Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott hivatalos közbeszerzési tanácsadó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hatályos Kbt.-ben

Kérdés: Van-e értelme a hivatalos közbeszerzési tanácsadói státusznak jelenleg? Mi a véleményük?
Részlet a válaszból: […]tevékenységéért, melyet a hivatalos közbeszerzési tanács­adói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet szabályoz. Nagyobb biztonságot esetleg a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályok képezhetnek, amennyiben a tanácsadó felelőssége megállapítható. A piaci gyakorlat azonban az, hogy a felek egy esetleges jogorvoslati bírság esetében ki­egyeznek, azaz elsősorban nem a biztosító áll helyt a tanácsadó által okozott kárért. A közbeszerzési tanács­adói rendszer egyik legkomolyabb hiányossága,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3106
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásáról ismételten

Kérdés: A 2316. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban felhívom szíves figyelmüket a Közbeszerzések Tanácsa elnökének 2009. 07. 24-i (KE 2009. 86. sz.) tájékoztatójában foglaltakra. Mi az álláspontjuk a kérdésben?
Részlet a válaszból: […]EU-forrásból származó támogatás igénybevétele esetében is szükség van. A közbeszerzési törvény 9. §-ának (1) bekezdése szerint a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész) esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő - kivéve a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) köteles bevonni, figyelembe véve egyben a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2383
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Közbeszerzési tanácsadó bevonása nemzeti rezsimben

Kérdés: A Kbt. 9. § (1) bekezdésében van az a mondat: "Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni." Ez igaz arra az esetre is, amikor a becsült érték nem haladja meg a közösségi értékhatárt, tehát nemzeti eljárásrendben is?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) köteles bevonni, figyelembe véve egyben a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható. A törvényi szöveg megszorító értelmezése szerint tehát az EU-támogatás esetében főszabály a független tanácsadó, azaz nem köthető össze egyértelműen az első mondattal, mely csak közösségi értékhatár felett teszi kötelezővé a tanácsadó bevonását, mivel a második mondat egyébiránt jelzi a nem független hivatalos tanácsadó bevonásának szükségességét. [A tanácsadói tevékenység végzésének feltételét a Kbt. 2009. október 1-jétől hatályos 11. §-ának (1) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2316

4. találat: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása

Kérdés: A Kbt. 9. § (1) bekezdés második mondatának helyes-e az az értelmezése, mely szerint az ajánlatkérő az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén is csak a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén köteles hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni az eljárásba? A közbeszerzési törvény idézett rendelkezése a következő: 9. § (1) bekezdés: a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész) esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő - kivéve a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) köteles bevonni, figyelembe véve egyben a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható.
Részlet a válaszból: […]feljogosított szervezetet - a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) köteles bevonni, figyelembe véve egyben a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket. A Kbt. az Európai Unióból származó forrásból támogatott, közösségi értékhatárt meghaladó értékű közbeszerzések esetében többlet garanciális elemként azt is megköveteli, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba tőle független hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonjon be. Egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható. A Kbt. tehát kizárólag a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében teszi kötelezővé hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását a közbeszerzési eljárásba. Az európai uniós forrásból támogatott beszerzések annyiban speciálisak, hogy ez esetben független hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. Azonban ez nem azt jelenti, hogy a Kbt. 9. §-a (1) bekezdésének második mondata kitágítaná a hivatalos tanácsadó bevonásának kötelezettségét az uniós forrásból támogatott beszerzésekre általában. Összegezve: a Kbt. 9. §-ának szövegezéséből, illetve szerkesztéséből megállapítható, hogy független hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében a közösségi értékhatár elérése esetén kötelező." Az Elnöki tájékoztató nem kötelező jellegű, nem minősül jogszabálynak, melynek tudatában továbbra is fenntartjuk a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2098
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Közbeszerzések Tanácsának tagjai mint hivatalos közbeszerzési tanácsadók

Kérdés: A hivatalos közbeszerzési tanácsadói listán találkoztam több alkalmazottal a Közbeszerzések Tanácsától. Jogszerű-e ez? (Nem vagyok jogász, de az én jogérzékemet sérti az eset.)
Részlet a válaszból: […]működik; - a köztisztviselő munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével létesíthet; - vezetői megbízású köztisztviselő - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével - munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt nem létesíthet. A hivatalos közbeszerzési tanácsadókra vonatkozó rövidített listát látva, valóban találkozunk az érintettekkel, azonban a részletes listában keresve látható, hogy a főtitkár és a titkárság több tisztviselője függő, azaz a Közbeszerzések Tanácsa alkalmazásában álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó, amely munkaköri kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó módon nem ütközik sem a Kbt.-be, sem pedig a Ktv.-be. A szükséges közbeszerzési gyakorlat megszerzéséről nem kapunk a listáról információt, ami a hivatalos közbeszerzési tanácsadóvá válás feltétele. A listán a "hivatalos közbeszerzési tanácsadó »x« időponttól kezdődően folyamatosan a Közbeszerzések Tanácsa Titkárságán - közszolgálati jogviszony keretében - a közbeszerzéssel összefüggő szakmai feladatokat lát el" hivatkozás arra utal, hogy a közbeszerzéssel összefüggő szakmai feladatok ellátása során elegendő gyakorlatot szereztek az érintettek. A megoldás tehát nem törvénytelen, de a lista nem tartalmaz elegendő adatot a gyakorlat igazolásának vizsgálatára, tekintettel a Közbeszerzések Tanácsa által lefolytatott közbeszerzési eljárások alacsony számára. [A kérdésre adott válasz elején hivatkoztunk a Kbt. 11. §-ára is, amely a hivatalos közbeszerzési tanácsadók vonatkozásában - (1)-(7) bekezdéseiben - az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: - hivatalos közbeszerzési tanácsadó az, aki szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben (380. §); - a hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe felvehető az, aki felsőfokú végzettséggel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal, továbbá legalább hároméves - külön jogszabály szerint - igazolt közbeszerzési gyakorlattal, vagy állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel, és legalább kétéves - külön jogszabály szerint - igazolt közbeszerzési gyakorlattal rendelkezik; - a hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe felvehető továbbá az a szervezet is, amelynek a tevékenységében közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1431
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Ügyvédek tanácsadóként a közbeszerzésben

Kérdés: Ügyvéd lehet-e hivatalos közbeszerzési tanácsadó? Amennyiben igen, vajon a tanácsadói névjegyzékből megállapítható-e, ha valaki ügyvédként folytatja ezt a tevékenységet?
Részlet a válaszból: […]tevékenység folytatására; valamint - az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetén az ajánlatkérő nevét is. A névjegyzék szervezet esetében tartalmazza - a szervezet elnevezését, székhelyét, nyilvántartási számát, elérhetőségi címét; - a Kbt. 11. §-ának (3) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg személyek (3) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti adatait; valamint - a szervezet névjegyzékbe való bejegyzésének időpontját. Az ügyvédekről szóló törvény 5. §-ának (1)-(3) bekezdései alapján az ügyvéd - képviseli az ügyfelét, - büntetőügyben védelmet lát el, - jogi tanácsot ad, - szerződést, beadványt, más iratot készít, - az előző pontban felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi. A fenti bekezdésben felsoroltak ellenérték fejében történő rendszeres ellátására - ha törvény másképpen nem rendelkezik - kizárólag ügyvéd jogosult. Az ügyvéd a felsoroltakon kívül elláthatja a következő tevékenységeket is: - adótanácsadás, - társadalombiztosítási tanácsadás, - pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás, - ingatlanközvetítés, - szabadalmi ügyvivői tevékenység, - olyan tevékenység, amelyre - helyi önkormányzati rendelet kivételével - jogszabály felhatalmazza, - külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban folytatott közvetítői tevékenység, - a cég - általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1187

7. találat: Munkavállaló mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Kérdés: Valamely, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozó szervezet munkavállalója lehet-e ugyanezen szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadója?
Részlet a válaszból: […]rendelkeznie a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó 30/2004. IM-PM együttes rendelet szabályainak megfelelően. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót a tevékenységéért megbízási díj illeti meg, valamint a tanácsadó a tevékenység körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel. Amennyiben a Kbt. 9. §-ának való megfelelést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 754

8. találat: Kérelem hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre

Kérdés: Milyen szempontokat kell figyelembe venni a gyakorlatban a hivatalos közbeszerzési tanácsadói kérelem benyújtásakor?
Részlet a válaszból: […]együtt az előző nyilatkozatban vállalnia kell a kérelmezőnek a Kbt. 383. § (1) bekezdésének c)-d) pontjai szerinti feltételek bekövetkezésének bejelentését is - a d) pont szerinti esetben a bejelentésre az öt munkanapos határidő ugyancsak irányadó. A kötelező felelősségbiztosítás meglétét igazoló okirat (eredeti vagy hiteles másolat) csatolásán túlmenően a kérelmezőnek külön nyilatkoznia is kell arról, hogy felelősségbiztosítása megfelel a 30/2004. IM-PM együttes rendeletnek. A kérelemhez csatolandó okiratok: - a felsőfokú végzettség igazolására a diploma hitelesített másolata; - a legalább hároméves szakmai gyakorlat igazolására azon szervezet(ek), személy(ek) által kiállított okirat(ok) vagy annak/azoknak hitelesített másolata(i), amely(ek) igazolja (igazolják) a kérelmező vonatkozásában, a kérelem benyújtásának időpontjában a hároméves szakmai gyakorlat fennállását. Ezzel összefüggésben felhívjuk a kérelmezők figyelmét arra, hogy a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelmény vizsgálata során a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó. Lényeges információ, hogy a szakmai gyakorlatot a kérelmező önmagának nem igazolhatja (akkor sem, ha a kérelmező maga a cégvezető); - a legalább hároméves, illetőleg kétéves közbeszerzési gyakorlatot a 29/2004. IM rendelet szerint kell igazolni. A kérelmezők figyelmébe ajánljuk, hogy a közbeszerzési gyakorlattal szemben kettős elvárás jelentkezik. Egyrészt az említett IM rendelet 1-3. §-ai és 4. §-a szerinti közbeszerzési gyakorlattal rendelkező kérelmezőknek egyaránt összesen hároméves (összesen 36 hónapnyi), illetve összesen kétéves (összesen 24 hónapnyi) közbeszerzési gyakorlatot kell igazolniuk, amelyről - büntetőjogi felelősségük tudatában - elegendő nyilatkozniuk. A nyilatkozatból azonban egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a kérelmező mely időszakban (időszakokban) szerezte közbeszerzési gyakorlatát, és a teljes hároméves (öszszesen 36 hónapnyi), illetőleg kétéves (összesen 24 hónapnyi) közbeszerzési gyakorlattal a kérelem benyújtása időpontjában rendelkezni kell; - másrészt az IM rendelet 1-3. §-a szerinti közbeszerzési gyakorlattal rendelkező kérelmezőknek igazolniuk kell a rendeletben meghatározott számú közbeszerzési eljárással összefüggésben végzett közbeszerzési tevékenységet a 8. § szerinti tartalommal. A rendelet 4. §-a szerinti közbeszerzési gyakorlattal rendelkező kérelmezőknek a 9. §-nak megfelelő módon 4. §-ban foglaltak fennállását kell igazolniuk. Az IM rendelet 11. §-a értelmében a fentiekben említett, 8-9. §-ok szerinti dokumentumokat közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani, és e dokumentumok hiteles másolatban is becsatolhatóak. Az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés meglétének igazolására a szakképesítés meglétét igazoló okirat hitelesített másolata szolgál. Természetesen ezt csak akkor kell becsatolni, ha a kérelmező a hároméves (36 hónapnyi) helyett csak kétéves (24 hónapnyi) közbeszerzési gyakorlatot kíván/tud igazolni. Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza. Fenti meghatározásnak jelenleg egyetlen közbeszerzési tárgyú képzés, a közbeszerzési referens szakképesítés felel meg; - a felelősségbiztosítás igazolásával kapcsolatban ugyancsak kettős elvárás jelentkezik. Egyrészt a felelősségbiztosítással rendelkező kérelmezőnek be kell nyújtania a kötelező felelősségbiztosítás meglétét igazoló okirat eredetijét vagy hiteles másolatát, másrészt a kérelmezőnek külön kell nyilatkoznia arról is, hogy felelősségbiztosítása megfelel a 30/2004. IM-PM együttes rendelet előírásainak; - a büntetlen előéletet a kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni; - az igazgatási szolgáltatási díj befizetését a KT számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-01720361-00000000) készpénz-átutalási megbízással való befizetéssel vagy közvetlen átutalással kell teljesíteni. Ateljesítés módjának megfelelően csatolni kell az eredeti feladóvevény másolatát vagy az eredeti átutalási megbízás másolatát. (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen feltétel igazolása tekintetében az egyszerű másolatok is elfogadhatóak.) A Kbt. 393. §-ának (7) bekezdése alapján az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében az Itv.-nek a Kbt.-ben hivatkozott rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni. A Kbt. 393. §-ának (3) bekezdése értelmében a kérelem elutasítása, illetőleg visszavonása esetén igazgatási szolgáltatási díjat nem fizetik vissza, továbbá a Kbt. 382. §-ának (2) bekezdése értelmében az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesség nem adható. Az előzőekben írtak a hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe jelentkező szervezetek esetében is megfelelően irányadóak az alábbiakban ismertetett eltérésekkel. A Kbt. 11. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel szervezet csak akkor kérheti a névjegyzékbe történő felvételét, ha a tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között legalább egy - a névjegyzékbe már felvett - hivatalos közbeszerzési tanácsadó van. A szervezetnek csatolnia kell azt a szerződést, illetve egyéb okiratot vagy azok hiteles másolatát, amely (amelyek) igazolja (igazolják), hogy a szervezet és a hivatalos közbeszerzési tanácsadó között az előbbieknek megfelelő jogviszony áll fenn. Meg kell adni továbbá a tanácsadó tekintetében a Kbt. 380. § (3) bekezdésének a)-c) pontjai szerinti adatokat (név, szakterület, elérhetőségi cím). A szervezetként kérelmezőknek emellett csatolniuk kell a Kbt. 382. §-ának (3) bekezdése alapján a Kbt. 380. § (4) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 548
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó foglalkoztatása

Kérdés: Mi minősül akkreditált képzésnek, ami alapján hivatalos közbeszerzési tanácsadót foglalkoztathatok? Ki kellene írni a pályázatot, de nem tudom, mi alapján?
Részlet a válaszból: […]intézkedések előkészítése, a Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója szerint jelenleg folyamatban van. A kérdéskör tisztázását követően a közbeszerzési tanácsadók tekintetében
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 364
Kapcsolódó tárgyszavak: