháztartás működési rendjéről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

"Független mérnök" meghatározása

Kérdés: A "független mérnök" kitételnek megfelel a "FIDIC Mérnök" alkalmazása?
Részlet a válaszából: […]

Igen, megfelel, amennyiben az független a kedvezményezett, illetve a rendelet hatálya alá tartozó személyektől. A Kbt. vonatkozásában ezt az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével határozhatjuk meg.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Független mérnök kötelező igénybevétele

Kérdés: Egy projekt 80 százalékos támogatással valósul meg, a támogatás összege 261 millió forint, az építés 198 millió forint értékű. Egy projekt 100 százalékos támogatással valósul meg, a támogatás összege 251 millió forint, az építés 198 millió forint értékű. Egy projekt 80 százalékos támogatással valósul meg, a támogatás összege 461 millió forint, az építés 260 millió forint értékű. Egy projekt 50 százalékos támogatással valósul meg, a támogatás összege 181 millió forint, az építés 260 millió forint értékű. A fentiekben felsorolt példák közül mely esetben kell független mérnököt igénybe venni?
Részlet a válaszából: […]

Abban az esetben kell igénybe venni független mérnököt, ha a fentiekben említett forrásokból származó támogatás meghaladja a 250 M Ft-ot.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Előminősített cég mint ajánlattevő

Kérdés: Független mérnöki szakértői tevékenység kapcsán az előminősített cég (az előminősítést egy konkrét időszakra, szakterületre, de nem konkrét beruházásra kapta meg) indulhat-e az előminősítési rendszer időtartama alatt az ajánlatkérő által kiírt - az előminősített cég előminősítését érintő szakterületén - ajánlatoknál ajánlattevőként?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az eljárás az előminősítési rendszert érinti, annak időtartama alatt, az előre meghatározott közbeszerzési tárgyak tekintetében az előminősítettnek joga van ajánlatot tenni. A Kbt. 214. § (2) bekezdés b) pontja értelmében ugyanis meg kell adni kötelezően az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 13.