EKR-ben és a TED-en való hirdetményfeladás időpontjának eltérése

Kérdés: Mit kell figyelembe venni, amikor az EKR-ben lévő hirdetményfeladás időpontja és a TED-en megjelenő hirdetmény feladásának időpontja eltér egymástól? (Esetünkben referencia miatt fontos a kérdés.)
Részlet a válaszából: […] A két időpont valóban eltérhet, sőt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben maga az EKR által adott időpont korábbi is lehet, mint a TED-en történő feladás. A referencia igazolása vonatkozásában az alábbi szabályt kell figyelembe vennie az ajánlattevőnek (esetünkben most az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Jogosultság eSender-státuszra

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy egy hazai központosított beszerző szervezet megkapja az eSender-státuszt, azaz nagy mennyiségben közvetlenül adhasson fel hirdetményeket a TED részére?
Részlet a válaszából: […] ...erre nincs lehetőség, mert a Kbt. 30. §-ának (5) be­kezdése és a 92/2011. NFM rendelet szerint csak a Hatóság végezheti a hirdetményfeladást az Európai Unióba.A közbeszerzési törvény 30. §-ának (5) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 17.

Eljárás az eredményhirdetésről szóló tájékoztatás KÉ-ből kimaradása esetén

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha egy lezárult eljárásunk tekintetében a "Tájékoztató az eredményhirdetésről" nem található a Közbeszerzési Értesítőben, viszont a "Tájékoztató a szerződés teljesítéséről" című hirdetményben meg kell jelölni az eredményhirdetést tartalmazó hirdetményt és közzétételének napját? (Bizonyítani tudjuk, hogy a lebonyolító 2009. 02. 06-án feladta a hirdetményt.)
Részlet a válaszából: […] ...meg, egészenaddig, amíg ez egyértelműen nem a KT hirdetményfeladó rendszerének hibája, azajánlatkérő a felelős. Javasoljuk, hogy a hirdetményfeladással kapcsolatbankezdeményezzenek egyeztetést, mert így valóban nem fogják tudni feladni ahirdetményt. A bizonyítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Egyidejű tájékoztatási kötelezettség teljesítése eljárás visszavonása esetén

Kérdés: Közösségi rezsimben folytatott eljárás visszavonása esetén milyen módon van lehetősége az ajánlatkérőnek a Kbt. 76. §-ának (2) bekezdésében előírt egyidejű tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni, tekintettel arra, hogy ebben az esetben a hirdetmény feladására a Kbt. 44. §-ának (5) bekezdését kell alkalmazni, és a Közbeszerzések Tanácsa csak a feladást követő napokban tájékoztatja az ajánlatkérőt a hirdetmény feladásáról?
Részlet a válaszából: […] A kérdés egy gyakorlati problémára utal, hiszen azajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa részére küldi el hirdetményét feladásra. Afeladás napját a Kbt. 44. § (5) bekezdésének megfelelően a KözbeszerzésekTanácsának kell igazolnia. A törvény 76. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 19.

Hirdetményfeladás határidejének értelmezése

Kérdés: Nem biztos, hogy hiányos a hirdetmény. Azonban, ha az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabítja, akkor nem az ajánlattételi határidő lejártáig jogosult tulajdonképpen hirdetményt feladni, hanem az előtt két munkanappal? A jogszabály erre vonatkozó szakaszát úgy kell értelmeznem, hogy az mégsem az ajánlatkérőre vonatkozik, hanem akkor ott elveszítek két munkanapot?
Részlet a válaszából: […] A kérdés összetett. Egyrészt érinti az ajánlattételihatáridő meghosszabbítására vonatkozó rendelkezéseket, másrészt a hirdetményekközzétételére vonatkozó szabályokat. A Kbt. 75. §-a szerint az ajánlattételihatáridőt ajánlatkérő - indokolt esetben - egy alkalommal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 18.

Hirdetményfeladás technikai problémái

Kérdés: Tevékenységünk során előfordult olyan probléma, hogy vagy a CPV-kódok csúsztak össze, és elektronikus megküldés esetén nem látták azokat, illetőleg az értékelési szempontnál, ha az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívántuk kiválasztani, és sok olyan szempont van, akkor nem fér ki a kilenc helyre. Ilyenkor mi a helyes eljárás? Volt már, amikor megkértek minket, hogy faxon is küldjük meg a hirdetményt, volt már, amikor pont ebből volt probléma. Mi a megoldás?
Részlet a válaszából: […]

A legegyszerűbb megoldás az elektronikus aláírással elküldött hirdetmény lenne, amelyben tetszőlegesen lehet bővíteni a CPV-kódokat. A faxos újraküldés, a párhuzamos megoldások ebben az esetben valóban további problémát gerjeszthetnek.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.