Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott hiánypótlás tartalma tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Korábbi indokolás megváltoztatása hiánypótlásban

Kérdés: Értelmezhető-e a hiánypótlás aránytalanul alacsony ár indokolásakor?
Részlet a válaszból: […]így akár az is felmerülhet, hogy nem indokolás benyújtására, hanem hiánypótlásra vonatkozó határidőt határoz meg az ajánlatkérő az indokolás ellentmondásaival kapcsolatos kérdésének benyújtásakor.A törvény 71. §-ának (5) bekezdése szerint amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.Természetesen ennek következménye van az önkéntes hiánypótlás értelmezése vonatkozásában is, hiszen egy újabb indokoláskérés, mely felvilágosításkérést is magában foglal, akár úgy is értelmezhető, hogy az ajánlatkérő a korábbiakban benyújtott indokolásokat önkéntesen módosítsa, hiszen nyitva áll a határidő arra, hogy önkéntesen eldöntse utólag, mit szeretett volna leírni.A 71. § (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.Véleményünk szerint a 71. § hiánypótlása és a 72. § szerinti indokoláskérés két külön jogi instrumentum, melynek együttes alkalmazása nem teszi szükségessé a parttalan indokolások és azok javításának korlát nélküli elfogadását. A 72. § szerinti indokolás kérése keretében az ajánlatkérőnek is érdemes figyelnie arra, hogy ne felvilágosítást kérjen, hanem további indokolást az esetlegesen fennálló ellentétes információk vonatkozásában az indokolások között. Nem várható el, hogy parttalan módosításokkal és utólagos változtatásokkal tegye elfogadhatóvá az ajánlattevő ajánlatát, válaszolva az indokoláskérések tartalmára.A Kbt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, és erről a kérésről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4470

2. találat: Hiánypótlási kötelezettség "körülírása"

Kérdés: Az ajánlatkérő előírhatja-e a hiánypótlásra vonatkozó kikötéseit (például hány alkalommal lehet hiányt pótolni, ha nem akar hiánypótlási eljárást lefolytatni, akkor azt is jelezze, ha nem érkezik hiánypótlás, az ajánlat érvénytelen stb.)?
Részlet a válaszból: […]éppen azt nem eredményezhette, hogy az érintett ajánlattevőket mielőbb felhívják hiánypótlásra. Ennek megfelelően az ajánlatkérő előírhatja tehát hiánypótlásra vonatkozó kikötéseit, azaz hogy egy vagy több alkalommal is engedélyezi-e a hiánypótlást, azonban ennek további számszerűsítése idegen az új szabályozástól. Éppen ennek nincs értelme, hiszen az ajánlatkérő pontosan attól a rugalmasságtól fosztja meg az eljárást, amelyet az új szabályozás céloz, azaz hogy a legkirívóbb hiányosságokra azonnal felhívja a figyelmet, a további pontatlanságokat pedig később jelezze. Ez még nem jelenti azt, hogy ugyanaz a tartalmi elem újra pótoltatható lenne, azaz ebben a tekintetben a szabályozás nem újult meg. A hiánypótlás elmaradásának következményeiről természetesen lehet tájékoztatni az ajánlattevőt - hiszen a Kbt. erre vonatkozó szabályozása esetleg ismeretlen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 575
Kapcsolódó tárgyszavak: