Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott hiányos kérelem tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Eljárás a hirdetmény és a kérelem hiányossága esetén

Kérdés: Ha a hirdetmény, illetve az annak közzétételére irányuló kérelem hiányos, a Közbeszerzési Értesítő szerkesztősége elutasítja a közzétételt? Lehetséges-e a hiányok utólagos pótlása, és amennyiben igen, milyen eljárás keretében?
Részlet a válaszból: […]feladására határidőt határoz meg, azt, hogy a hirdetmény feladását az abban meghatározott határidőn belül adták-e fel. Amennyiben a Szerkesztőbizottság megállapítja, hogy a kérelem, illetőleg a hirdetmény nem felel meg az előzőekben foglaltaknak, a kérelmezőt - a hiány, illetőleg a jogszabályba ütköző előírás megjelölése mellett - írásban hiánypótlásra hívja fel a kérelem feladását követően legkésőbb két munkanapon belül abban az esetben, ha a Kbt. a hirdetmény közzétételére a feladástól számított ötnapos határidőt határoz meg; a kérelem feladását követően legkésőbb öt munkanapon belül abban az esetben, ha a Kbt. a hirdetmény közzétételére a feladástól számított tizenkét napos határidőt határoz meg [34/2004. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének a)-b) pontjai]. A hiánypótlásra történő felhívást a Szerkesztőbizottság a fenti esetekben olyan formában küldi meg a kérelmezőnek, amilyen módon a kérelmező a közzétételi kérelmet benyújtotta, azzal az eltéréssel, hogy a személyesen vagy kézbesítő útján benyújtott, vagy levélben megküldött kérelmek esetén a hiánypótlásra történő felhívást telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg. A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad arról, hogy amennyiben a felhívás alapján benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény a benyújtott tartalommal fog megjelenni, továbbá hogy a szerkesztési díj befizetését a kérelmezőnek igazolnia kell [34/2004. Korm. rendelet 10. §-ának (2)-(4) bekezdései]. Abban az esetben, ha a hirdetmény megfelel a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, de a kérelmező a szerkesztési díjat nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a Szerkesztőbizottság a befizetendő szerkesztési díj összegének meghatározásával hívja fel hiánypótlásra. A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad a hiánypótlásra nyitva álló határidőről is [34/2004. Korm. rendelet 10. §-ának (5)-(6) bekezdései]. A kérelemmel, illetőleg a hirdetménnyel kapcsolatos hiányok a kérelem, illetőleg a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben való benyújtásával a hiánypótlásra történő felhívás feladásától számított tizenöt napon belül pótolhatók azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény feladására határidőt határoz meg, illetőleg harminc napon belül pótolhatók az előző bekezdésen kívüli esetekben [34/2004. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének a)-b) pontja]. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 146
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,