Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hirdetmény nélküli eljárás indítása a koronavírussal kapcsolatos rendkívüli helyzetre tekintettel

Kérdés: A koronavírusra tekintettel van-e lehetőség hirdetmény nélküli eljárást indítani?
Részlet a válaszból: […]potenciális beszállító van a piacon, vagy a korábbi két beszállító közül az egyik deklarálta teljesítésképtelenségét.A 98. § (2) bekezdés e) pontja azonban sokkal inkább alkalmas arra, hogy egy olyan beszerzési igény esetében, amely a korábbiakban nem volt várható, vagy a korábbi készletek elfogytak objektív okokból, vagy akár a korábbi szerződés alapján a beszállító nem képes szállítani, és a szerződés megszűnt, alkalmazhassa az ajánlatkérő. Ha azonban párhuzamosan hatályban van egy szerződés, ahol az ajánlattevő nem képes szállítani, késedelemben van, de ez nem jelenti azt, hogy ne szállítana, az ajánlatkérő hirdetmény nélküli eljárással kívánja biztosítani az ellátást, miközben a másik szerződés is teljesül, ez nem megfelelő és elegendő indok a két szerződés hatályban tartására. A már hatályos szerződés teljesítése során nem elegendő bizonytalannak lenni annak teljesítésében, a rendkívüli sürgősségnek egyértelműen fenn kell állnia.Amennyiben a Kbt. 98. §-ának (4) bekezdése keretében új megoldás, fejlesztés érdekében történik a beszerzés, ahol kutatásfejlesztési költségek fedezésére szükséges a beszerzés, úgy a jogalap megfelelő, azonban ez az eset igen ritka, hiszen kifejezetten a koronavírushoz kapcsolódó kutatásfejlesztési tevékenység nem gyakori beszerzési igény a közbeszerzésben.A 98. § (4) bekezdés b) pontja arra alkalmas, hogy az esetleges megbetegedések megnövekedése miatti további kapacitásigény megalapozza a korábban beszerzett géppark bővítését. Ebben az esetben is a teljes b) pontot érdemes alapul venni, és nem csupán a bővítéssel érvelni, hanem az aránytalan műszaki-technikai nehézségét is kiemelni, amely a működtetés, fenntartás során okozna nehézséget az ajánlatkérőnek, amennyiben már nem a korábbi terméket szerezné be a vírusfertőzés miatti hirtelen igények megnövekedése miatt.A kérdéshez kapcsolódóan utalt jogszabályi rendelkezések az alábbiak szerint szólnak:- Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg; az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból - Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) és e) pontja.- Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4490

2. találat: Megjelenési lehetőségek hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban

Kérdés: A Kbt. 95. §-ának (2) bekezdése és 122/A. §-ának (3) bekezdése szerint a vonatkozó eljárásokban a felhívott gazdasági szereplők egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, csak olyan gazdasági szereplőkkel, amelyeket az ajánlatkérő nem hívott fel. Ez a szabály vonatkozik-e az alvállalkozókra is, vagyis lehet-e az egyik felhívott gazdasági szereplő a másik felhívott alvállalkozója, ha ő egyébként nem tesz ajánlatot?
Részlet a válaszból: […]nélkül nincs lehetőség a többszörös megjelenés tilalmában ütköző módon alvállalkozói jogviszonyba kerülni. Ennek oka, hogy az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő még nem minősül ajánlattevőnek, csak abban az esetben, ha ajánlatot is tett.Ezt az alábbi értelmező rendelkezés teszi egyértelművé."Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be" - Kbt. 4. §-ának 1. pontja.Ennek megfelelően nem vonatkozhat a felkért ajánlattevőre a többes megjelenés - Kbt. 28. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott - tilalma, hiszen hiába jelenik meg alvállalkozóként más ajánlattevő mellett, ha saját ajánlattevői státuszát nem biztosította, azaz valójában közvetlenül nem tett ajánlatot.[A Kbt. 28. § (1) bekezdésének a)-c) pontja értelmében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3301

3. találat: Tájékoztató hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárás végeredményéről

Kérdés: A jelenlegi hatályos Kbt. szerint a hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárás végeredményéről, azaz a "tájékoztató az eljárás eredményéről" szóló hirdetményt kell feladni megjelentetésre? (A Kbt. 133. §-ában nem látom a hivatkozást a 93. §-ra.)
Részlet a válaszból: […]az eredményről szóló hirdetményben, ezért ugyanúgy közzé kell tenni a tájékoztatót, és a 93. § alkalmazandó a következők szerint: a tárgyalásos eljárások közös szabályai, 126. §: A tárgyalásos eljárásra a nyílt eljárás szabályait, illetőleg a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2416