Bizonyítvány csatolásának módja

Kérdés: A bizonyítvány (iskolai bizonyítvány) fénymásolatban vagy csak közjegyzői hitelesítéssel ellátott másolatban csatolható?
Részlet a válaszából: […] ...20. §-ának (3) bekezdése értelmében,ahol a törvény a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, azigazolás hiteles másolatban is benyújtható.A Kbt. fentiek szerinti rendelkezése az ajánlattevők számáraválasztási lehetőséget biztosít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 14.
Kapcsolódó címkék:  

Hiteles másolat a közbeszerzésben

Kérdés: A 393. kérdésre (a Közbeszerzési Levelek 17. számában) adott válaszukban a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdésre hivatkozással valamennyi igazolásra - így az éves beszámolóra is - vagy eredetiben, vagy pedig hiteles másolat formájában történő benyújtási lehetőséget fogalmaznak meg. Nem találom viszont a "hiteles másolat" fogalomnak a Kbt. szerinti eljárásoknál is alkalmazható meghatározását.
Részlet a válaszából: […] ...hiteles másolat meghatározás általános jellegű, tehát ún.külön fogalom nem létezik a közbeszerzési eljárásoknál. Ennek megfelelőenáltalában hiteles a közjegyzői hitelesítéssel ellátott, bármely eredetiokiratról készült másolat, de hiteles másolatról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 7.
Kapcsolódó címkék:  

Éves beszámoló csatolandó példánya

Kérdés: A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontjában szereplő előírás szerint az éves beszámolót eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Más hasonló igazoláshoz képest az éves beszámolót az ajánlattevő/alvállalkozó saját maga állítja ki. Ezek alapján eredeti aláírással ellátott éves beszámoló becsatolásával vagy ennek hiteles másolatával, vagy a cégbírósági érkeztetett példány (kiegészítő melléklettel ellátott) példány csatolásával teszünk eleget a pénzügyi és gazdasági alkalmasság követelményének?
Részlet a válaszából: […] ...a beszámoló, illetve a kiegészítő mellékletnek a cégbíróság általérkeztető bélyegzővel el nem látott eredeti példánya vagy hiteles másolata isbecsatolható az adott közbeszerzési eljárásban, hiszen az egyszereskönyvvezetésre köteles vállalkozói körnek ún...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 7.
Kapcsolódó címkék: