Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott hiánypótlási határidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hiánypótlási határidő meghosszabbítása

Kérdés: Meddig hosszabbíthatom meg a hiánypótlási határidőt? Az ajánlattevők különböző időintervallumokat kérnek egyéb eljárási cselekményeikben. Köteles vagyok-e a leghosszabb határidőt igénylő kérést választani?
Részlet a válaszból: […]Közbeszerzési Hatóság Hiánypótlási útmutatója is kitér röviden a kérdésre az alábbiak szerint. [A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a hiánypótlás szabályairól (KÉ 2020. évi 180. szám; 2020. szeptember 16.).]Az útmutató utal arra, hogy a hiánypótlás teljesítésére megállapított határidő minden ajánlattevő/részvételre jelentkező egyidejű tájékoztatása mellett, a hiánypótlási határidő lejárta előtt meghosszabbítható, feltéve, hogy az alapelvi sérelmekkel nem jár. Szükséges tehát minden ajánlattevő tájékoztatása, mely az EKR-ben eleve megvalósul,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4579
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Hiánypótlás-benyújtás elmulasztásának következménye

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlattevő elkészíti a hiánypótlást, és fel is tölti azt, de nem nyújtja be az EKR-en keresztül?
Részlet a válaszból: […]jutott az ajánlatkérő tudomására. Ezért az eljárási cselekmény függőben hagyása egyben azt is jelenti, hogy azt az ajánlattevő nem kívánta benyújtani. Hasonló döntés született a D. 52/2020. számú ügyben, ahol a Döntőbizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló iratokat, és megállapította, hogy az ajánlatkérő megfelelő határidőt tűzve, 2019. április 15. napján szólította fel az egyéb érdekeltet a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására, 2019. április 23. napján 9 órai határidő megjelölésével. Az egyéb érdekelt a jogorvoslati eljárás során maga is elismerte, hogy az ajánlatkérő felhívásának - az EKR-rel kapcsolatos jártasság hiánya miatt - csak 2019. április 23. napján 11 óra 30 perckor tett eleget, ugyanis a feltöltött dokumentumok beküldését ekkor aktiválta. Mivel nem kerültek a dokumentumok benyújtásra határidőben, hanem azon túl, melyet az ajánlatkérő elfogadott, ezzel megsértette a Kbt. 71. § (1) bekezdését és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontját. A döntés indoka,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4493

3. találat: Hiánypótlás elkésettségének szankciója

Kérdés: Elkésett hiánypótlás esetére az ajánlatkérő azt írta a dokumentációban, hogy ebben az esetben az ajánlat eredeti példányát veszi figyelembe az elbírálás során. Ilyenkor - ha nem teljesítem a hiánypótlást - nem érvénytelen az ajánlatom? Mit bírál el ekkor az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]hiányosságot is jelenthet, ami nem eredményez automatikus érvénytelenséget.A Kbt. 67. §-ának (9) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az elő­írt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3650
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Hiánypótlás tervezett időpontjának, határidejének megjelölése az ajánlattételi felhívásban

Kérdés: Meg kell jelölnöm az ajánlattételi felhívásban a hiánypótlás tervezett időpontját és határidejét?
Részlet a válaszból: […]továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt.Fentiek alapján az ajánlatkérő nem köteles előre - a korábbi szabályozás ezt megkívánta, de ez megváltozott -, már az ajánlati vagy részvételi felhívásban meghatározni azt, hogy hány napos határidőt biztosít majd a hiányzó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok stb. pótlására. Ez nyilvánvalóan attól függően alakul, hogy milyen hiányt, hiányosságot észlelt az ajánlatkérő, és annak a pótlása ésszerűen milyen határidővel írható elő.Lényeges, hogy mindegyik ajánlattevő számára azonos határidőt kell megállapítani, nem lehet eltérés ebben akkor sem, ha az egyik ajánlattevőnek mindösszesen egy, míg a másiknak több[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3527

5. találat: Határidőn túli hiánypótlás kezelése

Kérdés: Ajánlatkérőként elfogadhatjuk-e a határidő lejártát követően teljesített hiánypótlást, valamint az ajánlattevő által adott felvilágosítást, hiszen itt már nem áll be az ajánlati kötöttség? Ez mérlegelési jogkör?
Részlet a válaszból: […]megállapítását is azon az alapon kell kezelni, hogy addigra vélhetően minden ajánlattevő képes legyen megfelelni az igényeknek. A megoldás tehát nem a határidő egyedi meghosszabbítása, vagy a későbbi benyújtás megengedése. Amennyiben kiderül, hogy a hiánypótlási határidő rövid volt, az ajánlatérőnek lehetősége van meghosszabbítani azt. Ez jogszerű lehetőség a teljesíthetetlen határidő módosítására, melyet időben és egységesen minden ajánlattevő részére azonos feltételekkel kell megtenni. A kérdés nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3162
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Hiánypótlási határidő kötelező minimuma

Kérdés: Általában a hiánypótlásra megadott határidő ésszerűtlenül rövid, és gyakran péntektől hétfőig terjed. Rendelkezik-e a Kbt. kötelező hiánypótlásihatáridő-minimumról, illetve mit tehetünk, ha gyakorlatilag képtelenség a hiányokat a megadott határidőn belül pótolni?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos formai előírásoknak való utólagos megfeleltetésre irányulhat. Hiánypótlásnak van helye akkor is, ha az ajánlattevő nem megfelelő példányszámban nyújtotta be ajánlatát. A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. Az ajánlattevő - a fenti, második bekezdésben meghatározott körben - a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig - Kbt. 83. §-ának (1)-(4) bekezdései. A Kbt. tehát nem írja elő a hiánypótlás minimális határidejét, de a kérdésben is jelzetteknek megfelelően a határidő megállapítása nem történhet meg úgy, hogy az ajánlattevőnek fizikailag ne legyen lehetősége nyilatkozatok, hivatalos iratok beszerzésére. Nem véletlenül javasolt minél teljesebb ajánlat vagy részvételre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2293
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Késedelem ügyintézési határidő miatt

Kérdés: Hiánypótlási határidővel kapcsolatban kérdezzük, hogy hatósági okirat pótlásakor milyen igazolási lehetősége van az ajánlattevőnek (például egy 30 napos ügyintézés esetén)?
Részlet a válaszból: […]hogy az esélyegyenlőség a hiánypótló felet is megilleti azon ajánlattevőkkel szemben, amelyek nem mulasztották el az adott okiratot vagy annak hiteles másolatát csatolni az ajánlathoz, részvételi jelentkezéshez. Ebben az esetben a hiánypótlás határidejének módosítására van szükség, amelyre a Kbt. lehetőséget ad. Az eljárás eredményessége tehát az alapvető cél, és ehhez az ajánlattevőnek is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 615
Kapcsolódó tárgyszavak: ,