Többféle ár alapjául szolgáló értékelési szempont megjelentetése

Kérdés: Hogyan kell megjelentetnem azt az értékelési szempontot, amely többféle ár alapjául szolgál?
Részlet a válaszából: […] ...feladásakor a hiánypótlásban felhívták az ajánlatkérő figyelmét. A Döntőbizottság figyelembe vette azt a tényt, hogy a hirdetményfeladási rendszerben az árszempontnál technikailag nincs lehetőség több részszempont megjelölésére, és ennek kapcsán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 11.

EKR-ben és a TED-en való hirdetményfeladás időpontjának eltérése

Kérdés: Mit kell figyelembe venni, amikor az EKR-ben lévő hirdetményfeladás időpontja és a TED-en megjelenő hirdetmény feladásának időpontja eltér egymástól? (Esetünkben referencia miatt fontos a kérdés.)
Részlet a válaszából: […] A két időpont valóban eltérhet, sőt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben maga az EKR által adott időpont korábbi is lehet, mint a TED-en történő feladás. A referencia igazolása vonatkozásában az alábbi szabályt kell figyelembe vennie az ajánlattevőnek (esetünkben most az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Jogosultság eSender-státuszra

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy egy hazai központosított beszerző szervezet megkapja az eSender-státuszt, azaz nagy mennyiségben közvetlenül adhasson fel hirdetményeket a TED részére?
Részlet a válaszából: […] ...erre nincs lehetőség, mert a Kbt. 30. §-ának (5) be­kezdése és a 92/2011. NFM rendelet szerint csak a Hatóság végezheti a hirdetményfeladást az Európai Unióba.A közbeszerzési törvény 30. §-ának (5) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 17.

Új eljárások régi hirdetménnyel?

Kérdés: Hogyan írjunk ki beszerzéseket, ha ugyan már vannak végrehajtási rendeletek, de a KT rendszerében nem az új hirdetmény szerepel? Mit adjak fel nemzeti rezsimben?
Részlet a válaszából: […] ...azérintett mintákat tartalmazza. A hirdetmények fokozatosan felkerülnek aKözbeszerzési Hatóság honlapjára, amely feltétele az elektronikushirdetményfeladásnak is. Ugyan a vonatkozó NFM rendelet elviekben lehetővéteszi a hirdetmények www.magyarorszag.hu portálon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Hirdetményfeladási kötelezettség nemzeti rezsimbe tartozó eljárás esetén 2012-től

Kérdés: Az új közbeszerzési törvény rendelkezései értelmében minden nemzeti eljárásrendbe tartozó közbeszerzés esetén hirdetményt kell majd feladni az eljárás megindításáról? E szerint a jelenlegi Kbt. 251. §-ának (2) bekezdésében foglalt lehetőség (az ajánlattevők közvetlen felhívása az ajánlattételre) megszűnik?
Részlet a válaszából: […]  Az egyszerű eljárás teljes mértékben megszűnik az újszabályozás szerint. A nemzeti eljárásrendben két lehetősége lesz azajánlatkérőnek. Egyrészt saját eljárásrend kialakítására nyílik lehetősége árués szolgáltatás beszerzése esetén, vagy lehetősége lesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Egyszerű közbeszerzési eljárás szabályainak változása

Kérdés: Változtak-e az egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai a Kbt. legutóbbi módosításakor?
Részlet a válaszából: […] ...egészen a közösségi értékhatárig.Nem lesz kötelező a hirdetmény-ellenőrzés, egyszerűeljárásrendben pedig az elektronikus hirdetményfeladás újra kötelezővé válik, akorábbi módosítástól eltérően.Kismértékben változik az egyszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

E-közbeszerzés

Kérdés: Hogyan működik napjainkban az e-közbeszerzés?
Részlet a válaszából: […] ...a közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzésieljárások esetében kötelező elektronikus hirdetményfeladás esetében azelektronikus út adott, ezen túl elsősorban a dokumentáció elektronikusközzétételével rövidítik az ajánlatkérők az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

Eljárás az eredményhirdetésről szóló tájékoztatás KÉ-ből kimaradása esetén

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha egy lezárult eljárásunk tekintetében a "Tájékoztató az eredményhirdetésről" nem található a Közbeszerzési Értesítőben, viszont a "Tájékoztató a szerződés teljesítéséről" című hirdetményben meg kell jelölni az eredményhirdetést tartalmazó hirdetményt és közzétételének napját? (Bizonyítani tudjuk, hogy a lebonyolító 2009. 02. 06-án feladta a hirdetményt.)
Részlet a válaszából: […] ...meg, egészenaddig, amíg ez egyértelműen nem a KT hirdetményfeladó rendszerének hibája, azajánlatkérő a felelős. Javasoljuk, hogy a hirdetményfeladással kapcsolatbankezdeményezzenek egyeztetést, mert így valóban nem fogják tudni feladni ahirdetményt. A bizonyítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

E-közbeszerzés lehetősége a jelenlegi szabályok alapján

Kérdés: Most milyen szempontból van lehetőség elektronikus közbeszerzésre? Mert a hirdetmény-ellenőrzések közölték velem, hogy nem folytathatok le elektronikusan közbeszerzést, és én ezzel nem értek egyet.
Részlet a válaszából: […] ...Tanácsa részére történő megküldése előtttizenöt nappal - eleget tett.Nem módosul ugyanakkor július 1-jétől a nemzeti eljárásrendhirdetményfeladásra vonatkozó szabálya, azaz továbbra is lehetősége van faxonvagy levélben eljuttatni a Közbeszerzések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Elektronikus közbeszerzés

Kérdés: 2010. január 13-án megjelent a Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója, miszerint jogszabályi változás hiányában az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó határidő nem módosult, és az egységes és a jogszabályi követelményeknek megfelelő álláspont kialakítását követően a Tanács a közbeszerzésekben részt vevőket haladéktalanul tájékoztatja. Most mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] ...eljárások lefolytatásának időigénye, mivela közösségi közbeszerzési irányelvek (2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek)elektronikus hirdetményfeladás esetén rövidebb eljárási határidőket teszneklehetővé. (Rövidebb határidők meghatározására tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.
1
2
3