Hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hatályos Kbt.-ben

Kérdés: Van-e értelme a hivatalos közbeszerzési tanácsadói státusznak jelenleg? Mi a véleményük?
Részlet a válaszából: […] ...jelenleg hatályos Kbt. szerint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazása nem kötelező. Nincs szükség rá kötelezően sem támogatott eljárások, sem EU-s értékhatárt elérő értékű beszerzések esetében. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a Ptk. szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 20.

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásáról ismételten

Kérdés: A 2316. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban felhívom szíves figyelmüket a Közbeszerzések Tanácsa elnökének 2009. 07. 24-i (KE 2009. 86. sz.) tájékoztatójában foglaltakra. Mi az álláspontjuk a kérdésben?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásárairányul, mellyel kapcsolatban korábban is kifejtettük megszorítóálláspontunkat. Tekintettel a KT vonatkozó tájékoztatójára, mely nem minősüljogforrásnak, valamint a Kbt. megfogalmazására, továbbra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Közbeszerzési tanácsadó bevonása nemzeti rezsimben

Kérdés: A Kbt. 9. § (1) bekezdésében van az a mondat: "Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni." Ez igaz arra az esetre is, amikor a becsült érték nem haladja meg a közösségi értékhatárt, tehát nemzeti eljárásrendben is?
Részlet a válaszából: […] ...során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a KözbeszerzésekTanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót(11. §) köteles bevonni, figyelembe véve egyben a 10. § (1) és (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása

Kérdés: A Kbt. 9. § (1) bekezdés második mondatának helyes-e az az értelmezése, mely szerint az ajánlatkérő az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén is csak a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén köteles hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni az eljárásba? A közbeszerzési törvény idézett rendelkezése a következő: 9. § (1) bekezdés: a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész) esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő - kivéve a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) köteles bevonni, figyelembe véve egyben a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható.
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzések esetében többletgaranciális elemként azt is megköveteli, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásbatőle független hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonjon be. Egyéb esetekben azajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Közbeszerzések Tanácsának tagjai mint hivatalos közbeszerzési tanácsadók

Kérdés: A hivatalos közbeszerzési tanácsadói listán találkoztam több alkalmazottal a Közbeszerzések Tanácsától. Jogszerű-e ez? (Nem vagyok jogász, de az én jogérzékemet sérti az eset.)
Részlet a válaszából: […] ...értelmében hivatalosközbeszerzési tanácsadó az lehet, aki megfelel a törvény 11. §-ábanmeghatározott feltételeknek.Nem lehet hivatalos közbeszerzési tanácsadó, aki- a polgári jog szabályai szerint cselekvőképtelen vagykorlátozottan cselekvőképes;- a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 8.

Ügyvédek tanácsadóként a közbeszerzésben

Kérdés: Ügyvéd lehet-e hivatalos közbeszerzési tanácsadó? Amennyiben igen, vajon a tanácsadói névjegyzékből megállapítható-e, ha valaki ügyvédként folytatja ezt a tevékenységet?
Részlet a válaszából: […] ...tanácsadói tevékenység folytatására aTanács által vezetett névjegyzékben szereplő közbeszerzési tanácsadókjogosultak.A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét a Tanács aKözbeszerzési Értesítőben és a honlapján teszi közzé.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 27.

Munkavállaló mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Kérdés: Valamely, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozó szervezet munkavállalója lehet-e ugyanezen szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadója?
Részlet a válaszából: […] ...választ, ugyanakkor nem tiltja, hogy a szervezet munkavállalójalássa el ezt a feladatot, azonban felelősségbiztosítással kell rendelkeznie ahivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezőfelelősségbiztosításra vonatkozó 30/2004. IM-PM együttes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 22.

Kérelem hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre

Kérdés: Milyen szempontokat kell figyelembe venni a gyakorlatban a hivatalos közbeszerzési tanácsadói kérelem benyújtásakor?
Részlet a válaszából: […] ...hivatalos közbeszerzési tanácsadóvá válás nem egyszerűenállam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés, ehhez megfelelőgyakorlatnak is társulnia kell - a 29/2004. IM rendelet szerint -, illetveképzés hiányában a megfelelő gyakorlat is elég, amennyiben azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 21.

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó foglalkoztatása

Kérdés: Mi minősül akkreditált képzésnek, ami alapján hivatalos közbeszerzési tanácsadót foglalkoztathatok? Ki kellene írni a pályázatot, de nem tudom, mi alapján?
Részlet a válaszából: […] Az akkreditált közbeszerzési tanácsadói szakképesítés meghatározás értelmezése, a megfelelő intézkedések előkészítése, a Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója szerint jelenleg folyamatban van. A kérdéskör tisztázását követően a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 15.