Ajánlat érvénytelenné nyilvánítása hiánypótlási felhívásban nem kért hiányosság miatt

Kérdés: Jogsértő-e az ajánlatkérő eljárása akkor, ha hiánypótlási felhívást bocsát ki, majd pedig az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja egy olyan hiányosság miatt, amelynek pótlását a hiánypótlási felhívásban nem kérte?
Részlet a válaszából: […] Az érintett közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattevői konzorcium ajánlatát azzal az indokolással nyilvánította érvénytelennek, hogy a konzorcium elmulasztott csatolni egy fontos alátámasztó dokumentumot az egyik értékelési részszempont vonatkozásában. Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Hiánypótlás tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Az ajánlatkérőnek az az álláspontja, hogy nem adhat hiánypótlási határidőt, mert az eljárási szabály szerint a tárgyalás végéig lehet hiánypótolni. Mire alapozza ezt? És mi a helyzet akkor, ha gyakorlatilag nincs szakmai ajánlat az első ajánlatban?
Részlet a válaszából: […] A problémát véleményünk szerint az a félreértés okozza, hogy a Kbt. 89. § a) pontjának utolsó mondata egyéb nyilatkozatokra, dokumentumokra utal, és nem egyértelmű a szakmai ajánlat vizsgálatán kívüli dokumentumok vonatkozásában. A beérkezett ajánlatnak ugyanis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Hiánypótlás elrendelésének feltétele

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő három részre bontotta eszközbeszerzését. Az egyik ajánlattevő ajánlatában következetesen felcserélte az 1. és a 2. részt, így a felolvasólapon az 1. részre 6 millió forint, míg a 2. részre 1 millió forint ajánlatot tett, melyet az ajánlatában tételes árajánlattal alá is támasztott, vagyis az ajánlattevő ajánlatán belül nem volt ellentmondás. A tételes árajánlatból egyértelműen kiderül, hogy a részeket az ajánlattevő felcserélte, vagyis az 1. részre irreálisan magas ajánlatot, míg a 2. részre aránytalanul alacsony megajánlást tett, mindkét rész esetében helytelen műszaki tartalommal. Az ajánlatkérő a hibát úgy orvosolta, hogy hiánypótlásban felkérte a hibázó ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a felolvasólapot és a tételes árajánlatokat a megfelelő részek megjelölésével. Az ajánlattevő a hiánypótlást teljesítette, mind az árat, mind a tételes ajánlatot benyújtotta a helyes részekhez egyébként változatlan tartalommal, így ajánlata érvényes és nyertes is lett, vagyis a hiánypótlás nagymértékben befolyásolta az ajánlattevők között kialakult sorrendet. Helyesen járt-e el az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük a kérdés alapján, hogy a két részt teljes mértékben felcserélték, azaz nem csupán a felolvasólapok cseréje történt meg. A hiánypótlás elrendelésének feltétele a Kbt. 71. §-ának (3) bekezdése értelmében, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 10.

Hiánypótlás kizártsága

Kérdés: Az új Kbt. szerint mi az, ami nem hiánypótolható?
Részlet a válaszából: […] A hiánypótlási szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza. A kérdés szempontjából releváns rendelkezések az alábbiak:- az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 11.

Kimentés a közbeszerzésben

Kérdés: Hogyan alkalmazható a kimentés [új Kbt. 25. §-ának (8) bekezdése] intézménye?
Részlet a válaszából: […] A kimentés az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében tett intézkedéseket jelenti. Tekintettel arra, hogy az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplőnek lehetősége van a hatályos törvény 25. §-ának (8) bekezdése értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 17.

Hiánypótlási felhívások száma

Kérdés: Meddig folytatható a hiánypótlási felhívások kiadása?
Részlet a válaszából: […] ...jogszabályi rendelkezések célja a hiánypótlás biztosítása során a 67. §-ból egyértelműen megállapíthatóan az, hogy minden olyan ajánlat esetében, amely valamilyen érvényességi kellékhibában szenved, a hibákat, hiányosságokat a hiánypótlás során kiküszöböljék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 8.

Kbt. rendelkezéseitől eltérő hiánypótlás biztosítása

Kérdés: Eltérhet-e az ajánlatkérő a hiánypótlás biztosítása során a Kbt. rendelkezéseitől?
Részlet a válaszából: […] Nem térhet el, azonban a jogorvoslati gyakorlat egyre gyakrabban tekinti jogszerűnek az azonos hiányosságra vonatkozó újbóli hiánypótláskérést. Tehát a joggyakorlat inkább akceptálja a többszöri hiánypótlást, mint annak esetleges elmaradását. Azok a kezdeményezések, amelyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Hiánypótlás korlátozása a felhívásban

Kérdés: Megteheti-e az ajánlatkérő, hogy a hiánypótlás körét korlátozza az ajánlati felhívásban?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőnek nincs lehetősége eltekinteni a hiány­pótlás biztosításától.A Kbt. 67. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Mérlegelési lehetőség a hiánypótlás biztosítása kérdésében

Kérdés: Lehet-e olyan referenciát pótoltatni, amely nem felel meg a kiírásnak, például olyan feltételezéssel, hogy az értéket esetleg elgépelték? Ha nem biztosítjuk a hiánypótlás lehetőségét, sikerrel támadhatják-e meg az eljárást az érintettek, illetve - mivel a hiánypótlási eljárás "időkiesést" okoz - célszerű-e "értelmetlensége" ellenére is biztosítani azt?
Részlet a válaszából: […] ...módosítása nemhibajavításnak minősül, hiszen az ajánlatot módosítaná, így már beadott, tehátnem hiányzó referencia esetében, hiánypótlás biztosítása esetében sincslehetőség pótlására. A hiánypótlás körében a módosított törvény többkötelezettséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.