Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott hibás ajánlat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hibajavítás kezelése informatikai projekteknél a szerződésteljesítés folyamatában

Kérdés: Informatikai projektek (például informatikai rendszerek tervezése, bevezetése) megvalósítása esetében előfordul, hogy az egyes mérföldkövek teljesülése során az ajánlatkérő/megrendelő a teljesítésigazolás aláírása előtt kér néhány hibajavítást, amivel a mérföldkő (így akár a végteljesítési határidő) akár 1-2 héttel kitolódhat. Ezek az időeltolódások hogyan kezelhetők jogszerűen? A kérdés vonatkozik akár nyílt közbeszerzési eljárásos eljárás, vagy keretmegállapodást követő verseny-újranyitásos eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére is. Ezek a hibajavítások teljesen "normálisak" e projektek esetében, mégis kérdéses, hogy ez hibás teljesítésnek minősül-e, esetleg minden ilyen esetben szerződésmódosítást kell kezdeményezni?
Részlet a válaszból: […]szükséges lenne utalni a szerződésben, hiszen ha minden apró, a további munkát egyébként nem akadályozó (például miért piros a gomb, legyen inkább zöld) típusú problémát hibás teljesítésként értelmez az ajánlatkérő, úgy az ajánlattevő folyamatosan kötbérfizetési kötelezettség mellett javítgat, és ennek következtében a többi határidő sem lesz tartható.Lényeges, hogy a hiba jellege és fontossága azonosítva legyen, és ennek megfelelően kerüljön a mérföldkő lezárásra. Ennek a szabályrendszernek a kialakítása, ha még a teljesítés elején járunk, elképzelhető szerződésmódosításként, amennyiben erre az ajánlatkérő nem gondolt, vagy eleve nyílt eljárásban történt a beszerzés, és az ajánlattevőnek nem volt lehetősége hatást gyakorolni a szerződésre.Amennyiben a felek a hibajegyzék nélküli tökéletes működést definiálták teljesítésnek, úgy kevés a mozgástér, ezért szükséges a hibák jellegét megkülönböztetni, és ehhez kötni az egyes mérföldköveket. Ha egy-egy hiba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4525

2. találat: Eljárás az ajánlat hibája, hiányossága esetén

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a dokumentációban szereplő azon kitételt, hogy az ajánlat bármely hibája, hiányossága az ajánlat érvénytelenségét eredményezi? Ezek szerint hiánypótlásra tekintet nélkül?
Részlet a válaszból: […](1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől vagy részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérni.A fenti rendelkezés a közbeszerzési eljárásban nem hagyható tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3710

3. találat: Hibajavítás határai

Kérdés: A felvilágosítás megadása során van-e lehetőség hibajavításra, és ha igen, milyen terjedelemben? (Elsősorban az ajánlati ár javítására vonatkozik a kérdésünk.)
Részlet a válaszból: […]értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.Minden esetben egyedileg kell vizsgálni az eltérés okát, de kijelenthető, hogy amennyiben az ajánlatból egyértelműen kiderül az eltérés oka, például a költségvetésben számítási hiba van, mely érinti az összesített eredményét az egyes soroknak, vagy az ajánlatban több helyen azonos szám szerepel, de a felolvasólapon nem, akkor azt az ajánlatkérő javíthatja. Előbbi esetben számítási hiba javításával, utóbbi esetben az ajánlatkérőnek először felvilágosításkérés keretében van lehetősége tisztáznia a helyzetet. Nem adható ugyanakkor egységes megoldás, ha az ajánlatkérő egyszerűen összecserélte az egyes részekre adott árat, vagy elfelejtette az áfát jelezni a felolvasólapon. Összességében tehát az ajánlati ár változására csak abban az esetben van lehetőség, ha az ajánlatból egyértelműen kiderül a valódi ár, vagy a számítási hiba javítását az ajánlatkérő döntése alapján egyértelműen el lehet végezni.A felvilágosítás kérésének azonban megvannak azok a korlátai, amelyeket az ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie. A hiánypótlás szabályai mellett található, felvilágosításkérésre irányuló szabályok ugyanolyan szigorúak a felvilágosításkéréssel kapcsolatban is. Tehát hasonlóképpen nem irányulhat a kérés tárgyalásra, vagy megadása nem járhat az ajánlat módosításával.A Kbt. fentieket megalapozó rendelkezései a következők:- az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől vagy részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérni;- a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3657
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Hibajavítással kapcsolatos tájékoztatás

Kérdés: Ha az ajánlatkérő számítási hibát javít, arról csak az érintett ajánlattevőt kell tájékoztatnia?
Részlet a válaszból: […]arról az összes ajánlattevőt egy­idejűleg, írásban, haladéktalanul tájékoztatni köteles.A javítási lehetőséget korlátozza a Kbt. 67. §-ának (8) bekezdése. A rendelkezés szerint abban az esetben, ha átalánydíjas kivitelezési szerződésről van szó, és az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetésben az ajánlattevő kisebb jelentőségű korrekciókat végez (tételek és egységárak pótlása, módosítása, kiegészítése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3649
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Hiánypótlás hibás ajánlati elem vonatkozásában

Kérdés: Lehet-e hiánypótlás tárgya az ajánlat hibásan benyújtott része?
Részlet a válaszból: […]pótlására lehetőséget biztosít (teljes körű), vagy bizonyos, előre meghatározott körre korlátozza azt (korlátozott). Ilyen lehet például a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások köre, vagy például az alkalmassággal kapcsolatos igazolások köre. Az tehát, hogy az "ajánlat hibásan beadott része" lehet-e hiánypótlás tárgya, a fent kifejtettek alapján, több szempontból is vizsgálatot igényel a következők szerint. 1. Elsőként azt kell vizsgálni, hogy az ajánlat hibásan beadott része egyáltalán hiánypótlás alá eshet-e, azaz a Kbt. 83. §-a szerint arra kiterjedhet-e a hiánypótlás. 2. Amennyiben igen, azt kell megnézni, hogy az adott közbeszerzési eljárásban van-e hiánypótlás, vagy azt az ajánlatkérő kizárta. 3. Végezetül, ha az adott eljárásban van hiánypótlásra lehetőség, azt kell megvizsgálni, hogy az teljes körű vagy korlátozott körben engedélyezett. Korlátozott körben engedélyezett hiánypótlás esetén át kell tekinteni azt is, hogy a hiánypótlás mely ajánlati elemekre terjed ki, és a hibás ajánlati rész ebbe a körbe beletartozik-e. Az 1. pont kapcsán hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a hibásan beadott ajánlati résszel összefüggésben hiba alatt a hiányosságot értelmeztük. Meg kell különböztetni ettől azt az esetet, amikor a hiba nem formai, hanem tartalmi jellegű. Ebbe a körbe tartoznak azok az esetek, amikor az ajánlattevő az ajánlat összeállítása során valamilyen számítási hibát vét, vagy valamely adatot elír, emiatt egyes ajánlati elemek eltérnek attól, amire ténylegesen ajánlatot akart tenni. Sajnos, az ilyen "tévedések" korrigálására csak az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetősége. Az ajánlatok felbontását követően a hibás ajánlati elemek még az ajánlatkérő hozzájárulásával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1592
Kapcsolódó tárgyszavak: ,