Termékcsere - ha a gyártó nem szállít

Kérdés: Teljesítés során abba a helyzetbe kerültünk, hogy az általunk megajánlott gyártó nem szállít. Cserélhetjük-e a terméket másik gyártó termékére a zavartalan teljesítés érdekében? (Az ár ugyanaz maradna.)
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattevő kifejezetten adott gyártó termékét kínálta, így az újraversenyeztetés során szerződésmódosításnak minősül, amennyiben más termék kerül leszállításra. Mivel rendkívül gyakori helyzettel állunk szemben, hiszen mindennapos a termékhiány, a gyártók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Gyártó bejelentése a közbeszerzésben

Kérdés: A gyártót be kell jelentenem közreműködőként az ajánlatomban?
Részlet a válaszából: […] ...azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,- építési beruházás esetén az építőanyag-eladót - a)-c) alpontok.Így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 15.

Gyártó bevonása teljesítésbe

Kérdés: Az ajánlatkérő megadta a dokumentációban a műszaki paramétereket (leírást) az általa beszerezni kívánt termékhez. Mi nem tudjuk legyártani az alapján a terméket. Ebben az esetben beszerezhetjük azt a gyártótól, akit nem kell bejelentenünk közreműködőként? A kiírás szerint az ajánlattevő kifejezetten vállalkozási szerződést kíván kötni erre a beszerzésre. De ha a gyártótól szerzem be, oda kell adnom neki a műszaki leírást, mert a terméknek ahhoz kell igazodnia. Jól értelmezem, hogy az alvállalkozó igénybevétele itt nem kerülhető meg? Vagy esetleg - az arányokra figyelemmel - megoldás a közös ajánlattétel?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a szerződés teljesítésébe az ajánlattevő bevonja őket.Ebbe a körbe tartozik a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártó, forgalmazó, alkatrész- vagy alapanyag-eladó.Jelen esetben tehát az ajánlattevő döntésén múlik, hogy azt a gyártót, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

A gyártó minősítése

Kérdés: Ha a gyártó nem alvállalkozó, minek fog minősülni, ha nem minősíti alvállalkozónak az ajánlattevő a Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése alapján?
Részlet a válaszából: […] ...alvállalkozóra vonatkozó új definíciók alapján 2010.szeptember 15-étől a gyártó főszabályként nem minősül alvállalkozónak azalábbiak szerint.A Kbt. 4. §-ának 2. pontja szerint alvállalkozó az aszervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Alkalmasság igazolására alvállalkozóként igénybe vett gyártó minősítése

Kérdés: Ajánlattevő Magyarországon elsősorban kereskedelmi tevékenységet folytat, melynek során a külföldi gyárak termékeit igyekszik értékesíteni. A törvénymódosítás fényében egyértelművé vált, hogy a teljesítés során igénybe venni kívánt gyártó nem minősül alvállalkozónak. Értelmezésünk szerint ez akkor is így van, ha a gyártótól származó teljesítés értéke a 25 százalékot meghaladja, vagy akár annál nagyobb értékű, lévén hogy ki van emelve - kivételként - az alvállalkozók köréből. A gyártó révén azonban lehetőség van alkalmasság igazolására is, de ebben az esetben a gyártóra is vonatkoznak a (10 százalék feletti) alvállalkozókra érvényes szabályok. Éppen ezért, ha a beszerzés teljes nettó értékének 25 százalékot meghaladó része az alkalmasság igazolására igénybe vett - egyébként alvállalkozói körből kivételnek számító - gyártól származik, akkor a gyárral mint alkalmasság igazolására igénybe vett alvállalkozóval közös ajánlatot kellene tennünk a közbeszerzési eljárás során?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés nagyon elgondolkodtató. Valóban, amennyiben agyártó egyben alkalmasságot is segít igazolni, akkor a korábbi, azalvállalkozói definícióból adódó kivétel az ajánlattevő döntéséből kifolyólagnem érvényesül.A Kbt. rendelkezése alapján alvállalkozó az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Gyártó minősítése I.

Kérdés: Az új Kbt. az alvállalkozóra vonatkozóan új meghatározást adott: "4. § E törvény alkalmazásában... 2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;" Ez alapján minek minősül a gyártó, disztribútor?
Részlet a válaszából: […] ...módon erre vonatkozóan a jogalkotó nem adtámpontot. Egyelőre tág értelemben használják a törvény értelmezése során,tehát a gyártó is alvállalkozónak minősül az esetek többségében. A kérdésrejelenleg nem adható egyértelmű válasz, függetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Alvállalkozó gyártó, egyben forgalmazó ajánlattevő esetén

Kérdés: Terméket gyártó és forgalmazó cég esetében hogyan kell értelmezni az alvállalkozó fogalmát, tekintettel arra, hogy nagykereskedelmi tevékenysége révén több gyártó termékeit is forgalmazza? Ajánlattevőként hogyan jelenjen meg a gyártó, aki más vállalkozás termékét 10 százalék alatti vagy feletti mennyiségben bevonja a teljesítésbe, avagy az a nagykereskedő, aki saját termékei mellett mások áruit is forgalmazza? Ez esetben ők nem alvállalkozók?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározást a kizárólagos jogra.)A fenti meghatározásból véleményünk szerint az következik, hogy amennyiben a pályázat nyertese más gyártó termékeivel teljesíti a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződést, azonban erre az adott gyártóval nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 14.