Szerződéskötési feltétel alkalmazása

Kérdés: Az ajánlati felhívásban szerződéskötési feltételként elő volt írva a nyertes ajánlattevő számára ISO 14001 tanúsítvánnyal (vagy azokkal egyenértékű intézkedések leírásával) való rendelkezés. A szerződéskötés előkészítése során az ajánlattevő alvállalkozója azt ígéri előszerződés alapján, hogy biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a felhívásban előírt irányítási rendszerek működtetését az ajánlatkérővel kötött vállalkozási szerződés időtartama alatt, és a létező rendszerre tanúsítványt is benyújt. Megköthető-e a szerződés?
Részlet a válaszából: […] ...feltételre vonatkozó dokumentumokat annak ellenére, hogy valójában erre nem lenne szükség. Ezeket a túlzó feltételrendszereket a hirdetmény-ellenőrzés során lenne szükséges "kieggyelni", függetlenül attól, hogy erre vonatkozóan a Kbt. nem határoz meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Előzetes vitarendezés és az ajánlattételi határidő

Kérdés: Egy árubeszerzésre irányuló nyílt eljárásban szerettünk volna ajánlatot tenni, de szerintünk a műszaki leírás versenykorlátozó rendelkezéseket tartalmaz. A kiegészítőtájékoztatás-kérésünkre az ajánlatkérő nem adott pozitív választ. Ha előzetes vitarendezési kérelmet nyújtunk be a kiegészítő tájékoztatás alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt pár nappal, akkor az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, hogy legyen idő az ajánlatunk elkészítésére?
Részlet a válaszából: […] ...(korrigendum) feladása egy szabályozott folyamat, amely - különösen uniós eljárási rend esetében - több lépésből is állhat (hirdetmény-ellenőrzés és feladási cselekmény). Így előfordulhat, hogy az ajánlatkérő már nincs is olyan helyzetben, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Határidő-hosszabbítás kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem esetén

Kérdés: A kiegészítő tájékoztatáskérést a határidő előtt adtuk be. Az ajánlatkérő arra hivatkozik, hogy elkésett, de véleményünk szerint a hivatkozott Kbt. 114. § (6) bekezdése arra adna lehetőséget, hogy az ajánlatkérő élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Vajon miért nem hosszabbított az ajánlatkérő határidőt?
Részlet a válaszából: […] ...Ha pedig határidő-módosítással kell élnie az ajánlatkérőnek, úgy a módosításról szóló hirdetményt is fel kell adnia, melynek a hirdetmény-ellenőrzése is időbe telik.A Kbt. 114. § (4a) bekezdése alapján az ajánlattételi vagy részvételi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Pénzügyi alkalmassági követelmény meghatározásának szabályszerűsége

Kérdés: A felhívásban pénzügyi alkalmassági követelményként határozták meg, hogy az elmúlt három lezárt üzleti évben nem lehet több mint kétszer negatív az adózás utáni eredmény. Lehet ilyen alkalmassági követelményt meghatározni? Ha az alkalmassági követelményt szabálytalanul határozták meg, mit lehet tenni?
Részlet a válaszából: […] ...ennél pontosabbak a kormányrendelet előírásai. Azonban a három évre visszamenőleg történő alkalmazást ez idáig nem kifogásolta a hirdetmény-ellenőrzés sem, ez az időintervallum elfogadhatónak tekinthető. Az előírás tartalma vonatkozásában ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Hirdetmény-ellenőrzés védelmi beszerzéseknél

Kérdés: Védelmi beszerzés hirdetményét is ellenőrzi-e a Közbeszerzési Hatóság hirdetmény nélküli eljárás esetében?
Részlet a válaszából: […]

Nem, a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény értelmében nincs ilyen ellenőrzési tevékenység.

(Kéziratzárás: 2021. 07. 08.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Többféle ár alapjául szolgáló értékelési szempont megjelentetése

Kérdés: Hogyan kell megjelentetnem azt az értékelési szempontot, amely többféle ár alapjául szolgál?
Részlet a válaszából: […] ...hirdetményfeladási rendszer hirdetménymintája nem követi a Kbt. szabályait, így nem lehet az ajánlatkérő terhére értékelni azt, hogy a hirdetmény-ellenőrzés megfelelő útmutatása hiányában az áralapú értékelési szempontokat a költségszempontnál ismertette, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 11.

Hirdetmény feladása hiánypótlási felhívás ellenére eredeti tartalommal

Kérdés: A hirdetmény-ellenőrzés véleménye ellenére a tanácsadó eredeti tartalommal kívánja feladni a hirdetményt. Milyen következménye lehet ennek?
Részlet a válaszából: […] ...hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 44/2015. MvM rendelet szabályozza a hirdetmény-ellenőrzés tevékenységét. A hiánypótlási felhívásnak nem megfelelő módosítás vonatkozásában kétféle eset lehetséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 3.

Ajánlatkérőnek minősülő szervezet regisztrációja az EKR-ben

Kérdés: Hogyan lehet most ajánlatkérő szervezetként bejelentkezni a törvény hatálya alá? Mivel az EKR-es belépés feltétele eleve az, hogy a törvény hatálya alá tartozzon a szervezet, hogyan lehet feloldani azt az ellentmondást, hogy valaki az EKR-en keresztül jelentkezzen be?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítése az ajánlatkérő felvételére, adatváltozására, illetve törlésére irányuló kérelemmel az EKR-ben történik. A hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmet legkésőbb annak beérkezésétől számított egy munkanapon belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 13.

Hirdetmények a közbeszerzésben II.

Kérdés: Mi a különbség a Közbeszerzési Értesítőben és az EKR-rendszerben megjelenő hirdetmények között? A Közbeszerzési Értesítőben továbbra is megjelenik minden hirdetmény?
Részlet a válaszából: […] ...az a Közbeszerzési Értesítőben nem jelenik meg, és ennek megfelelően a Közbeszerzési Hatóság nem is ellenőrzi e dokumentumok tartalmát hirdetmény-ellenőrzési díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 7.

Hirdetmények keresése az EKR-ben

Kérdés: Mitől függ az, hogy az EKR-ben egyes hirdetményekre szükséges-e az érdeklődés jelzése? A megjelenő hirdetmények - E10, E20, E40 - nagy részéhez szükséges, és nem az érdeklődési határidő szerint, hanem az ajánlati határidő szerint listáz dátumra kereséskor. Lehetséges, hogy az előzetes tájékoztatókat nem listázza a rendszer? Vagy ha igen, hogyan kell rákeresni úgy, hogy még legyen lehetőség az érdeklődés jelzésére?
Részlet a válaszából: […] ...található. Az összefoglalóval indított eljárás esetében maga az összefoglaló tájékoztató nem hirdetményként kerül közzétételre, hirdetmény-ellenőrzés nem történik, valójában a Közbeszerzési Hatóság automatikusan közzéteszi a tájékoztatót. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 7.
1
2
3
7