"Nem befejezett" referencia elfogadása

Kérdés: Egyes esetekben elfogadható-e olyan referencia, amely még nem befejezett? Értjük ez alatt, hogy például egy hosszú lejáratú hitel esetében nem lenne szerencsés, ha ajánlatkérő befejezett referenciát (hitelnyújtást) kérne a bankoktól. Van lehetőség ennek szellemében ilyen referencia benyújtására?
Részlet a válaszából: […] ...A "befejezett referencia" mint követelmény a Kbt. 68. §-ának(2) bekezdése alapján az építési beruházásokra vonatkozik. Ugyanakkor a hitelfelvételre vonatkozó közbeszerzésieljárásban referenciaként a Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja szerintiadatokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 27.

Teljesítési hely hitelfelvételre irányuló közbeszerzésnél

Kérdés: Hitelfelvételre irányuló közbeszerzés esetén az ajánlati felhívásban teljesítés helyének az önkormányzat címét adtuk meg. A dokumentációt megvásárló pénzintézet javasolta, hogy a teljesítés helyeként az önkormányzat számlavezető bankját tüntessük fel, így módosítva az ajánlati felhívást. Jogos-e ez a felvetés?
Részlet a válaszából: […] Erre vonatkozóan nem tartalmaz a hatályos szabályozásirányadó rendelkezést, de esetünkben kifejezetten nem javasoljuk a számlavezetőbank feltüntetését, hiszen az ajánlattevők érthető módon hátrányban éreznékmagukat, függetlenül attól, hogy a hely megjelölését az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.

Banki alkalmasság igazolásának módjai ajánlattevői hitelfelvétel esetén

Kérdés: Hosszú távú (15 év), nagy értékű (1 milliárd forint) egészségügyi szolgáltatási jogra vonatkozó építési koncessziós eljárásban az ajánlattevő 800 millió forint értékű bankhitelt szeretne igénybe venni a teljesítéshez. Hogyan kell igazolni a bank alkalmasságát akkor, - ha az ajánlatkérő előírta, hogy együttesen és külön-külön is feleljen meg az ajánlatkérő és 10 százalék feletti alvállalkozója az alkalmassági feltételeknek, és abban az esetben, - ha a bank erőforrás, akkor milyen igazolási mód vagy nyilatkozat szolgáltatására kötelezett az adott eljárás során?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti esetben a bank nem alvállalkozónaktekinthető, hanem külső erőforrásnak, amelyre az ajánlattevő támaszkodik. Az új,2006. január 15-én hatályba lépett szabályozás értelmében a közbeszerzésitörvény 66. §-ának (2) bekezdése a pénzügyi, gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 10.

Becsült érték meghatározása hitelfelvételnél

Kérdés: Települési önkormányzatunk fejlesztési célú hitelt kíván felvenni egy év türelmi idővel 10 év futamidőre. Piackutatás során a pénzintézetek részéről eltérő vélemények hangzottak el az ellenszolgáltatás Kbt. szerinti meghatározásáról. A Kbt. 38. §-ának mely pontja, bekezdése alkalmazandó a becsült érték megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] ...kell érteni a becsültértékbe, és ennek megfelelően az ellenszolgáltatás értelmezésébe. Amennyibenvalamely szolgáltatástípus ingyenes a hitelfelvételen belül, az a szolgáltatásnem képezi beszerzés tárgyát, de a szerződés részét képezi. Abban az esetben, ha a díjak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 21.

Közbeszerzési eljárás hitelfelvétel esetén

Kérdés: Víziközmű-társulat - amelynek alapítói magánszemélyek és jogi személyek - hitelfelvételénél is le kell folytatni a közbeszerzési eljárást?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 3. számú melléklete tartalmazza a pénzügyi szolgáltatásokat, és ezen belül külön is nevesíti a banki és befektetési szolgáltatásokat. A főkategóriaként megadott pénzügyi szolgáltatás fogalmát a Kbt. külön nem definiálja, hiszen ezen a Hpt. által meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 13.