Határidők számítása

Kérdés: Változtak a határidők számítására irány­adó szabályok az új Kbt.-ben?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdésben foglaltak új szabályok. Ezzel tulajdonképpen régóta hiányzó rendelkezés került a Kbt.-be, amely egyértelművé teszi, hogy a határidő számítására irányadó rendelkezéseket az időtartam jellegű jogintézményeknél is alkalmazni szükséges. Így mind az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Órában megadott határidők

Kérdés: Az ajánlatkérő mit érthet az órában megadott határidőn? Lehet határidőt órában meghatározni?
Részlet a válaszából: […] Sajátos megoldás, amikor az ajánlatkérő sürgősség esetén órákban határozza meg a határidőt, esetleg a hiánypótlás benyújtását. Erre a Kbt. 37. §-a értelmében nincs lehetőség.A rendelkezés értelmében- a közbeszerzési törvényben meghatározott határidők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Eljárás munkaszüneti napra eső határidő esetén

Kérdés: Nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlatok beadási határideje 2005. 03. 22. 10.00 óra volt. A Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése szerint kiegészítő tájékoztatást meddig kérhet az ajánlattevő abban az esetben, ha ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban kizárólag írásos értesítést fogad el, amelynek formája kizárólag könyvelt postai küldemény lehet? (A válaszadásnál kérjük, vegyék figyelembe azt is, hogy 2005. 03. 12. és 03. 15. között nem volt munkanap.) Érvényes-e erre az esetre a Kbt. 15. §-ának (3) bekezdése, és ezzel hogyan biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége, figyelembe véve a Kbt. 56. §-ának (2) bekezdésében foglalt határidők betarthatóságát is? Az ajánlatkérő részéről elvárható-e az ajánlattevő körültekintő kérdésfeltevése során, hogy észrevételezze a munkaszüneti napra eső határidőt, és ezt megelőzően tegye fel kérdéseit, hiszen arra az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdve ad számára időt a törvény?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben utaltak a közbeszerzési törvény 15. §-ának (3)bekezdésére, azaz ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, s a határidőcsak az ezt követő legközelebbi munkanapokon jár le, ebben az esetben nemengedhető meg, hiszen így nem hoszszabbodik, hanem rövidül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 18.