határidők a Kbt.-ben

Kérdés: A Kbt.-ben számos esetben találkozom azzal, hogy ajánlatkérőként haladéktalanul meg kell tennem valamit. Mit jelent az, hogy haladéktalanul, és mennyi a kockázata annak, ha az ajánlatkérő késlekedik egy kicsit?
Részlet a válaszából: […] ...amelynél nem engedhető meg a későbbi kezdés vagy befejezés. A haladéktalanul mint jogi kifejezés nem egy olyan objektív időbeli eljárási határidőt állapít meg, amely egyértelműen órában és percekben meghatározható és kikényszeríthető lenne, azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 13.

Üzemzavar miatt módosított hirdetmény feladásának határideje

Kérdés: Meddig kell feladni azt a hirdetményt, amelyet üzemzavar miatt kell módosítani arra figyelemmel, hogy az üzemzavarról szóló információ nem derül ki azonnal?
Részlet a válaszából: […] ...szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet definiálja az üzemzavar fogalmát az alábbiak szerint:Az ajánlattételi vagy részvételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 9.

Határidők számítása

Kérdés: Változtak a határidők számítására irány­adó szabályok az új Kbt.-ben?
Részlet a válaszából: […] ...határidők számítására irányadó szabályokat a hatályos közbeszerzési törvény 48. §-a tartalmazza (1)-(5) bekezdéseiben, a következők szerint:- a törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Munkanapokban meghatározott határidő értelmezése

Kérdés: A Kbt. több helyen munkanapokban meghatározott határidő alkalmazását írja elő. Az így megadott határidő pontosan mikor jár le? Az utolsó nap 24. órájában, vagy az adott napon, a munkaidő végén? Nevezetesen például, ha az ajánlattevő vitarendezési kérelmet nyújt be, de az a határidő utolsó napján, munkaidő után érkezik meg az ajánlatkérőhöz, az határidőben benyújtottnak, avagy elkésettnek tekintendő?
Részlet a válaszából: […] ...kamara vagy érdek-képviseleti szervezet (e paragrafus alkalmazásában a továbbiakban együtt: kérelmező) az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtti tizedik napig, gyorsított vagy rendkívüli sürgősségre tekintettel indított hirdetmény nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Határidők meghatározása a Kbt.-ben

Kérdés: Nem lenne célszerű, ha a Kbt. a határidőket munkanapban és nem naptári napban határozná meg? Gondolunk itt különösen a kiegészítő tájékoztatásra, amikor is például a hat napból egy péntek délután, kettő hétvége, és a kiegészítő tájékoztatás olyan tartalmú, hogy három nap alatt gyakorlatilag megoldhatatlan a válasz megfelelő benyújtása. Hiánypótlásánál hasonló a helyzet.
Részlet a válaszából: […] ...Az irányelvi szabályokkal azonban ellenkezne, amennyibenteljes mértékben munkanapban szabályozná a jogalkotó a Kbt.-ben meghatározotthatáridőket.A kiegészítő tájékoztatás esetében többször felmerült arendelkezésre álló rövid idő problémája, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Kiegészítő tájékoztatás határidejének számítása

Kérdés: A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal lehet kérni. Ezt több ajánlatkérő úgy számítja, hogy az ajánlattételi határidő órájáig lehet feltenni a kérdéseket. Jogszerű ez, hiszen a Kbt. nem órában határozza meg az időtartamot?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. nem határozza meg pontosan a határidőt, ezért azajánlatkérő korrektebben jár el, amennyiben pontosan egyértelművé teszi annaklejártát. Mivel visszafelé kell számolni, és egy adott időintervallumon belültöbb megoldási lehetőségre is juthat ajánlattevő, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Hiánypótlási felhívás kiadásának időpontja, határideje

Kérdés: A hiánypótlási felhívást az eljárás mely szakaszában lehet kiadni, és mi az az időpont, amíg kiadható?
Részlet a válaszából: […] ...és határideje tehát az ajánlatkérő józan belátásának függvénye,amely egyben azt is jelenti, hogy amennyiben rosszul mérte fel a határidőt, ésnem lehetett annyi idő alatt a hiányokat pótolni, akkor bizony az ajánlatkérőeljárási hibát vétett. Fentieket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Határidő-meghatározás módja

Kérdés: Mit jelent az, hogy az ajánlattevő ajánlata azért érvénytelen, mert a szállítási határidőt nem egy bírálható egységben fejezte ki? Hogy lehet azt a gyakorlatban nem bírálható egységben megjelölni?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő nem írta elő, hogy a szállításihatáridőt milyen időegységben (hónap vagy nap) kell meghatározni, és azajánlattevő ezt nem jelezte ajánlatában, az ajánlatkérő számára nem egyértelmű,hogy milyen időegységre gondolt az ajánlattevő....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Határidő-problémák hirdetmény honlapon történő közzétételénél

Kérdés: A közbeszerzési eljárás nyilvánosságával kapcsolatos a kérdésünk. A Kbt. 17/C. §-ának (1) bekezdése szerint 5 munkanap áll rendelkezésre a 17/C. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, információk honlapon történő közzétételére. A törvény 17/C. §-ának (3) bekezdése szerint a hirdetmények TED, illetve a Közbeszerzések Tanácsa részére történő feladását követően kerülhet sor az adatok honlapon történő közzétételére, és közzétenni a már megjelent hirdetmény tartalmával megegyező adatokat lehet. Tekintettel arra, hogy a hirdetmények valószínűleg nem jelennek meg a feladást követő 5 munkanapon belül, hogyan tud eleget tenni az ajánlatkérő a határidő betartására vonatkozó kötelezettségének?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nagyon életszerű. A kockázat minimalizálásaérdekében csak azt az információt javasoljuk feltenni, ami már megjelent.Sokkal több kárt okoz az ajánlatkérő saját magának, ha korábban, vagy akárvéletlenül más tartalommal teszi fel hirdetményét, különös tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Ajánlati kötöttség minimum határideje

Kérdés: Az ajánlati kötöttség időtartamát minek alapján határozza meg az ajánlatkérő? Van-e minimum-határidő? Változik-e 2009-ben az ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...törvényben nincs minimális határidő meghatározva,ugyanakkor a logikus meghatározás figyelembe kell, hogy vegye a szerződéskötéskötelező időkorlátját, mind annak minimumát, mind maximumát tekintve. Ebben atekintetben lesz változás, mivel a szerződéskötési moratórium 2010...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.
1
2
3
4