Kötbérmentesség hibás teljesítés esetén

Kérdés: Jogszerű-e az, ha az ajánlatkérő a kiírás szerint úgy kötelez a hibás teljesítés miatt kötbérre, hogy nem ad lehetőséget előtte a hiba kijavítására kötbérmentesen?
Részlet a válaszából: […] ...szerződésben meghatározott mennyiségi, minőségi vagy egyéb elvárások szerint valósítja meg, azaz hibásan teljesít, az ajánlatkérőnek hibás teljesítés miatti kötbér jár. Ez a kötbér akkor is jár a jogosultnak (az ajánlatkérőként szerződő fél), ha a kötelezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.

Szavatossági kikötés jogszerűsége

Kérdés: Egy nyomtatvány tekintetében kiköthető-e ötéves szavatosság a szerződésben a szállítástól számítva? Nem ütközik a Ptk.-ba ez a kitétel?
Részlet a válaszából: […] ...Ptk. egy esetben engedi az öt évig történőigényérvényesítést, jelesül ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének okaa kötelezettel szerződő harmadik személy hibás teljesítése. A fogyasztóiszerződés kötelezettje követelheti az előző kötelezettől a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.

Ajánlattevő visszatartásának bejelentése

Kérdés: Abban az esetben, ha az alvállalkozó nem teljesített megfelelően, és emiatt az ajánlattevőnek visszatartásai vannak, mekkora összeget kell bejelenteni az ajánlatkérő felé? Azt, amiben az ajánlattevő és az alvállalkozó megállapodott, vagy amit a hibás teljesítés... stb. miatt ténylegesen ki kíván fizetni az alvállalkozónak?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben nem azt az értéket jelenti be, amiben a felekközött konszenzus van, az alvállalkozónak joga van az ajánlatkérőhöz fordulni,és megakadályozni az ajánlattevői kifizetést. A bejelentés időpontjában ismertteljesítést köteles az ajánlatkérő elfogadni, ezt nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.