Hibajavítás kezelése informatikai projekteknél a szerződésteljesítés folyamatában

Kérdés: Informatikai projektek (például informatikai rendszerek tervezése, bevezetése) megvalósítása esetében előfordul, hogy az egyes mérföldkövek teljesülése során az ajánlatkérő/megrendelő a teljesítésigazolás aláírása előtt kér néhány hibajavítást, amivel a mérföldkő (így akár a végteljesítési határidő) akár 1-2 héttel kitolódhat. Ezek az időeltolódások hogyan kezelhetők jogszerűen? A kérdés vonatkozik akár nyílt közbeszerzési eljárásos eljárás, vagy keretmegállapodást követő verseny-újranyitásos eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére is. Ezek a hibajavítások teljesen "normálisak" e projektek esetében, mégis kérdéses, hogy ez hibás teljesítésnek minősül-e, esetleg minden ilyen esetben szerződésmódosítást kell kezdeményezni?
Részlet a válaszából: […] Szerződésmódosításra jellemzően ebben a helyzetben már nincs idő, hiszen a véghatáridő eltelt.Esetünkben a kulcs a hibás teljesítés értelmezésén van. Ha olyan hibáról beszélünk, ami a következő mérföldkőhöz való elindulást/eljutást nem akadályozza, vagy az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

Eljárás az ajánlat hibája, hiányossága esetén

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a dokumentációban szereplő azon kitételt, hogy az ajánlat bármely hibája, hiányossága az ajánlat érvénytelenségét eredményezi? Ezek szerint hiánypótlásra tekintet nélkül?
Részlet a válaszából: […] Mivel a Kbt. 67. §-ának alkalmazása kötelező, így az érintett előírás csak és kizárólag a hiánypótlás, felvilágosításkérés szabályainak figyelembevételével értelmezhető az alábbiak szerint.A közbeszerzési törvény 67. §-ának (1) bekezdése szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Hibajavítás határai

Kérdés: A felvilágosítás megadása során van-e lehetőség hibajavításra, és ha igen, milyen terjedelemben? (Elsősorban az ajánlati ár javítására vonatkozik a kérdésünk.)
Részlet a válaszából: […] A kérdés feltehetően arra vonatkozik, hogy az ajánlattevő a felolvasólapon elírta az ajánlati árat, melyre az ajánlatkérő rákérdezett, hiszen sem számítási hibajavítás keretében nem tudja orvosolni a kérdést, sem eldönteni nem tudja, mi oka lehet az eltérésnek az ajánlati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.

Hibajavítással kapcsolatos tájékoztatás

Kérdés: Ha az ajánlatkérő számítási hibát javít, arról csak az érintett ajánlattevőt kell tájékoztatnia?
Részlet a válaszából: […] A számítási hiba javítására a Kbt. 68. §-a vonatkozik. A rendelkezés szerint azt a számítási hibát kell javítani, amely az értékelés eredményére kihatással van. A javítást az ajánlatkérő végzi el, és arról az összes ajánlattevőt egy­idejűleg, írásban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Hiánypótlás hibás ajánlati elem vonatkozásában

Kérdés: Lehet-e hiánypótlás tárgya az ajánlat hibásan benyújtott része?
Részlet a válaszából: […] ...az ilyen "tévedések" korrigálására csak azajánlattételi határidő lejártáig van lehetősége. Az ajánlatok felbontásátkövetően a hibás ajánlati elemek még az ajánlatkérő hozzájárulásával semkorrigálhatók az ajánlati kötöttségre vonatkozó rendelkezések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 13.