Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott hiánypótlás gyakorisága tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ajánlat érvénytelenné nyilvánítása kétszeres hiánypótlást követően

Kérdés: Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőben benyújtotta az előírt alkalmassági követelmény tekintetében (egyben értékelési szempontra) a három szakember képzettségét/végzettségét alátámasztó iskolai oklevelét és önéletrajzát. Az önéletrajzok végén a következő szövegezésű rendelkezésre állási nyilatkozat található: "Nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezése állok, közreműködöm a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná." Az ajánlatkérő felhívta az ajánlattevő figyelmét, hogy használhat a kiadottól eltérő nyilatkozatot, de annak tartalmilag meg kell egyeznie az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta tartalmával. Az érintett ajánlattevő a következő hiánypótlása során azonban nem kiegészítette a szakmai önéletrajzok utolsó oldalain szereplő, rendelkezésre állási nyilatkozatok tartalmát, hanem külön csatolt önéletrajzot, amelynek a végén már nem szerepel részben sem rendelkezésre állási nyilatkozat, továbbá külön becsatolta a rendelkezésre állási nyilatkozatokat az ajánlatkérő által kiadott mintát alkalmazva. Az ajánlatkérő jogszerűen érvénytelenítheti-e az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, vagy elfogadható ez a hiánypótlás?
Részlet a válaszból: […]kérdőjelezni az ajánlatkérő. Önmagában a problémát véleményünk szerint nem az okozza, hogy a második hiánypótlásnál végül az ajánlatkérő által kért eredeti mintát alkalmazta az ajánlattevő, hanem hogy a saját tartalom előírása milyen mértékben kötelező. Hiába írta elő az ajánlatkérő, hogy eltérő nyilatkozat is elfogadható, ha tartalmilag pontosan ugyanazokat a kifejezéseket várja el az ajánlattevőtől. Amennyiben így gondolja, és emiatt érvényteleníti az ajánlatot (természetesen hivatkozva a hiánypótlás hiányosságára, majd későbbi kiegészítésére), úgy azt a kockázatot vállalja, hogy egy jogorvoslati eljárás során a jogorvoslati fórum meg fogja vizsgálni, hogy a többlettartalom feltétlenül szükséges volt-e ahhoz, hogy a rendelkezésre állás megítélhető legyen. Mivel erre vonatkozóan pontos jogszabályi kötelezettség nem áll fenn, így véleményünk szerint a többletinformáció iránti igény nem jogszerű, az eredeti nyilatkozati tartalom nem kérhető teljes egészében számon, amennyiben tartalmilag egyébként megfelelő dokumentum került benyújtása. Ennek vonatkozásában,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4798

2. találat: Kétszeres hiánypótlás tilalma

Kérdés: Az ajánlatkérő első alkalommal hiánypótoltatja az aláírást, majd a következő körben annak fordítását. Nem ütközik-e ez a kétszeres hiánypótlás tilalmának szabályába?
Részlet a válaszból: […]vonatkozásában további felhívási kötelezettsége van. Amennyiben formai hiányosság (elektronikus aláírás) vagy az idegen nyelvű irat miatt az érintett dokumentum tartalmának fordítására vonatkozó dokumentum kerül bekérésre, az ütközik a kétszeres hiánypótlás tilalmába, mivel valóban új hiányosság felmerülését követően kéri az ajánlatkérő.A Kbt. fentiekben hivatkozott 71. § (6) bekezdése a következők szerint szól: az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy a közbeszerzési dokumentumokban feltüntette, hogy ilyen esetben nem -vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.Abban az esetben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4696

3. találat: Ismételt hiánypótlás lehetősége

Kérdés: Lehet-e újra ugyanazt hiánypótoltatni? Mi zárja ezt ki? Mi történik, ha mégis újra hiánypótoltatom ugyanazt a kérdéskört, annak ellenére, hogy már egyszer kértem? (Legfeljebb eljárásjogi hibát vétek, de lesz egy érvényes ajánlat az eljárásban.)
Részlet a válaszból: […]szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.Ezt a gyakorlatot tágítja az az ajánlatkérői gyakorlat, mely ugyanazt a hiányosságot más szempontból kéri számon az ajánlattevőn. Európai Unióból származó forrásból támogatott projekt esetében érthető az ajánlatkérő gyakori kockázatvállalása, ha például a legalacsonyabb árat kínáló ajánlattevőt pótoltatják újra. Ennek elsősorban az az oka, hogy az ellenőrzés során nem kívánnak szabálytalanság miatt kedvezőtlenebb helyzetbe kerülni, ezért nem pontosan ugyanarra, de valójában azonos hiányosság vonatkozásában bocsátanak ki hiánypótlási felhívást.A hiánypótlás főszabálya, hogy egy hiányosságot egy alkalommal pótoltathat az ajánlatkérő. Ezt azonban az érvénytelenségi szabályok nem emelik ki külön, mint például az indokolás hiánypótlásával kapcsolatos alábbi előírás vonatkozásában:A Kbt. 73. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3972
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Hiánypótlási felhívások száma

Kérdés: Meddig folytatható a hiánypótlási felhívások kiadása?
Részlet a válaszból: […]érvényes és értékelhető ajánlatok száma növekedjen.Erre tekintettel a 67. § (5) bekezdése rendelkezik az újabb hiánypótlás lehetőségéről, a következő tartalommal.Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (részvételre jelentkező) az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3496

5. találat: Eljárás ismételten hiányos ajánlat esetén

Kérdés: Kérdésünk a hiánypótlással kapcsolatos, nevezetesen: hányszor kell kérni a pótlást, ha ismételten hiányos az ajánlat?
Részlet a válaszból: […]szerinti hiánypótlás lehetőségének biztosításáról vagy ennek kizárásáról az ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban kell rendelkeznie. Az ajánlattevőnek tehát lehetősége van a hiánypótlás kizárására is, minthogy azt - egyebek mellett - a Kbt. 120. § (1) bekezdésének e) pontja megengedi (az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell a hiánypótlás lehetőségét vagy annak kizárását). Ha az ajánlatkérő nem zárja ki a hiánypótlást, és ennek körébe eső hiányt állapít meg, a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőről egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az öszszes ajánlattevőt. Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlást követően - adott esetben - a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. Az ismertetett jogszabályi rendelkezésekből egyértelmű, hogy az ajánlatkérő több alkalommal is lehetőséget adhat a hiánypótlásra egy adott közbeszerzési eljárásban, de úgy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 809
Kapcsolódó tárgyszavak: