EKR-ben és a TED-en való hirdetményfeladás időpontjának eltérése

Kérdés: Mit kell figyelembe venni, amikor az EKR-ben lévő hirdetményfeladás időpontja és a TED-en megjelenő hirdetmény feladásának időpontja eltér egymástól? (Esetünkben referencia miatt fontos a kérdés.)
Részlet a válaszából: […] A két időpont valóban eltérhet, sőt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben maga az EKR által adott időpont korábbi is lehet, mint a TED-en történő feladás. A referencia igazolása vonatkozásában az alábbi szabályt kell figyelembe vennie az ajánlattevőnek (esetünkben most az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Hirdetmény feladása hiánypótlási felhívás ellenére eredeti tartalommal

Kérdés: A hirdetmény-ellenőrzés véleménye ellenére a tanácsadó eredeti tartalommal kívánja feladni a hirdetményt. Milyen következménye lehet ennek?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 44/2015. MvM rendelet szabályozza a hirdetmény-ellenőrzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 3.

Üzemzavar miatt módosított hirdetmény feladásának határideje

Kérdés: Meddig kell feladni azt a hirdetményt, amelyet üzemzavar miatt kell módosítani arra figyelemmel, hogy az üzemzavarról szóló információ nem derül ki azonnal?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 9.

Dokumentáció pontosítása közzétételt követően

Kérdés: Lehetséges-e, hogy a dokumentációt pontosítsam a felhívás közzététele után?
Részlet a válaszából: […] ...arra figyelnie az ajánlatkérőnek, hogy a hirdetmény feladását követően csak akkor tudja az eljárási dokumentumokat is módosítani, ha hiánypótlást kapott a felhívással kapcsolatban. Át kell térni tehát arra a gyakorlatra, hogy az eljárást megindító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Hirdetmény feladása

Kérdés: Nyílt, illetőleg egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása feladható-e elektronikusan vagy telefaxon?
Részlet a válaszából: […] ...sem tartalmaznak a fentiektől eltérő rendelkezést.Mint látható, a kormányrendelet nem különbözteti meg az eljárásfajtákat a hirdetmény feladásának módja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 14.
Kapcsolódó címke: