Ajánlatkérői előírás alapján létrehozott gazdasági társaság időtartama, tevékenysége

Kérdés: Ha az ajánlatkérő előírja nyertesség esetére a közös ajánlattevőknek gazdasági társaság létrehozását, az csak a tender szerinti tevékenységre alapítható a szerződés időtartamára, vagy határozatlan időtartamra is, és a társaság folytathat-e más tevékenységet is?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. az alábbiak szerint korlátozza a gazdálkodó szervezetlétrehozását a szerződés teljesítése érdekében. A törvény 55. §-ának (1) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérőa szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli gazdálkodószervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Együttműködési megállapodás csatolásának kötelezettsége közös ajánlattétel esetén

Kérdés: Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő kötelezheti-e az ajánlattevőt arra, hogy az együttesen ajánlatot tevők csatolják az együttműködésüket tartalmazó megállapodást akkor, ha egyébként nem követeli meg a közös nyertesektől gazdasági társaság létrehozását? Tartalmaz-e erre előírást a Kbt.?
Részlet a válaszából: […] Közös ajánlattétel esetén arról van szó, hogy egy többtagból álló konzorcium jelenik meg az ajánlattevő pozíciójában. A konzorciumnem cégjogi, hanem közgazdasági kategória, nem állandó, hanem esetiegyüttműködést jelent a konzorciumi tagok között. Emiatt erre az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.

Hirdetmény értelmezése, gazdasági társaság létrehozásának kötelezettsége

Kérdés: Az ajánlatkérő a hirdetmény II.1.3 pontjában az alábbi szöveget közölte: "Ajánlatkérő – a Kbt. 42. §-ban foglaltakra tekintettel – a közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg. A nyertesként szerződő félnek (közös ajánlattevőknek) a létrehozandó gazdasági társaságot legkésőbb a feladatellátási kötelezettség kezdési időpontjára – kivétel, ha a feladatellátásra vonatkozó egyéb előírások ettől eltérően nem rendelkeznek – kell létrehozni, és a cégbíróságnál bejegyeztetni. Ebben az időpontban a nyertesnek működő vállalkozásnak kell lennie, ajánlatkérő az előtársaságként működést a jelzett időpontban már nem engedi meg. Kérdésünk, hogy mi a teendő, szükséges-e ebben az esetben gazdasági társaságot létrehozni?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági társaság létrehozásával kapcsolatban valóbanellentmondás van a felhívásban, mivel az első mondatban nem teszi kötelezővé,majd a következő mondatokban kötelezőnek nyilvánítja azt az ajánlatkérő, amelyellentmondást a későbbiekben hiába oldja fel esetleg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 16.