Döntőbizottsági hatáskör szerződés teljesítése vonatkozásában védelmi beszerzés esetén

Kérdés: Védelmi beszerzés esetében a szerződésteljesítés vonatkozásában van-e hatásköre a Közbeszerzési Döntőbizottságnak?
Részlet a válaszából: […] ...Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörét a Kbt. 145. §-a szabályozza. A (2) bekezdés a közbeszerzési eljárásra vonatkozik, míg a (3) bekezdés kifejezetten a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre, melybe nem értendő bele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 8.

Jogorvoslati lehetőség a kivitelezett műszaki tartalom jelentős eltérése esetén

Kérdés: Építési beruházás esetén a kivitelezett műszaki tartalom a dokumentációtól, illetőleg a nyertes ajánlattevő ajánlatától - jól látható módon - jelentős mértékben eltért. 1. Egyéb érdekeltként jogorvoslati kérelmet csak a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételét követően (30 napon belül) lehet benyújtani, vagy már az építési beruházás megvalósulása során is? 2. Mi a jogsértés jogvesztő határideje: - az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti (a pályáztatás tartalmától eltérő) vállalkozási szerződés megkötésének ideje, vagy - a teljesítésről szóló hirdetmény megjelenésének időpontja, vagy - egyéb - közbenső - határidő? 3. A KDB vagy a bíróság hatáskörébe tartozik-e az elbírálás?
Részlet a válaszából: […] ...ütköző módosítása, vagy a 304. §-ába és a 306.§-ának (2) bekezdésébe ütköző teljesítése a Közbeszerzési Döntőbizottsághatáskörébe tartozik. A példa szerinti építési beruházásnál ugyanakkor nem lehettudni, hogy ténylegesen miben is valósul meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 16.

Közbeszerzések Tanácsának feladatai

Kérdés: Milyen jellegű feladatokat lát el a Közbeszerzések Tanácsa? Rendelkezik-e erről az új Kbt.?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. válaszol erre a kérdésre, 379. §-ának (1) bekezdésében határozza meg a Tanács hatáskörét. E szerint a Tanács figyelemmel kíséri e törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 14.