Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott hiteles másolat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bizonyítvány csatolásának módja

Kérdés: A bizonyítvány (iskolai bizonyítvány) fénymásolatban vagy csak közjegyzői hitelesítéssel ellátott másolatban csatolható?
Részlet a válaszból: […]az ajánlattevők számára választási lehetőséget biztosít arra nézve, hogy az igazolásokat eredetben vagy közjegyzői hitelesítéssel ellátott másolatban csatolhassák. A rendelkezés nem teszi lehetővé az ún. egyszerű fénymásolat benyújtását. Figyelemmel a kérdésben szereplő okirat jellegére, az eredetben nem csatolható, hanem az idézett előírás alapján azt hiteles másolatban kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ide kapcsolódik még a Kbt. 81. §-ának (2) bekezdése, amely szerint az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint - ha ezt az ajánlatkérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 837
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Éves beszámoló csatolandó példánya

Kérdés: A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontjában szereplő előírás szerint az éves beszámolót eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Más hasonló igazoláshoz képest az éves beszámolót az ajánlattevő/alvállalkozó saját maga állítja ki. Ezek alapján eredeti aláírással ellátott éves beszámoló becsatolásával vagy ennek hiteles másolatával, vagy a cégbírósági érkeztetett példány (kiegészítő melléklettel ellátott) példány csatolásával teszünk eleget a pénzügyi és gazdasági alkalmasság követelményének?
Részlet a válaszból: […]jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott összevont (konszolidált) éves beszámolót, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az összevont (konszolidált) éves beszámoló mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül köteles a cégbíróságnál letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az összevont (konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta, míg az (5) bekezdés előírja, hogy a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe köteles a külföldi székhelyű vállalkozás által elfogadott éves beszámolót, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezni. [A teljesség érdekében megjegyezzük, hogy az Szt. 153. §-ának (4) bekezdése értelmében a cégbíróságnál letétbe helyezett éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, egyszerűsített beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló adatai, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt nyilvánosak, azokról a cégbíróságnál bárki tájékoztatást kaphat, és másolatot készíthet.] Az éves beszámolót (és annak kiegészítését is) valóban maga a vállalkozás "állítja ki", készíti el, és azt - ha a Szt. alapján, a fentiekben ismertetettek szerint arra köteles - letétbe helyezi. Figyelemmel azonban arra, hogy az ajánlattevői körből nincsenek kizárva azok a személyek, szervezetek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 469
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Hiteles másolat a közbeszerzésben

Kérdés: A 393. kérdésre (a Közbeszerzési Levelek 17. számában) adott válaszukban a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdésre hivatkozással valamennyi igazolásra - így az éves beszámolóra is - vagy eredetiben, vagy pedig hiteles másolat formájában történő benyújtási lehetőséget fogalmaznak meg. Nem találom viszont a "hiteles másolat" fogalomnak a Kbt. szerinti eljárásoknál is alkalmazható meghatározását.
Részlet a válaszból: […]eredeti okiratról készült másolat, de hiteles másolatról beszélünk abban az esetben is, ha bíróság, hatóság a birtokában lévő dokumentumról általa - a reá irányadó szabályok szerint - készített (hiteles) másolatot ad ki. Például a cégbíróság az ott letétbe helyezett mérlegről, alapító okiratról (társasági szerződésről), a földhivatal az irattárában elfekvő adásvételi szerződésről stb. Ezek, az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 467
Kapcsolódó tárgyszavak: ,