Többféle ár alapjául szolgáló értékelési szempont megjelentetése

Kérdés: Hogyan kell megjelentetnem azt az értékelési szempontot, amely többféle ár alapjául szolgál?
Részlet a válaszából: […] Figyelemmel arra, hogy az eljárást megindító hirdetmény nem teszi lehetővé több árszempont megjelenítését, így valójában úgy kell eljárnia az ajánlatkérőnek, mintha több nem áralapú szempontot is meg kívánna határozni. A hazai gyakorlat is azt támasztja alá, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 11.

Új hirdetményminta alkalmazása

Kérdés: Éves statisztikai összegzést kell készítenünk, amelynek a határideje már lejárt. Az új mintát alkalmazzam, vagy a régit?
Részlet a válaszából: […] 2009. március 6-án megjelent a Közbeszerzések Tanácsaelnökének tájékoztatója (KÉ 2009. évi 27. szám) a 2008. évről szóló évesstatisztikai összegezés megküldéséről.Ennek értelmében Kbt. 16. §-ának (1) bekezdése alapján "azajánlatkérő az éves beszerzéseiről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Hirdetményminta kitöltése versenypárbeszédnél

Kérdés: A hirdetménymintában szerepel a következő: "Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során". Ide mit kell beírni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő nem kívánja csökkenteni aversenypárbeszéd vagy tárgyalás során fokozatosan az ajánlattevők számát, nemkötelező a vonatkozó pont kitöltése. A Kbt. lehetővé teszi 128. §-ának (4)bekezdésében az ajánlattevők számának csökkentését az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Nemzeti rezsim hirdetménymintájának kitöltése

Kérdés: A Közbeszerzési Levelek 2007. augusztus 27-i számában az 1402. számú kérdés foglalkozott a nemzeti rezsim hirdetménymintájának kitöltésével (részekre történő ajánlattétel). A tárgyban a Közbeszerzések Tanácsa is állást foglalt. Ennek ismeretében mi a helyes jogértelmezés gyakorlati szempontból?
Részlet a válaszából: […] A Közbeszerzések Tanácsa egyedi állásfoglalása mellett ahirdetményminták kitöltésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókra aKözbeszerzések Tanácsa Titkárságának hirdetmény-ellenőrzési osztálya segédletetállított össze, amely a KÉ 98. számában (2007. augusztus 29.) jelent...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 29.

Irreleváns részek kitörölhetősége hirdetménymintákból

Kérdés: A hirdetményminták értelemszerűen több olyan szakaszt (pontot, alpontot stb.) tartalmaznak, amelyeknek egy adott közbeszerzés esetében nincs relevanciája. Az üresen hagyott szövegrészek azon túl, hogy a terjedelmet feleslegesen növelik, ajánlattevői oldalról is nehezítik a hirdetményekben való eligazodást. Kérdésünk, elfogadható-e, hogy a hirdetmény szerkesztésénél a nem releváns részeket (pontokat, alpontokat stb.) kitöröljük?
Részlet a válaszából: […]

Igen, a nem releváns részek kitörlése megengedett, kivéve elektronikus úton történő feladásnál, amennyiben az ajánlatkérő a hivatalos felületen tölti ki a hirdetménymintát, ahol törlésre - értelemszerűen - nincs lehetőség.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 29.

Jogellenes beszerzési tárgy a hirdetményben

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy a hirdetmény szövegében szolgáltatást és szolgáltatási koncessziót vásároljon egyszerre az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] Hibás gyakorlatnak minősül és meglepő, hogy megjelenhetettezen a módon a hirdetmény. Ebben a helyzetben gyakorlatilag az ajánlatkérő nemdöntötte el azt, hogy a beszerzési tárgy szolgáltatás, avagy szolgáltatásikoncesszió, és mindkettőt bejelölte annak ellenére, hogy a Kbt. 28...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 6.

A 2/2006. IM rendelet kitöltési utasításának értelmezése

Kérdés: A 2/2006. IM rendeletben lévő nyomtatványok a több részre tehető ajánlat esetén csak egyet engednek bejelölni, a következők szerint: ajánlat tehető egy részre, egy vagy több részre, továbbá valamennyi részre. Kérdésem az, hogy hogyan értelmezendő a kitöltésre vonatkozó utasítás?
Részlet a válaszából: […] Az alábbiakban egy példával világítunk rá a megoldásra. Amennyiben az ajánlat tárgya, kivitelezés ésminőségbiztosítás és az ajánlatkérő függetlenül szeretne az egyestevékenységekre ajánlatot kérni, úgy egy részre tehető ajánlat. Ha az ajánlattárgya tervezés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Hiánypótlás elkerülése hirdetményfeladásnál

Kérdés: Mit javasolnak, hogyan kell kitölteni egy hirdetménymintát, hogy ne legyen hiánypótlás?
Részlet a válaszából: […] A hirdetményminták kitöltését mind az ajánlatkérők, mind a Szerkesztőbizottság most tanulja, értelmezi. Ki kell alakulnia a mindenki által elfogadott és ismert gyakorlatnak, amelyhez valóban sokszor nem nyújt elég segítséget a 15/2004. IM rendelet 31. melléklete, azaz a minták...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 29.