Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott hibajavítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyéni vállalkozó adatainak javítása hibás regisztráció esetén

Kérdés: Egyéni vállalkozó ajánlattevő EKR-regisztrációja során magánszemély megnevezéssel regisztrálta magát (például: Minta János egyéni vállalkozó helyett Minta Jánosként), majd így nyújtotta be ajánlatát. A hiba egyértelmű a többi megadott adatból következően (például: adószám). Az ajánlatkérő hiánypótlás/felvilágosítás keretein belül kérheti-e az adatok javítását, módosítását?
Részlet a válaszból: […]regisztrációját, hiszen mint magánszemély jelentkezett be az EKR-be, de egyéni vállalkozóként adott ajánlatot. Így az eljárás során megadhatja az adószámát, mindez nem akadályozhatja meg az ajánlattételben, és az ajánlatkérő sem tekintheti semmilyen módon érvénytelennek, hiszen nem valótlan adatokat közölt a regisztráció során. Fontos, hogy egyértelmű legyen az ajánlatkérő számára, hogy milyen minőségében kíván az ajánlattevő ajánlatot tenni, és a későbbiekben szerződni, így az eljárás során az információ megadása kérhető, hiánypótlás keretében megadható. Semmilyen módon nem javasolt másik, új regisztráció alkalmazása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4556
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Hibajavítás kezelése informatikai projekteknél a szerződésteljesítés folyamatában

Kérdés: Informatikai projektek (például informatikai rendszerek tervezése, bevezetése) megvalósítása esetében előfordul, hogy az egyes mérföldkövek teljesülése során az ajánlatkérő/megrendelő a teljesítésigazolás aláírása előtt kér néhány hibajavítást, amivel a mérföldkő (így akár a végteljesítési határidő) akár 1-2 héttel kitolódhat. Ezek az időeltolódások hogyan kezelhetők jogszerűen? A kérdés vonatkozik akár nyílt közbeszerzési eljárásos eljárás, vagy keretmegállapodást követő verseny-újranyitásos eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére is. Ezek a hibajavítások teljesen "normálisak" e projektek esetében, mégis kérdéses, hogy ez hibás teljesítésnek minősül-e, esetleg minden ilyen esetben szerződésmódosítást kell kezdeményezni?
Részlet a válaszból: […]szükséges lenne utalni a szerződésben, hiszen ha minden apró, a további munkát egyébként nem akadályozó (például miért piros a gomb, legyen inkább zöld) típusú problémát hibás teljesítésként értelmez az ajánlatkérő, úgy az ajánlattevő folyamatosan kötbérfizetési kötelezettség mellett javítgat, és ennek következtében a többi határidő sem lesz tartható.Lényeges, hogy a hiba jellege és fontossága azonosítva legyen, és ennek megfelelően kerüljön a mérföldkő lezárásra. Ennek a szabályrendszernek a kialakítása, ha még a teljesítés elején járunk, elképzelhető szerződésmódosításként, amennyiben erre az ajánlatkérő nem gondolt, vagy eleve nyílt eljárásban történt a beszerzés, és az ajánlattevőnek nem volt lehetősége hatást gyakorolni a szerződésre.Amennyiben a felek a hibajegyzék nélküli tökéletes működést definiálták teljesítésnek, úgy kevés a mozgástér, ezért szükséges a hibák jellegét megkülönböztetni, és ehhez kötni az egyes mérföldköveket. Ha egy-egy hiba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4525

3. találat: Számítási hiba javítása az EKR-ben

Kérdés: Az EKR-ben a számítási hibát ténylegesen ki javítja ki? Egyrészt az ajánlatkérő, mint régen, de valójában az ajánlattevő? Ezt hogyan kell kezelni, értelmezni a gyakorlatban?
Részlet a válaszból: […]értéket köteles megadni számítási hiba javítására való felszólítás keretében, így valójában a hibát az ajánlatkérő tárja fel. Ezt követően az ajánlatkérő teljeskörűen tájékoztatja az ajánlattevőt, jelezve a pontos változtatás tartalmát, melyet az alábbi, 20. § (5) bekezdése szerint úgy alakít ki, hogy az egyes értékeket alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy egyéb adatot.A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4176
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Árlista hibájának javítása

Kérdés: A bontást követően észleljük, hogy a részletes árlistánkba hibás tétel került. Két tételt felcseréltünk, azaz az egyik nagyon magas, a másik nagyon alacsony lett. A két termék árát más-más mennyiséggel kellett kalkulálni, tehát a csere a teljes ajánlati árat is változtatja. Nem a mérték érdekes, mert nem különösebben fontos a két termék, hanem az elv. Lehet ezt javítani? Milyen módon? Ha az egyik tétel így marad, aránytalanul alacsony lenne az ár. Javíthatjuk ezt a szerződés aláírása után?
Részlet a válaszból: […]érinti, így hiánypótlás keretében a csere nem kezelhető. Amennyiben a végső árat a hiba nem befolyásolná, úgy ezt a megoldást alkalmazhatná az ajánlatkérő.A 71. § (8) bekezdése szerint a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:- nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és- annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja - a) és b) pontok.Ha azonban a szerződést már aláírták, azt az ajánlat tartalmának megfelelően kell aláírni, az összegezés eljuttatását követően nincs lehetőség a hibák javítására. A szerződés megszületését követően, amennyiben arra van lehetőség, módosíthatják a felek a szerződést. Mivel az ajánlati ár értékelési szempont volt, és az esetleges módosítás így olyan elemet érintene, ami értékelésre került, kevés az esélye annak, hogy az ajánlattétel során bekövetkezett hibát az ajánlattevő a szerződésmódosításra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4163
Kapcsolódó tárgyszavak: ,