Hiánypótlási határidő meghosszabbítása

Kérdés: Meddig hosszabbíthatom meg a hiánypótlási határidőt? Az ajánlattevők különböző időintervallumokat kérnek egyéb eljárási cselekményeikben. Köteles vagyok-e a leghosszabb határidőt igénylő kérést választani?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. nem foglalkozik a hiánypótlási határidő meghosszabbításával, ugyanakkor ennek nincs akadálya, hiszen elősegíti az esélyegyenlő és sikeres ajánlattételt. Megtagadására is lehetőség van, hiszen a hiánypótlási határidő meghosszabbítására a Kbt. nem kötelezi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.
Kapcsolódó címkék:  

Hiánypótlás-benyújtás elmulasztásának következménye

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlattevő elkészíti a hiánypótlást, és fel is tölti azt, de nem nyújtja be az EKR-en keresztül?
Részlet a válaszából: […] Mivel az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben azokat a dokumentumokat, amelyek csak előkészítés alatt állnak, az ajánlatkérő nem láthatja, így nem igazolható, hogy mely időpontban pontosan milyen tartalom volt feltöltve az EKR-be az ajánlattevő által úgy, hogy az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Hiánypótlás elkésettségének szankciója

Kérdés: Elkésett hiánypótlás esetére az ajánlatkérő azt írta a dokumentációban, hogy ebben az esetben az ajánlat eredeti példányát veszi figyelembe az elbírálás során. Ilyenkor - ha nem teljesítem a hiánypótlást - nem érvénytelen az ajánlatom? Mit bírál el ekkor az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] A hiánypótlásra vonatkozó szabályok egyértelművé teszik, hogy a nem előírt határidőben teljesített hiánypótlás nem teszi az eredeti ajánlatot automatikusan érvénytelenné. Az előírás alapján az eredeti dokumentumot kell figyelembe venni, mely akár formai hiányosságot is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.
Kapcsolódó címkék:  

Hiánypótlás tervezett időpontjának, határidejének megjelölése az ajánlattételi felhívásban

Kérdés: Meg kell jelölnöm az ajánlattételi felhívásban a hiánypótlás tervezett időpontját és határidejét?
Részlet a válaszából: […] A hiánypótlás határidejét a Kbt. 67. §-ának (2) és (5) be­kezdései szabályozzák.A rendelkezések értelmében a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.

Határidőn túli hiánypótlás kezelése

Kérdés: Ajánlatkérőként elfogadhatjuk-e a határidő lejártát követően teljesített hiánypótlást, valamint az ajánlattevő által adott felvilágosítást, hiszen itt már nem áll be az ajánlati kötöttség? Ez mérlegelési jogkör?
Részlet a válaszából: […] ...igényeknek. A megoldás tehát nem a határidő egyedi meghosszabbítása, vagy a későbbi benyújtás megengedése. Amennyiben kiderül, hogy a hiánypótlási határidő rövid volt, az ajánlatérőnek lehetősége van meghosszabbítani azt. Ez jogszerű lehetőség a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.
Kapcsolódó címkék:  

Hiánypótlási határidő kötelező minimuma

Kérdés: Általában a hiánypótlásra megadott határidő ésszerűtlenül rövid, és gyakran péntektől hétfőig terjed. Rendelkezik-e a Kbt. kötelező hiánypótlásihatáridő-minimumról, illetve mit tehetünk, ha gyakorlatilag képtelenség a hiányokat a megadott határidőn belül pótolni?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdésben meghatározottkörben - a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat azajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig - Kbt. 83.§-ának (1)-(4) bekezdései.A Kbt. tehát nem írja elő a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
Kapcsolódó címke:

Késedelem ügyintézési határidő miatt

Kérdés: Hiánypótlási határidővel kapcsolatban kérdezzük, hogy hatósági okirat pótlásakor milyen igazolási lehetősége van az ajánlattevőnek (például egy 30 napos ügyintézés esetén)?
Részlet a válaszából: […] Ha a megadott idő alatt bizonyíthatóan nem kérhető be azokirat, ezt a hiánypótlás lejárta előtt jelezni kell az ajánlatkérőnek,hivatkozva a Kbt. 1. §-ának (2) bekezdésére, tekintettel arra, hogy azesélyegyenlőség a hiánypótló felet is megilleti azon ajánlattevőkkel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 2.
Kapcsolódó címkék: