Érdeklődést jelző gazdasági szereplő azonosításának jogszerűsége

Kérdés: Irányelvi gyakorlatnak megfelelő-e, hogy az érdeklődést jelző gazdasági szereplőt azonosítani tudja az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...szabályok nem térnek ki a kérdésre, van olyan európai ország (például Horvátország), ahol az eljárási dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőt nem tudja azonosítani az ajánlatkérő, van, ahol közvetlenül elérhetők a dokumentumok. A nyilvánosságra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Eltiltott és kizárt gazdasági szereplők listája

Kérdés: Mi a különbség a Közbeszerzési Hatóság honlapján a közbeszerzéstől eltiltott és a közbeszerzésből kizárt gazdasági szereplők listája között?
Részlet a válaszából: […] ...ítélettel eltiltott ajánlattevőket tartalmazza.A fentiekre tekintettel a Közbeszerzési Hatóság nyilvántartása kiterjed azokra a gazdasági szereplőkre is, akiket/amelyeket az ajánlatkérők a 2011-es Kbt. 56. § (1) bekezdésének j) pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.

Második legkedvezőbb ajánlatot tévő gazdasági szereplő felhívása igazolások benyújtására

Kérdés: Felhívhatom-e a második legkedvezőbb ajánlatot tévő gazdasági szereplőt az igazolások benyújtására akkor, ha az első visszalépett közvetlenül szerződéskötés előtt?
Részlet a válaszából: […] Nem, erre a Kbt. 69. §-ának (6) bekezdése értelmében nincs lehetőség. Ez azt feltételezi ugyanis, hogy az összegzésben az ajánlatkérő nem jelölte meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, és ennek megfelelően nem is hívta fel az igazolások benyújtására. A kérdés azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

EEKD "láthatósága"

Kérdés: Van olyan eset, amikor látom az EEKD-t, van, amikor újra nem látom, pedig korábban biztosan megvolt, el is kezdtem tölteni. Mi ennek az oka?
Részlet a válaszából: […] ...eljárásrendben az egységes európai közbeszerzési dokumentumokat a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő csak akkor látja, amikor a gazdasági szereplőket már rögzítette. Amennyiben a rögzítést feloldja, és felvesz például egy új kapacitást biztosító szervezetet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Gazdasági szereplők összeférhetetlensége azonos közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Egy pályázaton belül több ajánlatadóval indulhat-e társaságunk, mint alvállalkozó? Adhatunk-e ki több partnernek ajánlatot? Egy pályázaton belül igazolhatunk-e egyszerre több ajánlattevőnek is alkalmasságot? Egy pályázaton belül indulhatunk-e, mint ajánlattevő, és mint más ajánlattevő alvállalkozója?
Részlet a válaszából: […] ...való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés] - a)-c) pontok.A főszabály, hogy amennyiben ajánlattevőként indul az érintett gazdasági szereplő, úgy más pályázatban azonos közbeszerzési eljárásban (azonos részben) nem lehet más ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

Alvállalkozó bevonása közös ajánlattétel kizárása esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy "Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot". Ez kicsit elbizonytalanított minket, hogy ez a tilalom vonatkozik-e a várhatóan 10%-ot jóval meghaladó alvállalkozó bevonására vagy sem? Illetve ha ilyen formában nem, akkor van-e valamiféle korlát az alvállalkozói státusznál a %-os részre vonatkozóan? (Például ha már eléri a 40%-ot, akkor már nem alvállalkozóként, hanem közös ajánlattevőként kell fellépniük a szereplőknek?)
Részlet a válaszából: […] A kérdés egy igen régen hatályon kívül helyezett szabályra utal, melynek során a 25%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyben ajánlattevővé is vált. Ilyen korlát ma már nincs, sőt az alvállalkozói bevonás korlátja is megszűnt, így az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Ajánlatkérő szervezet, gazdasági szereplő képviselője az EKR-ben

Kérdés: Ellenőrizhető-e, illetve azonosítható-e, ha egy ajánlatkérő szerkesztési jogosultsággal rendelkező munkavállalója feltölt egy anyagot, majd ezt a valódi képviselő adja be, aki be is tudja nyújtani a dokumentumot? Tud élni ezzel az érvvel az ajánlatkérő, ha úgy véli, hogy ténylegesen nem a képviselő töltötte fel a dokumentumot? A jogszabályváltozások tisztázzák-e azt a helyzetet?
Részlet a válaszából: […] ...kormányrendelet nem különbözteti meg az egyes jogosultsági szinteket, hanem azt írja elő, hogy kit kell az ajánlatkérő szervezet vagy a gazdasági szereplő képviselőjének tekinteni az alábbiak szerint:Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 9.

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása

Kérdés: Van arra törvényes lehetőség, hogy az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő helyett más gazdasági szereplő bocsássa az ajánlatkérő rendelkezésére? (Konkrétan felmerült, hogy az egyik alvállalkozó fizetné, akit így nevesítene is az ajánlattevő ajánlatában.)
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban a közbeszerzési törvény 54. §-a az ajánlattevő által történő rendelkezésre bocsátásról szól. Ezt a szóhasználatot nem lehet úgy érteni, hogy esetleg más is rendelkezésre bocsáthatja a biztosítékot. Az 54. § egyértelmű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 12.

Gazdasági szereplők nyilvántartása az EKR-ben

Kérdés: Jól látom, hogy az EKR-ben nincs külön nyilvántartás azokról a gazdasági szereplőkről, akik potenciálisan ajánlatot tehetnek? E hiányra tekintettel hogyan juthatok a szükséges információhoz egy nemzeti rezsimes eljárásnál, ahol fel kell kérnem ajánlattételre 3-5 gazdasági szereplőt?
Részlet a válaszából: […] ...a Kbt. 113. §-a vagy 115. §-a szerinti eljárások esetében, amikor az ajánlatkérőnek közvetlenül kell felhívni ajánlattételre a gazdasági szereplőket, legegyszerűbb, ha a "csatlakozás szervezet" menüpont alatt adószám vagy név alapján rákeres az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.