Az ajánlatkérő kötöttsége a szerződésmódosításról közzétett hirdetményben foglaltakhoz

Kérdés: Szerződésmódosítás esetén az ajánlatkérő később, egy esetleges jogorvoslati eljárás során kiegészítheti-e a szerződésmódosításról közzétett hirdetményben foglalt jogszabályi és ténybeli indokokat újabbakkal, áttérhet-e más indokokra a szerződésmódosítás körében, avagy teljes egészében kötve van a szerződésmódosításról közzétett hirdetményben foglaltakhoz? Hivatkozhat-e az ajánlatkérő a szerződésmódosítás okaként arra, hogy a szerződés megkötésére a tervezettnél későbbi időpontban került sor?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 141. §-a egyértelműen rögzíti, hogy milyen okból kerülhet sor a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására, és hogy az ajánlatkérőnek ebben az esetben hogyan kell eljárnia, milyen magatartást kell tanúsítania. A 141. § (7) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Hirdetményi információk csökkenése

Kérdés: A 2020-ban hatályba lépő módosítás indokolása azt írja, hogy kevesebb információt kell adni a hirdetményben, de én nem találom, hogy ez miből következik. Például olyan hasznos dolgokat, mint a FAKSZ lajstromszáma, kell-e közölnöm továbbra is?
Részlet a válaszából: […] A T/8039. számon benyújtott törvénymódosítás indokolása értelmében a módosítás 17. §-ának 8., 10., 14., 15., 16., 17. és 18. pontjai szerinti módosítások az eljárást megindító felhívásokban előírandó rendelkezések számát hivatottak csökkenteni, amelyek nemcsak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Egységes közzététel

Kérdés: Jogszerű-e a többszöri módosítás egységes közzététele?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az ajánlatkérő hét alkalommal módosította a közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény tartalmát az ajánlattételi határidő, a műszaki alkalmassági követelmény, valamint a bankszámlaszám tekintetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 9.

Többféle ár alapjául szolgáló értékelési szempont megjelentetése

Kérdés: Hogyan kell megjelentetnem azt az értékelési szempontot, amely többféle ár alapjául szolgál?
Részlet a válaszából: […] Figyelemmel arra, hogy az eljárást megindító hirdetmény nem teszi lehetővé több árszempont megjelenítését, így valójában úgy kell eljárnia az ajánlatkérőnek, mintha több nem áralapú szempontot is meg kívánna határozni. A hazai gyakorlat is azt támasztja alá, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 11.

Többtárgyú beszerzés hirdetménye

Kérdés: Ha egy beszerzés többtárgyú - szolgáltatásbeszerzés és építési beruházás -, feladhatom azt egy hirdetményben?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő több tárgyat szeretne egy szerződés keretében beszerezni, ennek megfelelően kell minősíteni az adott beszerzési tárgyat. Tehát ha többségi részben szolgáltatás a beszerzésen belül tervezett érték, akkor szolgáltatásnak fog minősülni a beszerzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.

Hirdetményi kellék részajánlattételnél

Kérdés: Miért kell részajánlattételnél a "valamennyi részre" opciót bejelölni minden alkalommal az eljárást megindító hirdetményben?
Részlet a válaszából: […] Egy korábbi indokolás szövegét segítségül hívva az alábbi érvek hozhatók fel a "valamennyi rész" választása mellett.Az ajánlati felhívás vonatkozó rendelet szerinti iratmintájában az ajánlatkérőknek rendelkezniük kell arról is, hogy egy vagy több vagy "valamennyi" (ami az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 12.

Ajánlattevői kör meghatározása a kiírásban

Kérdés: Meg kell-e határozni a kiírásban, hogy ki nyújthat be ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 4. §-ának 1. pontjában egyértelműen rögzíti azajánlattevők körét. Ennek értelmében ajánlattevő: az a természetes személy,jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes jogaszerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Hirdetményből kitörölhető kérdés, melléklet

Kérdés: Valóban el lehet hagyni, ki lehet törölni az adott esetben nem használt kérdéseket, mellékleteket a hirdetményekből?
Részlet a válaszából: […] Igen, a nem az adott eljárásra vonatkozó kérdésekkihagyhatók a hirdetményből. Ezzel egyrészt kevésbé válik költségessé ahirdetmény megjelentetése, másrészt átláthatóbbá válik maga a hirdetmény,hiszen a felesleges - például árubeszerzés esetében az építési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 4.