Eljárás újraindítása hirdetményminta-változás miatt

Kérdés: Megjelent egy hír az EKR honlapján. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy uniós eljárásoknál is újra kellene indítanom az eljárást, ami már előkészítési szakaszban van, de még nem indult meg 2020. július 1-je előtt amiatt, hogy a jó űrlapmintákat tudjam használni?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet egyes rendelkezéseit, amely tartalmazza különösen a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták korábbi jogszabály-módosításokból eredően szükséges pontosításait. A jogszabályváltozásból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 5.

Saját eljárásrend alkalmazásának közzététele

Kérdés: Honnan tudom meg, hogy az ajánlatkérő saját eljárásrendet alkalmaz? Mi volt a jogalkotó szándéka ennek a bevezetésével?
Részlet a válaszából: […] ...2012. január 1. napját követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó nemzeti hirdetménymintákra és ezen belül a saját eljárásrendre vonatkozóan a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 9.

Hozzáférés szerkeszthető hirdetménymintákhoz

Kérdés: Mikor lesznek elérhetők szerkeszthető formában a Hatóság honlapján a hirdetmények? Csak a nemzeti eljárás során változik, a közösségi ugyanaz marad?
Részlet a válaszából: […] ...hirdetmény- éstájékoztatómintáit, továbbá összegezésmintát tartalmaznak, míg a Rendelet utala 842/2011/EU bizottsági rendeletre (uniós hirdetményminta rendelet), amelyalapján a közösségi hirdetmények közzététele kötelező. Ezek megjelenésehamarosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Új eljárások régi hirdetménnyel?

Kérdés: Hogyan írjunk ki beszerzéseket, ha ugyan már vannak végrehajtási rendeletek, de a KT rendszerében nem az új hirdetmény szerepel? Mit adjak fel nemzeti rezsimben?
Részlet a válaszából: […] ...a szabályok változására, a régi hirdetménymintanem alkalmas az eljárás megindítására, továbbá már valóban hatályba lépett a92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetményekfeladásának, ellenőrzésének és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Hirdetményminták 2012. január 1-jétől

Kérdés: Várható-e a hirdetményminták változása 2012-től? Milyen szintű jogszabály vonatkozik majd erre, vagy marad a régi rendelet?
Részlet a válaszából: […] ...hirdetményminták tekintetében - véleményünk szerint -várható változás, ugyanis megváltoznak az erre vonatkozó törvényirendelkezések. Az új törvény 30. §-a rendelkezik arról, hogy mely felhívásokatkell hirdetményként közzétenni. E körben említi az új Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben

Kérdés: Társaságunk a Kbt. VI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárást akar lefolytatni, nemzeti eljárásrendben, a közbeszerzés tárgya építési beruházás. Az eljárás típusa hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás lenne. Kérdésünk, hogy a nemzeti eljárásrendben is a Kbt. 129-130. §-ai az irányadóak, mivel a nemzeti eljárásrendben erre külön utalást nem találtunk. A tárgyalásos eljárásra alkalmaznunk kell-e a két szakaszból álló eljárások közös szabályait is (Kbt. 100-121. §)? Az eljárás megindításához milyen hirdetménymintát kell kitöltenünk? Tudomásunk szerint a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az 5/2009. IRM rendelet 3. melléklete tartalmazza. Ez viszont nem részvételi felhívás. Megtehetjük-e azt, hogy ajánlattételi felhívást jelentetünk meg, ahol meghatározzuk a részvételre jelentkezés feltételeit, és az első tárgyalás időpontját és menetét? Nem készítünk külön részvételi és ajánlattételi dokumentációt, hanem csak ajánlattételi dokumentációt, amely tartalmazna minden adatot. Kérdéseink az eljárás menetének lefolytatására irányulnának (ajánlatok bontása, elbírálása, eredményhirdetés stb.), ha általános egyszerű eljárásrendben hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást szeretnénk lefolytatni, vagyis a Kbt. mely szabályait kell figyelembe vennünk?
Részlet a válaszából: […] A nemzeti eljárásrend lehetőséget biztosít a közösségi eljárásrendbőleljárási szabályok "kölcsönvételére". Ez praktikusan azt jelenti, hogy aközbeszerzési törvény 251. §-ának (3) bekezdése alapján lehetőség van nyílt,meghívásos, versenypárbeszéd vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Formai eltérés lehetősége hirdetménymintánál

Kérdés: Az 5/2009. IRM ("hirdetményminta") rendelet 7. mellékletének ("Összegezés az ajánlatok elbírálásáról") 6. b) pontjában megadott értékelőtáblázat formájától - annak információtartalmát megtartva - el lehet-e térni? Többletinformációt tartalmazó oszlop (például ajánlati érték) beszúrható-e? Adott esetben, sok ajánlattevő és kevés bírálati részszempont esetén a könnyebb elhelyezhetőség érdekében a sorok-oszlopok tükrözhetők-e (sorokba kerülnének az ajánlattevők, az oszlopokba a részszempontok)? Abszolút kötött a forma, amitől eltérni nem lehet, vagy pedig az előírt adattartalmat más, logikus elrendezésben is meg lehet-e jeleníteni?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a rendelet szerinti hirdetménymintáktólsem a tartalmat, sem a formátumot tekintve nem lehet eltérni. A rendeletalkalmazása kötelező minden ajánlatkérő számára, és sem célszerűségi, semáttekinthetőségi okok miatt nem lehet a kötelezően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

"Egyéb" kategória árubeszerzés esetén

Kérdés: A hirdetményminta az árubeszerzést - mint közbeszerzési tárgyat - részletezi (adásvétel, lízing stb.). Mit takar az "egyéb" kategória?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint például szállítási szerződést, egyidőszakon belül meghatározott időpontokra időpontonként meghatározottmennyiségű termék leszállítása - a leginkább jellemző szerződés nagyobbépítkezések anyagbeszerzéseinél. Vagy akár mezőgazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Új hirdetményminta alkalmazása

Kérdés: Éves statisztikai összegzést kell készítenünk, amelynek a határideje már lejárt. Az új mintát alkalmazzam, vagy a régit?
Részlet a válaszából: […] ...rendelet 21.mellékletének alkalmazásával kell elkészíteni és megküldeni a tájékoztatószerint, azaz nem az új mintát kell alkalmazni. A hirdetményminta letölthető és kitölthető formábanmegtalálható a Közbeszerzések Tanácsa honlapján (www.kozbeszerzes.hu)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Hirdetményminta pontos kitöltése

Kérdés: A hirdetménymintának azt a részét, amely a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződések különleges feltételeire vonatkozik, mindenképpen ki kell tölteni? Ha nincs ilyen, a nemlegességet jelölni kell? Ha igen, mi a következménye annak, ha ez elmaradt, és a hirdetmény megjelent?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben ilyen nincs, kitöltése nem kötelező, anemlegességet jelölni kell. Amennyiben mégis volt különleges feltétel, de eztaz ajánlatkérő a kiegészítő információk körében közölte a felhívásban, ugyanhibázott, ennek ellenére jogszerűen indította eljárását....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.
1
2
3