Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott hirdetmény díja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hirdetményekkel kapcsolatos fizetési kötelezettség az új Kbt. hatálybalépése után

Kérdés: Ha az új közbeszerzési törvény hatályba lép, kell fizetnünk még azokért a teljesítésről szóló hirdetményekért, amelyekért most is fizetünk, vagy már egyáltalán nem kell fizetünk semmilyen hirdetményért csak azért, hogy közzétegye a Közbeszerzések Tanácsa?
Részlet a válaszból: […]az alábbi hirdetményeket kell majd közzétenni az új Kbt. 30. §-ának (1) bekezdése szerint, mely rendelkezés értelmében az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni: - a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást; - a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást és a versenypárbeszédet megindító részvételi felhívást, kivéve a külön jogszabályban foglaltak szerint időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást megindító közvetlen részvételi felhívást; - a 123. §-ban szabályozott eljárást megindító felhívást; - az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett, és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást meghirdető időszakos előzetes tájékoztatót és előminősítési hirdetményt; - az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; - a tervpályázati eljárás tervpályázati kiírását; - a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; - a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót - a)-h) pontok. Emellett a 31. § szerint az adatokat is el kell helyeznie ajánlatkérőnek saját, vagy a Közbeszerzési Hatóság vagy fenntartó honlapján. A 31. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: - a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait); - a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket; - az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat; - a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában a kérelem közbeszerzési törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés], valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144. § (4) bekezdés]; - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket; - a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét; - a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést - a)-g) pontok. Ugyanakkor nem csak egyszeri közzétételi kötelezettség áll fenn tehát a jövőben a szerződés teljesítése vonatkozásában közzéteendő információkkal kapcsolatban. A fenti f) pontban felsorolt információkat az ajánlatkérő az alábbi részletszabályok alkalmazásával köteles közzétenni: - az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg; - az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie; - az (1) bekezdés c)-d) és f)-g) pont szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon a 34. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük; - az (1) bekezdés b) és e) pont szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie; -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2767
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Hirdetmény díjának visszatérítése

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a pályázati felhívás közzétételére irányuló kérelmét visszavonja, elveszíti a közzétételi díjat, avagy az visszajár a részére, és amennyiben igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszból: […]vonatkozásában a kérelmezőt hiánypótlásra hívták fel, a díj felét kapja vissza, illetve ha nem volt hiánypótlási felhívás, a kérelmező részére a teljes szerkesztési díj visszajár. A fentieken túlmenően abban az esetben, ha a kérelmezőt a szerkesztőség hiánypótlásra hívta fel, de a hiánypótlási határidőn belül a felhívást nem teljesítették - következésképpen a kérelem visszavontnak tekintendő -, a befizetett díj felét utalja vissza a szerkesztőbizottság. Végül előfordulhat az is, ha a kérelmező a jogszabályban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 199
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,