Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott gyártó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyártó bejelentése a közbeszerzésben

Kérdés: A gyártót be kell jelentenem közreműködőként az ajánlatomban?
Részlet a válaszból: […]felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - (1), (2) és (6) bekezdés, (6) bekezdés a) és b) pont.A hivatkozott rendelkezések alapján rögzíthető, hogy az ajánlattevőnek akkor kell ajánlatában megjelölnie a közbeszerzésben részt vevő közreműködőket, azaz azokat, akiket nyertessége esetén a megkötött szerződés teljesítésébe be kíván vonni, ha azt az ajánlatkérő előírta a közbeszerzési dokumentumokban. Az előírás alapján a közbeszerzésnek azt a részét kell megjelölni, amelynek teljesítésébe az ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni, továbbá a már ismert alvállalkozót, illetve alvállalkozókat nevesíteni is szükséges.Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra is, hogy a Kbt. a közreműködők köréből bizonyos alvállalkozókat kiemel. Ez azt eredményezi, hogy a kivételi körbe tartozó közreműködőket, bár részt vesznek a teljesítésben, illetve hozzájárulnak a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez, mégsem kell alvállalkozóként kezelni, és nem kell alvállalkozóként vagy közreműködőként megjelölni az ajánlatban.A közbeszerzési alvállalkozói kivételeket a Kbt. 3. §-ának 2. pontja tartalmazza a következők szerint: alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,- a szerződés teljesítéséhez igénybe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3938
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Gyártó bevonása teljesítésbe

Kérdés: Az ajánlatkérő megadta a dokumentációban a műszaki paramétereket (leírást) az általa beszerezni kívánt termékhez. Mi nem tudjuk legyártani az alapján a terméket. Ebben az esetben beszerezhetjük azt a gyártótól, akit nem kell bejelentenünk közreműködőként? A kiírás szerint az ajánlattevő kifejezetten vállalkozási szerződést kíván kötni erre a beszerzésre. De ha a gyártótól szerzem be, oda kell adnom neki a műszaki leírást, mert a terméknek ahhoz kell igazodnia. Jól értelmezem, hogy az alvállalkozó igénybevétele itt nem kerülhető meg? Vagy esetleg - az arányokra figyelemmel - megoldás a közös ajánlattétel?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozó, ezen belül is 10 százalék alatti vagy feletti mértékű. Ha mással közösen tesz ajánlatot, akkor a másik szereplőt közös ajánlattevőként meg kell neveznie az ajánlatban, és ugyanazon igazolásokat, nyilatkozatokat kell rá vonatkozóan az ajánlatba becsatolnia, mint amelyeket saját magára becsatol.Az ajánlattevő bevonhat alvállalkozót is a teljesítésbe. Alvállalkozóként azt kell megjelölni, aki a szerződés teljesítésében az ajánlattevő által közvetlenül bevontan részt fog venni, és természetesen olyan alvállalkozót kell "találni", aki képes a szerződés szerinti feladat elvégzésére, teljesítésére.Itt jegyezzük meg, hogy nem minden személy vagy szervezet minősül alvállalkozónak, aki a szerződés teljesítésében közvetlenül bevontan részt vesz. A Kbt. 4. §-a ugyanis rögzíti, hogy melyek azok a gazdasági szereplők, akik/amelyek nem minősülnek alvállalkozónak, annak ellenére, hogy a szerződés teljesítésébe az ajánlattevő bevonja őket.Ebbe a körbe tartozik a szerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3623
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: A gyártó minősítése

Kérdés: Ha a gyártó nem alvállalkozó, minek fog minősülni, ha nem minősíti alvállalkozónak az ajánlattevő a Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése alapján?
Részlet a válaszból: […]személyeket, - azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót, - építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót - a)-d) pontok. Ettől az ajánlattevő eltérhet a kérdésben felvetett, a Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése alapján, és mégis alvállalkozónak minősítheti és nevesítheti a gyártót annak érdekében, hogy az alkalmasságban a gyártó az ajánlattevő segítségére lehessen az alábbiak szerint. A Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése rendelkezése értelmében az ajánlattevő jogosult arra, hogy a közbeszerzési szerződés teljesítésébe általa bevonni kívánt - a 4. § 2. pontjának b)-d) alpontjai szerinti személyt (szervezetet) - a 71. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti alvállalkozónak minősítsen, és így jelöljön meg az ajánlatban. Ebben az esetben a 4. § 2. pontjának b)-d)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2580
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Alkalmasság igazolására alvállalkozóként igénybe vett gyártó minősítése

Kérdés: Ajánlattevő Magyarországon elsősorban kereskedelmi tevékenységet folytat, melynek során a külföldi gyárak termékeit igyekszik értékesíteni. A törvénymódosítás fényében egyértelművé vált, hogy a teljesítés során igénybe venni kívánt gyártó nem minősül alvállalkozónak. Értelmezésünk szerint ez akkor is így van, ha a gyártótól származó teljesítés értéke a 25 százalékot meghaladja, vagy akár annál nagyobb értékű, lévén hogy ki van emelve - kivételként - az alvállalkozók köréből. A gyártó révén azonban lehetőség van alkalmasság igazolására is, de ebben az esetben a gyártóra is vonatkoznak a (10 százalék feletti) alvállalkozókra érvényes szabályok. Éppen ezért, ha a beszerzés teljes nettó értékének 25 százalékot meghaladó része az alkalmasság igazolására igénybe vett - egyébként alvállalkozói körből kivételnek számító - gyártól származik, akkor a gyárral mint alkalmasság igazolására igénybe vett alvállalkozóval közös ajánlatot kellene tennünk a közbeszerzési eljárás során?
Részlet a válaszból: […]személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót, - építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót - a)-d) pontok. Fentiek alapján tehát a gyártó alvállalkozóként kerül bevonásra a Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése alapján. Ennek értelmében az ajánlattevő jogosult arra, hogy a közbeszerzési szerződés teljesítésébe általa bevonni kívánt - a Kbt. 4. § 2. pontjának b)-d) alpontjai szerinti személyt (szervezetet) - a 71. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti alvállalkozónak minősítsen, és így jelöljön meg az ajánlatban. Ebben az esetben a 4. § 2. pontjának b)-d) alpontjai szerinti személyre (szervezetre) az alvállalkozóra vonatkozó összes szabályt alkalmazni kell mind a közbeszerzési eljárás, mind a közbeszerzési szerződés teljesítése során. Mivel az alvállalkozóra a továbbiakban vonatkozik a 25 százalékos szabály az alábbiak szerint, így a gyártó bevonása a kérdésben feltett körülmények között csak közös ajánlattevőként képzelhető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2551
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Gyártó minősítése I.

Kérdés: Az új Kbt. az alvállalkozóra vonatkozóan új meghatározást adott: "4. § E törvény alkalmazásában... 2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;" Ez alapján minek minősül a gyártó, disztribútor?
Részlet a válaszból: […]többségében. A kérdésre jelenleg nem adható egyértelmű válasz, függetlenül az alvállalkozói definíció módosításának szükségességétől, melyet a jogalkotó ugyan megtett, de közös az alkalmazása a 304. § (2) bekezdésével, melynek értelmében az ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek legalább a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maguk kell, hogy teljesítsék. Várhatóan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1940
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Alvállalkozó gyártó, egyben forgalmazó ajánlattevő esetén

Kérdés: Terméket gyártó és forgalmazó cég esetében hogyan kell értelmezni az alvállalkozó fogalmát, tekintettel arra, hogy nagykereskedelmi tevékenysége révén több gyártó termékeit is forgalmazza? Ajánlattevőként hogyan jelenjen meg a gyártó, aki más vállalkozás termékét 10 százalék alatti vagy feletti mennyiségben bevonja a teljesítésbe, avagy az a nagykereskedő, aki saját termékei mellett mások áruit is forgalmazza? Ez esetben ők nem alvállalkozók?
Részlet a válaszból: […]tartalmaz - a Kbt. a különös közbeszerzési eljárás tekintetében ad eltérő meghatározást a kizárólagos jogra.) A fenti meghatározásból véleményünk szerint az következik, hogy amennyiben a pályázat nyertese más gyártó termékeivel teljesíti a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződést, azonban erre az adott gyártóval nem köt megállapodást, akkor a gyártó nem minősül alvállalkozónak. Amennyiben alvállalkozóként kívánja igénybe venni, akkor a Kbt. fogalma alapján az ajánlatkérővel létrejött szerződésére figyelemmel kell megállapodást kötnie. A kérdés második részével kapcsolatban: a teljesítésbe bevont személy attól függetlenül lehet alvállalkozó, hogy az ajánlattevő az adott szervezetet (személyt) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó, avagy az alatti mértékben kívánja igénybe venni a szerződés teljesítéséhez. Ha azonban az igénybevétel a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben jön létre, akkor az ajánlattevőnek az ilyen mértékben bevont alvállalkozó alkalmasságát is igazolnia kell az ajánlatkérőnek a Kbt. 66-69. §-aiban foglaltaknak megfelelően abban az esetben, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta az ajánlattevők részére, miszerint meg kell jelölniük az általuk a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni szándékozott alvállalkozókat [Kbt. 71. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 106
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,