Helyszíni bejáráson jelen lévők létszámának meghatározása

Kérdés: Sorra indulnak az építési beruházásaink, ahol szükséges helyszíni bejárást tartani. Maximálhatom-e gazdasági szereplőnként 1 főben a létszámot, ha feltételezem, hogy a korábbiakhoz hasonlóan nagy lesz az érdeklődés, és a fertőzésveszély miatt nem megengedhető, hogy túl sok ember mozogjon együttesen a sokszor szűk folyosókon?
Részlet a válaszából: […] ...tájékoztatásra vonatkozó 56. § nem ad iránymutatást. Amennyiben az eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérő előírta a helyszíni bejárást, akkor azt meg is kell tartania, nincs lehetőség attól eltekinteni, ellenkező esetben módosítani kell a felhívást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.
Kapcsolódó címkék:    

Feltöltési probléma az EKR-ben

Kérdés: A Kbt. 3. § 21. pontja és az 56. §-a alapján a helyszíni bejárási jegyzőkönyv is a közbeszerzési dokumentumok része, melyet publikusan kell feltölteni az EKR-be. Erre azonban legutóbb nem volt lehetőség, azaz ebben az esetben nem élt a publikusság kiválasztásának legördülőmenüje. Ilyenkor mi a teendő?
Részlet a válaszából: […]

Ma már publikusan kiválasztható és feltölthető a helyszíni bejárás jegyzőkönyve is az EKR-be.

(Kéziratzárás: 2020. 04. 02.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.
Kapcsolódó címkék:    

Konzultáció, kiegészítő tájékoztatás helyszíni bejárás esetén

Kérdés: Helyszíni bejárás alkalmazása esetén az ajánlatkérő rendelkezhet-e úgy a felhívásban, illetve a dokumentációban, hogy a helyszíni bejárás, illetve helyszín megtekintése során kiegészítő tájékoztatást, konzultációt nem nyújt? A korábbi Kbt. - 2011. évi CVIII. törvény - 45. §-ának (8) bekezdésében arra utalt, hogy a helyszíni bejárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatásra alkalmazandók a törvény 45. §-ának (1)-(7) bekezdései. Az eddigi gyakorlat szerint a felhívásban/dokumentációban rögzítésre került, hogy helyszíni bejárás során nem nyújt kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő, hanem a felmerült kérdéseket írásban, a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdésekben foglaltak szerint, a bejárást követően tehetik fel a gazdasági szereplők. (Ezt olyan okok indokolják, hogy nem minden esetben lehet a helyszíni bejárás során felmerült kérdésekre azonnal válaszolni stb.) Tekintettel arra, hogy a helyszíni bejárás során kiegészítő tájékoztatás nyújtására az új Kbt. szerint csak a konzultáció keretében kerülhet sor - az új Kbt. 56. §-ának (7) bekezdése csak a (6) bekezdésre utal vissza -, úgy kell-e értelmezni, hogy kötelező tartani konzultációt is, vagy alkalmazható a korábbi gyakorlat?
Részlet a válaszából: […] ...régi Kbt. esetében a kiegészítő tájékoztatásra helyszíni bejárás esetében általában visszautalt a törvény. Az új Kbt., a 2015. évi CXLIII. törvény esetében az alábbi, 56. § (6) bekezdésre történő visszautalás értelmezhető úgy, hogy a helyszíni bejárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Helyszíni bejárás előzetes közzététel hiányában

Kérdés: Folyamatban van egy nyílt, uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásunk. Potenciális ajánlattevő kiegészítő tájékoztatáskérést küldött, amelyben - többek között - kéri, hogy biztosítsunk helyszíni bejárást. Sem az ajánlati felhívás, sem a dokumentáció nem tartalmazza, hogy helyszíni bejárást tartunk. Tarthatunk-e úgy bejárást, hogy az ajánlati felhívást nem módosítjuk? A kiegészítő tájékoztatásban jelölnénk meg az időpontot, s azt valamennyi ajánlattételi dokumentációt letöltött ajánlattevő részére megküldenénk.
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban érthető az ajánlattevő igénye, mégis a szigorúbb álláspontra helyezkednénk. Mivel a helyszíni bejárás a konzultációval analóg, és erről a hirdetményt olvasónak is tudomása kell, hogy legyen, így ez a hirdetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.

Igény helyszíni bejárásra

Kérdés: A kiírást elolvasva, majd a dokumentációt átvéve úgy láttuk, hogy a beszerzés tárgya alapján indokolt lenne a helyszíni bejárás, de az ajánlatkérő úgy rendelkezett, hogy erre nem kerül sor. Kérhetjük-e ezt és milyen formában? Vagy támadjuk meg valamilyen jogcímen a kiírást? (Szerintünk bejárás nélkül nem lehet megalapozott ajánlatot tenni.)
Részlet a válaszából: […] ...helyszíni bejárás lehetőségének biztosítását az ajánlatkérő jogkörébe utalja a Kbt. Erre tekintettel az ajánlatkérő jogosult meghatározni, hogy adott közbeszerzési eljárásban kíván-e helyszíni bejárást tartani, avagy sem. Építési beruházás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.
Kapcsolódó címke:

Helyszíni bejárás és konzultáció

Kérdés: Helyszíni bejárás és konzultáció között az a különbség, hogy előbbin csak a helyszín tekinthető meg, kérdés nem tehető fel, csak írásban, mintha "normál" kiegészítő tájékoztatás lenne?
Részlet a válaszából: […] ...helyszíni bejárásra vonatkozóan a Kbt. nem tartalmazrészletes szabályokat, csak a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályokirányadók ebben az esetben.Mivel a helyszíni bejárás rendjét az ajánlatkérő határozzameg, ezt elviekben megteheti, de sok esetben praktikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

Ajánlatkérő "korlátozása" helyszíni bejáráson

Kérdés: Mi a teendő, ha a helyszíni bejárás során az ajánlatkérő nem tekintheti meg a gépeket, csak a terepen nézelődhet? Mi a helyszíni bejárás kötelező formája, hogyan tudom kikényszeríteni, hogy további információhoz jussunk?
Részlet a válaszából: […] ...helyszíni bejárás az ajánlatkérő kezdeményezéséretörténik, amelyet a felhívásban is köteles előre meghatározni. Amennyiben ahelyszíni bejárás során egyértelművé válik, hogy az eredeti bejárás céljaiközött ugyan szerepelt a gépek megtekintése, de azokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 23.
Kapcsolódó címkék:  

Helyszíni bejárás kötelezettsége építési beruházásnál

Kérdés: Építési beruházásnál kötelező-e a helyszíni szemle, bejárás?
Részlet a válaszából: […] ...ilyen kötelezettséget a Kbt. nem állapít meg. Ahelyszíni bejárás lehetőség, amelynek szabályait a törvény 56. §-ának (1)-(6)bekezdései tartalmazzák az alábbiak szerint.Az ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - azajánlati felhívásban és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 7.
Kapcsolódó címkék:  

Helyszíni bejárás szabályai a Kbt.-ben

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha az ajánlatkérő helyszíni bejárással teljesíti a kiegészítő tájékoztatási kötelezettségét?
Részlet a válaszából: […] ...január 15-étől ún. helyszíni bejárás, illetve ahelyszín megtekintése során is megadhatja az ajánlatkérő az ajánlattevő általigényelt kiegészítő tájékoztatást. A helyszíni bejárás (illetve a helyszínmegtekintésre) során adott tájékoztatásra a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 24.
Kapcsolódó címke: