Hirdetményekkel kapcsolatos fizetési kötelezettség az új Kbt. hatálybalépése után

Kérdés: Ha az új közbeszerzési törvény hatályba lép, kell fizetnünk még azokért a teljesítésről szóló hirdetményekért, amelyekért most is fizetünk, vagy már egyáltalán nem kell fizetünk semmilyen hirdetményért csak azért, hogy közzétegye a Közbeszerzések Tanácsa?
Részlet a válaszából: […]  A jelenleg hatályban lévő törvény hatályba léptetőrendelkezése valóban azt eredményezte, hogy van olyan szerződés, melynekteljesítésről szóló tájékoztatójának közzététele ellenszolgáltatás-köteles.Mivel a hirdetmény-ellenőrzés jelenleg nem kötelező, melyet az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Hirdetményi díjalap meghatározása

Kérdés: A hirdetmény díjának kiszámításakor csak a saját szöveg karakterszámát kell figyelembe venni, vagy bele kell számítani a formanyomtatványt is?
Részlet a válaszából: […] A 34/2004. Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdése értelmében a Kbt. szerint - az ajánlatkérő által - az Értesítőben közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények közzétételét a Szerkesztőbizottsághoz benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni. A hirdetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 6.

Hirdetmény díjának visszatérítése

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a pályázati felhívás közzétételére irányuló kérelmét visszavonja, elveszíti a közzétételi díjat, avagy az visszajár a részére, és amennyiben igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] A kérdést a 34/2004. Korm. rendelet 15. §-a rendezi. E szerint a szerkesztőbizottság a befizetett szerkesztési díjat tizenöt napon belül visszautalja a kérelmezőnek, ha az visszavonja a kérelmet, a következők szerint: abban az esetben, ha a hirdetmény vonatkozásában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 9.